Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Laisvai prieinamos duomenų bazės

 

Pavadinimas Aprašymas
Academic Index

 

Mokslinės informacijos paieškos sistema.

 

Akiračiai Išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė.
BASE Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.
Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė 1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai.
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių temomis: istorija, filologija, filosofija, religija, politika, teisė, edukologija, ekonomika ir kt.
CiteSeerX Kompiuterijos ir informatikos el. biblioteka ir paieškos sistema.
Cogprints Straipsnių archyvas temomis: biologija, kompiuterija, elektroninės leidyba, kalbotyra, medicina, filosofija, psichologija.
Directory of Open Access Books (DOAB) Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas.
Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.
EBSCO Open Dissertations  Atvirosios prieigos duomenų bazės turinys apima EBSCO American Doctoral Dissertations ir disertacijų metaduomenis, kuriuos pateikė universitetai ir kolegijos iš viso pasaulio. Metaduomenyse pateikiama nuoroda, leidžianti pasiekti visą tekstą, jei įmanoma.
Electronic Journals Library Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka.
Electronic Library of Mathematics Matematika. Visatekstė.​​​
eLIBRARY.RU Mokslinė elektroninė biblioteka, siūlanti prieigą prie laisvos prieigos žurnalų rusų kalba. Prisiregistravusiems vartotojams prieinamas visas straipsnio tekstas.
ePaveldas: Bibliotekos – Muziejai – Archyvai Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų.
EServer Humanitarinių mokslų elektroniniai ištekliai.
EuroDocs Nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.
Europeana Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.
Europos Sajungos teisės aktų duomenų bazė Europos Sąjungos teisės aktai.
FreeFullPDF Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema.
Google Books Elektroninių knygų paieškos sistema.
Google Scholar Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
HathiTrust Digital Library Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius.
HighWire Press Visateksčių mokslinių žurnalų archyvas. Dauguma laisvos prieigos leidinių turi embargo periodą.
IMF eLibrary Tarptautinio valiutos fondo periodiniai leidiniai, knygos, studijos, statistiniai leidiniai makroekonomikos, globalizacijos, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kt. temomis.
Infolaw Didžiosios Britanijos interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.
Lituanistika Tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
MRU eBooks Mykolo Romerio universiteto leidyklos humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų elektroninės knygos: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba.
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.
The Oxford Text Archive Ištekliai pateikiami 25 kalbomis. Tekstai yra laisvai prieinami ir gali būti atsiųsti įvairiais formatais. Kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą.
Project Euclid Matematikos, taikomosios matematikos, kompiuterijos, logikos, matematinės fizikos, statistikos ir tikimybių teorijos ištekliai. 70 proc. mokslinės literatūros yra laisvai prieinama.
Psych Web Nuorodos į įvairias psichologijos sritis, temines knygas ir žurnalus, paslaugas, mokslinius tyrinėjimus ir kt.
PubMed Central National Library of Medicine (JAV) biomedicinos ir fizinių mokslų visateksčių žurnalų archyvas.
PubMed Medline National Library of Medicine (JAV) duomenų bazė, kurioje yra apie 28 mln įrašų.
RePEc (Research Papers in Economics) Ekonomikos bibliografinė duomenų bazė. Visas straipsnio tekstas prieinamas laisvai prieinamose arba prenumeruojamose duomenų bazėse.
SciCentral: gateway to the best scientific research news sources Apdovanojimais įvertinta svetainė įvairių sričių specialistams.
ScienceResearch.com Mokslinės informacijos paieškos sistema.
Voice of the Shuttle Kalifornijos universiteto (JAV) parengta humanitarinių, socialinių mokslų elektroninių išteklių duomenų bazė.
The World Bank Open Knowledge Repository Atviros prieigos talpyklos elektroniniai ištekliai: visateksčiai straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt.
World Digital Library Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.
World Library of Science Elektroninis išteklius, suteikiantis galimybes susipažinti su naujausia mokslo informacija ir dalyvauti mokslinės bendruomenės diskusijose.
World Wide Arts Resources Meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, muziejus, parodas ir kt.
WorldWideScience.org Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
WWW Virtual Library Viena seniausių elektroninių bibliotekų, pradėta  organizuoti 1991 m. www bei html kūrėjo Tim Berners-Lee.

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304