Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Pokyčiai bibliotekos darbe

  • Vykstant K. Donelaičio g. 52 pastato renovavimo darbams, Centrinė bibliotekos saugykla perkelta į kitas patalpas.
    • Užsakyti saugyklos leidiniai pristatomi į Vaclovo Biržiškos biblioteką kasdien 16 val., grąžinami Vaclovo Biržiškos arba Leonido Donskio bibliotekose.
  • Išorinis knygų grąžinimo įrenginys pastato, esančio K. Donelaičio g. 52, sienoje neveiks iki renovavimo pabaigos.
  • Vaclovo Biržiškos biblioteka prieinama lankytojams I–V 8–17 val.
  • Įėjimas į biblioteką – iš pastato galo (šalia restorano „iLunch“).
  • Atsiprašome lankytojų, turinčių judėjimo sutrikimų, – šiuo metu į Vaclovo Biržiškos biblioteką galima patekti tik laiptais.
    • Užsakyti leidiniai šiems lankytojams bus atnešami į Leonido Donskio biblioteką kasdien 15 val. Prašome leidinio užsakymo lange įrašyti atitinkamą pastabą.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304