Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

EBSCO mokymų ciklas 2024 m. birželio mėn.

Kviečiame registruotis į EBSCO 2024 m. birželio mėn. organizuojamą mokymų ciklą, skirtą bibliotekininkams, mokslininkams ir studentams, norintiems daugiau sužinoti apie EBSCO duomenų bazes.

  • EBSCO resources for social and humanities studies

2024 m. birželio 4 d. 11:00 (60 min.) | Registracija

Mokymuose bus pristatytas duomenų bazių Sociology Source Ultimate, Humanities Source Ultimate ir Communication Source turinys, pateikta daug praktinių paieškos pavyzdžių.

  • eBook Manager: manage and customize your EBSCO eBooks

2024 m. birželio 11 d. 13:30 PM (30 min.) | Registracija

eBook Manager siūlo visą EBSCO el. knygų valdymo darbo eigą vienoje intuityvioje EBSCOhost Collection Manager sąsajoje. Mokymų metu dalyviai sužinos daugiau apie šį įrankį, leidžiantį valdyti bibliotekoje prieinamas el. knygas, įskaitant atsisiuntimo nustatymus.

  • Interesting summer magazines with the Flipster platform!

2024 m. birželio 12 d. 12:30 (40 min.) | Registracija

Pristatomas įrankis Flipster, skirtas populiarių žurnalų pavadinimų peržiūrai ir skaitymui skaitmeninėje versijoje. Flipster platforma apžvelgiama iš vartotojo perspektyvos, paaiškinamos prieigos taisyklės ir patariama, kaip bibliotekininkai gali susipažinti su perkamiausiomis knygomis.

  • Holidays with EBSCO eBooks!

2024 m. birželio 18 d. 14:30 (45 min.) | Registracija

Praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai išmoks naudotis EBSCO eBooks internetu, kaip atsisiųsti visas elektronines knygas ir skyrius, kaip naudotis elektroninėmis knygomis išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir skaitytuvuose arba kaip atsisiųsti ir autorizuoti Adobe Digital Editions.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie artėjančius mokymus, rekomenduojame šioje svetainėje reguliariai apsilankyti, kad užsiregistruotumėte į bet kokius naujus mokymus.

Seminarai „Kaip publikuotis Oxford Journals duomenų bazės žurnaluose“

Seminaruose bus pristatyta, kaip pasirengti publikuoti savo mokslinį darbą, kaip parengti publikacijos rankraštį, kaip pasirinkti tinkamą žurnalą savo moksliniam tyrimui. Taip pat seminarų metu bus supažindinta su leidybos procesu ir veiksmais, kurių reikia imtis publikuojant darbą pirmą kartą.

Bibliotekos atstovai euroCRIS konferencijoje

2024 m. gegužės 15-17 dienomis, Vienoje (Austrija) įvyko tarptautinė konferencija apie šiuolaikines mokslo informacines sistemas. Tai šešioliktoji konferencija iš kas dvejus metus rengiamų ir skirtų pagerinti mokslinių tyrimų informacinių sistemų prieinamumą ir prieigą prie jų visoje Europoje. Tikslinė auditorija – mokslinius tyrimus vykdančių ir (arba) finansuojančių institucijų vadovai, vertintojai, bibliotekininkai, IRT ekspertai, taip pat politikos formuotojai.

Bendra konferencijos tema – naujos tarptautinio bendradarbiavimo tendencijos CRIS srityje, pabrėžiant galimybes ir iššūkius, kylančius dėl vis didėjančio pokalbių srauto apie mokslinių tyrimų informacijos valdymą tarptautiniu mastu tokiose srityse kaip atvirasis mokslas, nacionaliniai mokslinių tyrimų portalai ar dirbtinis intelektas. Konferencijos programa ir pranešimai.

VDU bibliotekos darbuotojų (V. Kučiuko ir L.Bloveščiūnienės) pranešimas Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema: CRIS sprendimas, kuriuo dalijamasi su kitais Lietuvos universitetais Pranešimas euroCRIS talpykloje.

VDU CRIS sistemos architektas Vilius Kučiukas skaito pranešimą euroCRIS konferencijoje (2024-05-16). Nuotrauka Daivos Jurkšaitienės 

Išmokti ir mokyti kitus: bibliotekos vaidmuo atvirojo ir piliečių mokslo veiklose

Estijos, Latvijos ir Lietuvos akademinių bibliotekų kartu su partneriais vykdomas projektas „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) suteikia išskirtinę galimybę susipažinti su piliečių mokslu ir tapti jo dalimi.
Vienas iš svarbių projekto uždavinių – tobulinti Baltijos šalių aukštųjų mokyklų bibliotekų darbuotojų atvirojo mokslo kompetencijas bei įgūdžius ir įgalinti bibliotekų personalą teikti kvalifikuotas mokymo paslaugas.
Kviečiame visus, besidominčius piliečių mokslu, dalyvauti nuotoliniame seminare „Piliečių mokslas bibliotekininkams: atvirosios prieigos ištekliai mokymo(si) perspektyvoje”.  Seminaras vyks gegužės 24 d., penktadienį 14–15 val.
Seminaro tikslas – pristatyti projekto metu parengtą atvirosios prieigos išteklių apie piliečių mokslą rinkinį ir jo panaudos galimybes mokymo(si) perspektyvoje. Jis pirmiausia yra skirtas akademinių ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, tačiau naudingas ir pritaikomas visiems, besidomintiems atviruoju ir piliečių mokslu.
Seminaro kalba: lietuvių
Projektas įgyvendinamas remiant „Erasmus+“ strateginės partnerystės programai. Projekto numeris: Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125.

Paroda „Atgal į Gegužinę“

Kviečiame aplankyti parodą „Atgal į Gegužinę“, kuri eksponuojama VDU Žemės ūkio akademijos bibliotekoje (Studentų g. 11−235 k., Akademija, Kauno r.). Parodą galėsite apžiūrėti nuo gegužės 18 d. 9 val.

Šioje parodoje turėsite galimybę pavartyti istorinius archyvus kaip Akademijoje buvo švenčiama „Gegužinė“ dar 20 a. Anksčiausiai rasta informacija apie šią šventę archyvuose buvo rasta ir aprašyta dar 1961 m. „Žemės ūkio specialisto“ laikraštyje, kuris nuo 1993 m. pervadintas į „Žemyna“.

Visus maloniai kviečiame apsilankyti parodoje! Platesnė informacija

ORCID nuotoliniai seminarai 2024 m. gegužės – birželio mėn.

ORCID – tai tarptautinis unikalus mokslininko raktas, asmeninė nuoroda, profilis internete, jungiantis  visą mokslininko mokslinę veiklą ir jos rezultatus bei sukuriantis sąsajas su ORCID kaupiančiomis ir naudojančiomis institucijomis.

Kviečiame prisijungti prie nurodytų seminarų!

Gegužės mėn. seminarai

Birželio mėn. seminaras

Turnitin suteikia studentams galimybę siekti geriausių rezultatų

VDU studijų metu studentai dažnai remiasi kitų autorių publikacijomis ir kitais informacijos šaltiniais, rašant savo darbus, todėl yra labai svarbu laikytis akademinio sąžiningumo principų ir naudotos literatūros citavimo reikalavimų.

Siekiant skatinti sąmoningumą ir kokybiškų darbų rašymą, VDU pradėjo diegti Turnitin sutapties patikros programą studijų procese. Programa leis studentams pasitikrinti savo darbus ir įvertinti, ar buvo tinkamai cituoti naudoti šaltiniai. Tai padės išvengti plagiato bei geriau suprasti autorystės reikalavimus. Turnitin programa yra naudinga ir dėstytojams, ir studentams, nes ji gali aptikti sutampančias tekstų dalis su kitais dokumentais bei apsaugoti nuo netyčinio plagiato atvejų. Programa leidžia tikrinti rašto darbus skirtingomis kalbomis, naudojant didelę duomenų bazę ir greitai gauti rezultatus.

Sistema studentai galės pradėti naudotis, kai į jų VDU e. pašto dėžutę bus atsiųsti e. laiškai dėl Turnitin paskyros nustatymų ir aktyvavimo bei atlikti e. laiške pateikti nurodymai. Pastaba. Jei studentas nebus gavęs e. laiško, prašome kreiptis į sistemos administratorių.

Kaip greitai patikrinti savo darbą, žr. instrukciją. Prireikus pagalbos, kreipkitės į bibliotekos konsultantus.

Laikina prieiga prie MIT Press Direct eBook Collections

MIT Press yra pirmaujanti knygų ir žurnalų leidėja mokslo, technologijų ir menų srityse. Iki 2024 m. gegužės 31 d. Universiteto bendruomenei suteikta laikina prieiga prie duomenų bazės MIT Press Direct daugiau nei 3000 elektroninių knygų kolekcijos. Pagrindinės kolekcijos temos apima meną ir architektūrą, biomedicinos mokslus, verslą ir finansus, informatiką, dizainą, švietimą, humanitarinius mokslus, informacijos mokslą, kalbotyrą, neuromokslą, naująsias medijas, filosofiją, socialinius mokslus.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Laikina prieiga prie SAGE Research Methods

SAGE Research Methods yra novatoriškas internetinis išteklius, padedantis mokyti tyrimo metodų, kurti tyrimų projektus, suprasti arba nustatyti naujus metodus, atlikti tyrimus. Duomenų bazėje yra daugiau nei 1000 knygų, žinynų, žurnalų straipsnių ir mokomųjų vaizdo įrašų, taip pat kokybinių metodų knygų kolekcija. Methods Map gali padėti rasti geriausią metodą, kurį būtų galima naudoti tyrimams. SAGE Research Methods Cases pateikiami įvairių tyrimo metodų pritaikymo pavyzdžiai.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Prieiga suteikta iki 2024 m. gegužės 31 d.

Linos Šarlauskienės tapybos darbų paroda „Emocijos spalvomis“

Kviečiame aplankyti Linos Šarlauskienės tapybos darbų parodą „Emocija spalvomis“, kuri eksponuojama Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bibliotekoje (Studentų g. 11−235 k., Akademija, Kauno r.). Parodos atidarymas  2024 m. balandžio 25 d. 14 val.

Autorė apie save

Aš esu baigusi bibliotekininkystę ir apgynusi Humanitarinių mokslų disertaciją Vilniaus universitete, ilgą laiką dirbanti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose, užsiimanti profesine veikla akademinėse bibliotekose. Nuo 2014 metų esu Kauno kolegijos Bibliotekos ir mokslinės komunikacijos centro vadovė, taip pat dirbu dėstytoja Verslo fakulteto Komunikacijos katedroje. Prieš tai dirbau Lietuvos žemės ūkio universiteto (vėliau – Aleksandro Stulginskio universiteto) bibliotekoje įvairiose pareigose nuo skaitytojų aptarnavimo iki bibliotekos direktorės pavaduotojos, taip pat dirbau dėstytoja šio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete. Esu nemenko skaičiaus mokslo publikacijų bei metodinių leidinių autorė ar bendraautorė, buvau įvairių projektų ar darbo grupių eksperte.

Visą profesinę karjerą dalyvauju bibliotekų ir asociacijų veikloje. Šiuo metu esu Lietuvos bibliotekų tarybos prie Kultūros ministerijos pirmininkė, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tarybos narė, atstovauju Kauno kolegijai Lietuvos mokslinės periodikos asociacijos ir eLABa konsorciumo veikloje. Kadangi mokslinė veikla prasidėjo tiriant elektroninę ir mokslinę leidybą, vėliau šie aspektai pritaikyti praktiškai. Buvau mokslo žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redkolegijos atsakingąja sekretore, šiuo metu esu mokslo žurnalo „Mokslo taikomieji tyrimai“ redkolegijos pirmininkė ir profesinio bibliotekininkų žurnalo „Tarp knygų“ redkolegijos narė.

Darbinės veiklos yra susijusios su taisyklėmis ir reikalavimais, tačiau aš visur nejučia ieškau kūrybinių ir inovatyvių sprendimų. Kartais esu klausiama, kaip gali derėti tokios pareigos ir kūryba. Manau, kad kūrybinis mąstymas labai padeda visose veiklose. Be to, manyje puikiai dera įvairios priešingybės: žavėjimasis senosiomis bibliotekomis ir domėjimasis skaitmenine leidyba ar dirbtiniu intelektu, antikvarinių daiktų paieška ir naujausių sistemų diegimas, noras komunikuoti ir poreikis būti tyliai vienumoje, sutvarkyti kažkokius procesus ar padaryti spalvų chaosą ant drobės. Vienijantis aspektas yra nuoširdus įsitraukimas į bet kurią veiklą visa širdimi ir visomis mintimis.

Autorė apie kūrybą ir parodą

Kūryba man visada buvo būtinybė. Būta įvairių kūrybinių užsiėmimų, o pastaruoju metu labiausiai domina floristika ir tapyba. Mėginti tapyti pradėjau daugiau nei prieš dešimtmetį. Spalvas renkuosi pagal nuotaiką, tapau iš nuojautos. Pastebiu, kad mano paveiksluose dažnai spalvos yra „išbėgę“, nėra lygių kraštų ir realių vaizdų. Tikriausiai tai būdas išsilaisvinti nuo griežtos realybės. Man svarbu, kad drobėse būtų jausmų giluma, todėl paveiksluose dažniausiai būna keletas sluoksnių. Sluoksniai, persišvietimai, persiliejimai yra kaip mūsų įvairaus vidinio pasaulio ir suvokimo atspindys. Žmogus nėra etiketė su pareigomis, kaip ir vaizdai tėra tik išplaukusių prisiminimų nuotrupos. Mes turime daug jausmų, o jie gali išsilieti spalvomis. Aš atradau tapybą akriliniais dažais kaip spalvų terapiją. Betapant galima išlieti esamus neramius ar džiugius jausmus ir net juos keisti. Kartais norisi juodos spalvos, bet nejučia pereini prie vis šviesesnių spalvų ir pagauni save, jog ir jausmai jau pasikeitė.

Dėkoju, jog domitės mano kūrybiniais ieškojimais. Linkiu visiems smagaus parodos žiūrėjimo ir kūrybinių polėkių išsipildymo!

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304