Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Misija

Bibliotekos misija – užtikrinti efektyvias, aukšto lygio paslaugas, susijusias su universiteto leidyba bei prieigos organizavimu universiteto bendruomenės nariams prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingų informacijos išteklių. 
Bibliotekos siekiai, įgyvendinant šią misiją:
  • skatinti universiteto autorius publikuotis, teikti operatyviosios leidybos, spausdinimo, kopijavimo ir įrišimo paslaugas, apskaityti, platinti, skleisti (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje) universiteto išleistus leidinius;
  • koordinuoti tradicinę ir elektroninę universiteto leidybą, taikant pažangias leidybos techologijas;
  • įsigyti, organizuoti, išsaugoti, suteikti prieigą prie universiteto išleistų bei kitų studijoms ir mokslui reikalingų informacijos išteklių;
  • sukurti pažangią ir patogią bibliotekos erdvės (fizinės bei elektroninės) ir paslaugų infrastruktūrą;
  • gerinti vartotojų informacinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas, siūlant jiems ugdymo programas, užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę žinių visuomenės kontekste;
  • užtikrinti bibliotekos bendradarbiavimą tiek universitete, tiek išorėje, dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose;
  • užtikrinti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, įgūdžius, atitinkančius vartotojų lūkesčius, skatinti nuolatinį darbuotojų profesinį tobulinimąsi.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius