Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Studijų baigiamieji darbai (ETD)

Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD darbų) pateikimo į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą (VDU CRIS) (toliau –Talpykla) tvarka:

iki viešojo gynimo datos likus 10 dienų (daktaro disertacijos ir santraukos – 1 mėnesiui) studentai pateikia  ETD darbą į Talpyklą pagal ETD darbo pateikimo instrukciją ar  vaizdo instrukciją.

1. Pagrindiniai ETD darbo pateikimo etapai:

1.1. studento registracija Talpykloje ir prisijungimas;
1.2. ETD darbo failo pateikimas;
galimos prieigos prie ETD darbo sąlygos: 1) laisvai prieinamas (vieša prieiga internete), 2) prieigos embargo*, 3) prieigos institucijos intranete (pasiekiami Universiteto tinkle). Maksimalus prieigos embargo ir intranete laikotarpis – 5 metai. Norint pratęsti / keisti pasibaigusį „Prieigos Embargo“ ar „Prieigos institucijos intranete“ terminą, reikia kreiptis į atsakingus darbuotojus, pateikiant argumentuotą prašymą dėl prieigos pratęsimo / keitimo. Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete;
1.3. metaduomenų** apie ETD darbą pateikimas (autorius,vadovas, darbo antraštė, mokslo kryptis***,  3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis  ir kt.);
1.4. licencinės sutarties patvirtinimas ir darbo pateikimas;
1.5.  el. paštu studentas gaus patvirtinimo informaciją apie ETD darbo pateikimą.  Jei pateiktą ETD informaciją reikia tikslinti, studentas gaus pranešimą el. paštu dėl jų taisymo; jei pateikti ETD duomenys yra teisingi, studentas gaus el. laišką apie sėkmingą darbo patvirtinimą.
Kilus neaiškumams, kreipkitės į atsakingus bibliotekos darbuotojus.

*Embargo laikotarpis – Autoriaus nustatytas laikino draudimo laikotarpis nuo baigiamojo darbo pateikimo į Talpyklą, per kurį ribojama viešoji prieiga prie ETD darbo.

** Metaduomenys – duomenys apie Darbą (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).

***Mokslo kryptys – žr. mokslo krypčių ir studijų krypčių atitikmenis.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304