Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Studijų baigiamieji darbai (ETD)

Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD darbų) pateikimo į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą (VDU CRIS) (toliau –Talpykla) tvarka:

iki viešojo gynimo datos likus 10 dienų (daktaro disertacijos ir santraukos – 1 mėnesiui) studentai pateikia  ETD darbą į Talpyklą pagal ETD darbo pateikimo instrukciją ar  vaizdo instrukciją.

1. Pagrindiniai ETD darbo pateikimo etapai:

1.1. studento registracija Talpykloje ir prisijungimas;
1.2. ETD darbo failo pateikimas;
galimos prieigos prie ETD darbo sąlygos: 1) laisvai prieinamas (vieša prieiga internete), 2) prieigos embargo*, 3) prieigos institucijos intranete (pasiekiami Universiteto tinkle). Maksimalus prieigos embargo ir intranete laikotarpis – 5 metai. Norint pratęsti / keisti pasibaigusį „Prieigos Embargo“ ar „Prieigos institucijos intranete“ terminą, reikia kreiptis į atsakingus darbuotojus, pateikiant argumentuotą prašymą dėl prieigos pratęsimo / keitimo. Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete;
1.3. metaduomenų** apie ETD darbą pateikimas (autorius,vadovas, darbo antraštė, mokslo kryptis***,  3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis  ir kt.);
1.4. licencinės sutarties patvirtinimas ir darbo pateikimas;
1.5.  el. paštu studentas gaus patvirtinimo informaciją apie ETD darbo pateikimą.  Jei pateiktą ETD informaciją reikia tikslinti, studentas gaus pranešimą el. paštu dėl jų taisymo; jei pateikti ETD duomenys yra teisingi, studentas gaus el. laišką apie sėkmingą darbo patvirtinimą.
Kilus neaiškumams, kreipkitės į atsakingus bibliotekos darbuotojus.

*Embargo laikotarpis – Autoriaus nustatytas laikino draudimo laikotarpis nuo baigiamojo darbo pateikimo į Talpyklą, per kurį ribojama viešoji prieiga prie ETD darbo.

** Metaduomenys – duomenys apie Darbą (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).

***Mokslo kryptys – žr. mokslo krypčių ir studijų krypčių atitikmenis.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304