Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Studijų baigiamieji darbai (ETD)

Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD darbų) pateikimo į Universiteto institucinę talpyklą (VDU CRIS) tvarka:

magistrantūros studijų studentai iki viešojo gynimo datos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms (daktaro disertacijos ir santraukos – 1 mėnesiui) pateikia  ETD darbą į VDU CRIS pagal ETD darbo pateikimo instrukciją.

1. Pagrindiniai ETD darbo pateikimo etapai:

1.1. studento registracija VDU CRIS ir prisijungimas;
1.2. metaduomenų* apie studentą, ETD darbo vadovą, antraštę, 3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis  ir kt. metaduomenų pateikimas;
1.3. prieigos prie ETD darbo sąlygų pasirinkimas: 1) laisvai prieinamas internete, 2) prieinamas tik Universiteto intranete, 3) viešai neprieinamas. Maksimali galima embargo** laikotarpio trukmė, taikoma ETD darbui – 5 metai (60 mėnesių). Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete;
1.4. ETD darbo failo pateikimas (pagrindinis Darbo failas turi būti pateiktas PDF forma. Autoriui pageidaujant, Darbas kaip priedas gali būti pateiktas ir kitais formatais);
1.5. licencinės sutarties patvirtinimas el. būdu;
1.6. studentas apie ETD darbo pateikimą į VDU CRIS gaus patvirtinančią informaciją el. laišku. Sulaukus bibliotekos atsakingo darbuotojo patvirtinimo dėl duomenų teisingumo, studentui leidžiama gintis ETD darbą.

Kilus neaiškumams Jums pagelbės atsakingi bibliotekos darbuotojai-konsultantai 


*Metaduomenys – duomenys apie Darbą (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).

**Embargo laikotarpis – Autoriaus nustatytas laikino draudimo laikotarpis nuo baigiamojo darbo pateikimo į VDU CRIS, per kurį ribojama viešoji prieiga prie Darbo.

Plagiavimo patikros programos
Ithenticate Instrukcija DAUGIAU

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius