Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Atvirojo turinio (Creative Commons) licencijos

Atvirojo turinio licencijos tikslas – sudaryti galimybes autoriams pasirinkti licencijų variantus, kurių pagalba jie gali apibrėžti teisines savo kūrinio naudojimo internete sąlygas.

Dažniausiai naudojamų atvirojo turinio licencijų paaiškinimai:

Kūrinys perduotas viešam naudojimui (public domain). Jį galima naudoti be apribojimų.
Kūrinio autorius leidžia jį naudoti laisvai, be jokių apribojimų (galima keisti, adaptuoti ir naudoti komerciniais tikslais). Nebūtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti be apribojimų (keisti, adaptuoti ir naudoti komerciniais tikslais). Būtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti be apribojimų (keisti, adaptuoti ir naudoti komerciniais tikslais), tačiau, pakeitus ar panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus objektus skelbti analogiškomis sąlygomis t. y. taip pat ženklinti CC BY-SA licencija. Būtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti, bet negalima jo keisti, adaptuoti, kurti išvestinių kūrinių. Galima naudoti komerciniais tikslais. Būtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti be apribojimų (keisti, adaptuoti), tačiau tik nekomerciniais tikslais. Būtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti, keisti, adaptuoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Pakeitus ar panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus objektus ženklinti CC BY-NC-SA. Būtina nurodyti autorių.
Objektą galima naudoti, tačiau negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Naudoti tik nekomerciniais tikslais. Būtina nurodyti autorių.

Parengta pagal https://cc.lnb.lt/

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304