Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Autorių teisės

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme akademinė etika ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas užima svarbią vietą – tai yra vienas iš studijų ir mokslo principų.  Akademinei bendruomenei yra labai svarbus etiškas elgesys su kitų autorių  kūriniais naudojant juos savo darbuose, tyrimuose ir publikacijose.

Autorių teisės – tai turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą intelektinį (meninį, techninį ar kt.) kūrinį.

Turtinės autorių teisės suteikia autoriui teisę leisti arba uždrausti jo kūrinio bet kokį panaudojimą: atgaminimą, išleidimą, vertimą, adaptavimą, platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, viešą paskelbimą ir užtikrina galimybę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą.  Šias teises  autorius gali perduoti ar suteikti kitiems asmenims, jos gali būti paveldimos pagal įstatymą ar testamentą.

Jei mokslo publikacijos autorius leidėjui suteikė arba perleido neišimtines turtines autorių teises, turima atviros prieigos suteikimo teise autorius disponuoja pagal susitarimą su leidėju. Dažna leidėjų sąlyga – atvira prieiga prie mokslo publikacijos suteikiama praėjus tam tikram embargo laikotarpiui nuo publikacijos pasirodymo mokslo žurnale. Autoriai turėtų žinoti ir būti suinteresuoti derėtis su leidėjais dėl didesnių neišimtinių turtinių autorių teisių išsaugojimo.

Neturtinės autorių teisės pripažįstamos tik pačiam autoriui. Jos neperduodamos ir nepaveldimos, nes neatsiejamai susijusios su pačia autoriaus asmenybe.

Lietuvoje autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo  mirties. Neturtinės teisės yra neterminuotos.

Simbolis © kūrinyje rodo, kad autorių teisės yra saugomos, tačiau jis ne visuomet  būna nurodytas. Tai nereiškia, kad teksto negina autorių teisės. Savo darbuose naudojant simboliu © nepažymėtą tekstą taip pat būtina nurodyti šaltinį.

Reikalavimai kopijuojant ar skenuojant autorių kūrinius:

  • 5 % kūrinio;
  • 20 %  nedidelės apimties knygos (daugiausiai 20 puslapių);
  • vienas mokslinio žurnalo straipsnis;
  • viena A4 formato iliustracija ar žemėlapis;
  • trumpa muzikinio kūrinio ištrauka (ne visas kūrinys ar jo dalis).

Mokslo duomenų skelbimas nenurodant ar neteisingai nurodant šaltinius laikomas labai grubiu mokslininko etikos pažeidimu, t. y., kai pateikiamas svetimas tekstas be citavimo ženklų, kai perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodomas tikslus šaltinis. Prie labai grubių mokslininko etikos pažeidimų priskiriamas tyrimo duomenų padirbinėjimas, falsifikavimas.

Literatūros sąraše turi būti pateikti visi darbe panaudoti informacijos šaltiniai. Į literatūros sąrašą negali būti įtraukti tie informacijos šaltiniai, kurie nebuvo paminėti tekste.

Visas sąrašas rikiuojamas abėcėlės seka pagal autorių pavardes arba pagal šaltinių pavadinimus (jeigu nėra autorių). Jeigu šaltinio be autoriaus pavadinimas prasideda artikeliais, jis rikiuojamas pagal antrąjį šaltinio žodį. Jeigu šaltinio pavadinimas prasideda skaičiumi, jis sąraše rikiuojamas taip, lyg skaičius būtų užrašytas žodžiais.

Bibliografinis aprašas – duomenų, reikalingų identifikuoti ir apibūdinti informacijos šaltinį, visuma.

Bibliografinio aprašo elementų išdėstymo tvarka vadinama citavimo stiliumi.  Citavimo stiliai yra sudaryti iš tų pačių pagrindinių dalių, tačiau jos pateikiamos skirtingai, nevienoda ir jų skyryba. Egzistuoja daugybė citatų sudarymo stilių, ir  įvairių mokslo krypčių darbuose jie naudojami skirtingi. Gamtos, technologijų mokslai dažniausiai naudoja Harvard, humanitariniai mokslai – MLA, socialiniai mokslai – APA, medicinos mokslai – AMA stilių.

Yra visa eilė bibliografinės informacijos tvarkymo programų, kurios palengvina mokslo darbų rengimą. Tai įrankiai, leidžiantys išsaugoti bibliografinę informaciją iš bibliotekų elektroninių katalogų, duomenų bazių, kitų elektroninių išteklių, rūšiuoti bibliografinius įrašus į katalogus pagal temas arba kitus požymius. Išsaugota bibliografinė informacija moksliniuose darbuose panaudojama ją cituojant, sudarant literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius. Bibliografijos tvarkymo įrankiai – RefWorks, Mendeley, Zotero ir kt.

Mokslininko etikos kodeksas

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304