Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Misija

Bibliotekos misija – aprūpinti Universiteto studijas, mokslą informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis, ugdyti Universiteto akademinės bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, diegti ir plėtoti pažangias bibliotekų paslaugas ir technologijas.

Bibliotekos uždaviniai:

  • užtikrinti kokybiško studijoms ir mokslui reikalingų informacijos išteklių fondo (tarp jų ir Universiteto leidinių) kaupimą, saugojimą bei prieigos organizavimą;
  • kurti palankią ir pažangią fizinę ir elektroninę Bibliotekos informacinę aplinką ir paslaugų infrastruktūrą;
  • užtikrinti Bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą, didinti Universiteto mokslinės produkcijos matomumą ir panaudojamumą bei užtikrinti mokslininkams ir studijuojantiesiems nemokamą prieigą prie naujausios informacijos;
  • ugdyti Universiteto bendruomenės informacinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas,  užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę;
  • dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose, perimti inovatyvią akademinių bibliotekų valdymo, darbo organizavimo bei paslaugų modernizavimo patirtį;
  • skatinti nuolatinį Bibliotekos darbuotojų kompetencijų ugdymą siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius