Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Atviroji prieiga Vytauto Didžiojo universitete

 

Vytauto Didžiojo universitetas, remdamas atvirosios prieigos politiką ir siekdamas plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą, tobulinti studijų kokybę bei užtikrinti palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei ir meninei veikloms, vienas iš pirmųjų tarp akademinių institucijų sukūrė prielaidas atviros prieigos institucinės talpyklos kūrimui.

Reglamentavimas. Universitetas patvirtino dokumentus („Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacinės sistemos nuostatai“ (2007 m.), „VDU studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarkos aprašas“ (2009 m.), „Vytauto Didžiojo universiteto el. mokslinių publikacijų talpyklos nuostatai“ (2012 m.), kuriais atvėrė galimybes įgyvendinti didelius pokyčius ir atviros prieigos principus universiteto mokslinei e. leidybai ir universiteto akademinėje aplinkoje cirkuliuojančiai mokslinei ir studijų informacijai. 2012 m. VDU buvo pirmasis universitetas Lietuvoje, užregistravęs atvirosios prieigos mandatą ROARMAP. 2020 m. patvirtintos Vytauto Didžiojo universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės.

Veikla. Nuo 2007 m. pradėtas universiteto elektroninių dokumentų skelbimas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), o nuo 2012 m. – universiteto institucinėje talpykloje (VDU ePub), panaudojant eLABa infrastruktūrą. Nuo 2012 m. universiteto institucinėje talpykloje pradėta archyvuoti mokslininkų ne tik VDU, bet ir kitų Lietuvos bei užsienio leidėjų išleista studijų ir mokslinė produkcija. Patvirtintos rekomendacijos dėl autorių publikacijų el. kopijų archyvavimo talpykloje (autoriams rekomenduojama pagal licencines sutartis suteikiant darbų publikavimo teises leidėjams, redakcinėms kolegijoms ar kt., prie standartinės sutarties teikti parengtą priedą „Priedas prie publikacijos susitarimo“ (angl. Addendum to publication agreement), garantuojantį teisę archyvuoti publikacijos el. kopiją talpykloje.

Nuo 2015 m. universiteto talpykla pradėjo veikti atviro kodo programinės įrangos Dspace pagrindu, nuo 2019 m. universiteto institucinė talpykla – sudėtinė VDU mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) dalis (programinė įranga DSpace CRIS). Ji yra skirta universiteto bendruomenės narių sukurtų mokslinių publikacijų, magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų (ETD), universiteto išleistų el. knygų ir žurnalų, kt. el. dokumentų kaupimui ir valdymui pagal leidėjo ir autorių licencinėse sutartyse nurodytas prieigos sąlygas. Siekiant įgyvendinti Atviros prieigos principus, svarbiausia talpykloje – organizuoti prieigą prie universiteto el. mokslinių tyrimų ir studijų darbų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą.

VDU talpykla yra užregistruota pasauliniuose atviros prieigos talpyklų registruose ROAR, OpenDOAR, suderinama su Europos atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos infrastruktūra OpenAIRE.

Talpykloje esančių publikacijų skaida užtikrinama OAI-PMH protokolu (angl. the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

VDU yra leidžiami deimantinės atvirosios prieigos žurnalai, kurie nerenka mokesčių nei iš skaitytojų, nei iš autorių. 2008 m., siekiant įgyvendinti Universiteto atvirosios prieigos politiką, pasauliniame Atvirosios prieigos žurnalų kataloge (Directory of Open Access Journals – DOAJ)  pradėti archyvuoti VDU žurnalai. Dabar DOAJ kataloge yra 8 Universiteto žurnalai. Nuo 2015 m. Universitete išleistos atvirosios prieigos knygos yra skelbiamos Atvirosios prieigos knygų kataloge (Directory of Open Access Books).

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304