Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mykolo Romerio biblioteka

Jonavos g. 66–106, LT-44191 Kaunas
Tel.: (8 37) 751046, 5401 (vidaus)
Kaip mus rasti (žemėlapis)

Darbo laikas

Darbuotojos:

Laima Katauskienė laima.katauskiene@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Socialinių mokslų fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
Vilija Juodikienė vilija.juodikiene@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Teisės fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.

Informacijos ištekliai: 

  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 23 tūkst. vnt. psichologijos, sociologijos, teisės, socialinio darbo, socialinės politikos, antropologijos ir kitų susijusių sričių leidinių. Fondas laisvai prieinamas vartotojams.

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška ir užsakymas: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama VDU virtualioje bibliotekoje. Ilgesniam laikui skolinamus leidinius galima iš anksto užsisakyti.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje arba skolinami mėnesiui bei 1 semestrui. Veikia leidinių išdavimo/grąžinimo savitarna.


Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • Mokymai. Mokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką.


Darbo vietos:

57 darbo vietos lankytojams, 2 individualių/grupinių studijų patalpos (gali dirbti nuo 1 iki 6 asmenų). Užsakymas

2 darbo vietos lankytojams, turintiems specialių poreikių yra aprūpintos jiems skirta įranga.

Poilsio erdvė (6 minkštasuoliai).


Internetas:

Bibliotekoje yra 15 kompiuterių, skirti studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengtos 39 vietos dirbti su asmeniniais kompiuteriais. 

Veikia belaidės prieigos tinklas „EDUROAM“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos universiteto intranete.


Specializuota programinė įranga:

Kokybinių duomenų analizės programa „SPSS IBM Statistics 22“ vienu metu gali dirbti 3 Universiteto bendruomenės nariai.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304