Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Studijų baigiamieji darbai (ETD)

Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD darbų) pateikimo į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą (VDU CRIS) (toliau –Talpykla) tvarka:

iki viešojo gynimo datos likus 10 dienų (daktaro disertacijos ir santraukos – 1 mėnesiui) studentai pateikia  ETD darbą į Talpyklą pagal ETD darbo pateikimo instrukciją. Vaizdo instrukcija

1. Pagrindiniai ETD darbo pateikimo etapai:

1.1. studento registracija Talpykloje ir prisijungimas;
1.2. metaduomenų* apie studentą, ETD darbo vadovą, antraštę, mokslo kryptį**, 3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis  ir kt. metaduomenų pateikimas;
1.3. prieigos prie ETD darbo sąlygų pasirinkimas: 1) laisvai prieinamas internete, 2) prieinamas tik Universiteto intranete, 3) viešai neprieinamas. Maksimali galima embargo*** laikotarpio trukmė, kurią galima pasirinkti ETD darbui (pasirinkus prieigą intranete ar viešai neprieinamą) – 5 metai (60 mėnesių). Pasibaigus ETD darbui nurodytam embargo laikotarpiui, studentas turi galimybę kreiptis (per mėnesį) dėl prieigos prie ETD darbo sąlygų pratęsimo ar pakeitimo. Nepratęsus ETD darbo prieigos sąlygų, jos automatiškai keičiamos į – laisvai prieinamas internete. Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete;
1.4. ETD darbo failo pateikimas (pagrindinis Darbo failas turi būti pateiktas PDF forma. Autoriui pageidaujant, Darbas kaip priedas gali būti pateiktas ir kitais formatais);
1.5. licencinės sutarties patvirtinimas el. būdu;
1.6. studentas apie ETD darbo pateikimą į VDU CRIS gaus patvirtinančią informaciją el. laišku. Sulaukus bibliotekos atsakingo darbuotojo patvirtinimo dėl duomenų teisingumo, studentui leidžiama gintis ETD darbą.

Kilus neaiškumams Jums pagelbės atsakingi bibliotekos darbuotojai-konsultantai 


*Metaduomenys – duomenys apie Darbą (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).

**Mokslo kryptys – žr. mokslo krypčių ir studijų krypčių atitikmenis.

***Embargo laikotarpis – Autoriaus nustatytas laikino draudimo laikotarpis nuo baigiamojo darbo pateikimo į Talpyklą, per kurį ribojama viešoji prieiga prie ETD darbo.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius