Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Misija ir vizija

Bibliotekos misija − aprūpinti Universiteto studentus, dėstytojus, mokslininkus ir tyrėjus reikalingais informacijos ištekliais bei efektyviomis akademinės informacijos paslaugomis, kurti palankią studijų ir mokslo aplinką, diegti pažangias bibliotekų technologijas, ugdyti Universiteto bendruomenės narių informacinį raštingumą.

Bibliotekos uždaviniai:

 • užtikrinti kokybiško studijoms ir mokslui reikalingų informacijos išteklių fondo (tarp jų ir Universiteto leidinių) kaupimą, saugojimą bei prieinamumą;
 • kurti palankią ir pažangią fizinę ir elektroninę Bibliotekos informacinę aplinką ir paslaugų infrastruktūrą;
 • užtikrinti Bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą, didinti Universiteto mokslinės produkcijos matomumą ir naudojimą;
 • ugdyti Universiteto bendruomenės informacinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas,  užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę;
 • dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose, perimti inovatyvią akademinių bibliotekų valdymo, darbo organizavimo bei paslaugų modernizavimo patirtį;
 • skatinti nuolatinį Bibliotekos darbuotojų kompetencijų ugdymą siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.

Bibliotekos vizija − bibliotekos infrastruktūra, paslaugos ir įrankiai optimaliai atitinka studijų ir mokslo poreikius.

 • Sukaupta pakankama akademinės literatūros masė, ypač išplėtotas e. išteklių spektras;
 • Universiteto akademinės produkcijos, informacijos apie mokslininkus ir mokslinę veiklą išsaugojimas, matomumas ir sklaida Mokslo valdymo sistemoje VDU CRIS;
 • Atvirojo mokslo politikos įgyvendinimas, atvirosios prieigos prie Universiteto mokslo ir studijų produkcijos bei duomenų užtikrinimas;
 • Naujos interaktyvios paslaugos, įrankiai bei technologijos lengvai prieinamoje e. bibliotekoje nepriklausomai nuo laiko ir vietos;
 • Integruota ir diferencijuota fizinė ir elektroninė Bibliotekos informacinė aplinka;
 • Platus mokymo kursų spektras internete mokslinės komunikacijos įgūdžiams įgyti.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.