Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leonido Donskio biblioteka

V. Putvinskio g. 23, I a., LT-44243 Kaunas
Tel.: (8 37) 327861, 5414 (vidaus)
Kaip mus rasti (žemėlapis)

Darbo laikas

Darbuotojos:

Rita Bačėnaitė   rita.bacenaite@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
Inga Lukoševičiūtė   inga.lukoseviciute@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas. 
Karolina Vitkutė   karolina.vitkute@vdu.lt 
Atsakomybės sritis – Viešojo administravimo katedros bendruomenės ir filosofijos studijų programų informacinis aprūpinimas.

Informacijos ištekliai:
  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 30 tūkst. vnt. atvirai prieinamų leidinių, skirtų Ekonomikos ir vadybos, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetų, filosofijos studijų programoms ir mokslinei veiklai. Fondas laisvai prieinamas vartotojams.

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška ir užsakymas: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama VDU virtualioje bibliotekoje. Ilgesniam laikui skolinamus leidinius galima iš anksto užsisakyti.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje arba skolinami mėnesiui bei 1 semestrui. Veikia leidinių išdavimo ir grąžinimo savitarnos sistema. 


Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • Mokymai. Mokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką.

Darbo vietos:

150 darbo vietų skaitytojams. 5 individualių studijų patalpos. Užsakymas 

Lankytojų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų patalpa, aprūpinta jiems skirta įrangaUžsakymas 


Internetas:

Bibliotekoje yra 47 kompiuteriai, skirti studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengta 118 vietų dirbti su asmeniniais kompiuteriais.  

Veikia belaidės prieigos tinklas „Eduroam“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos Universiteto intranete.


Specializuota programinė įranga:

Kokybinių duomenų analizės programa „SPSS IBM Statistics 22“ vienu metu gali dirbti 5 Universiteto bendruomenės nariai.

Kokybinių duomenų analizės programa „NVivo 10“ vienu metu gali dirbti 2 Universiteto bendruomenės nariai.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304