Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Vaclovo Biržiškos biblioteka

K. Donelaičio g. 52, II a., LT-44244 Kaunas
Tel.: (8 37) 327863, 5402 (vidaus) 
Kaip mus rasti (žemėlapis)
Darbuotojos:
Gitana Virganavičienė  gitana.virganaviciene@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Humanitarinių mokslų fakulteto, Užsienio kalbų instituto ir Švietimo akademijos Kaune bendruomenių informacinis aprūpinimas.
Giedrė Vilėniškytė   giedre.vileniskyte@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Menų ir Katalikų teologijos fakultetų bendruomenių informacinis aprūpinimas.

Informacijos ištekliai:
  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 56 tūkst. vnt. istorijos, menų, teologijos, edukologijos, filologijos, literatūros mokslo ir kitų susijusių sričių leidinių, užsienio kalbų studijų literatūra. Fondas laisvai prieinamas vartotojams.

 Specialiosios kolekcijos:

Azijos knygų erdvė.

Rūtos Staliliūnaitės asmeninė biblioteka.

Centrinė saugykla

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška ir užsakymas: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama VDU virtualioje bibliotekoje. Ilgesniam laikui skolinamus leidinius galima iš anksto užsisakyti. Veikia leidinių išdavimo ir grąžinimo savitarnos sistema.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje arba skolinami mėnesiui ar 1 semestrui.


Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • Mokymai. Mokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką.


Darbo vietos:

170 darbo vietų skaitytojams. 3 individualių/grupinių studijų patalpos (gali dirbti nuo 1 iki 4 asmenų). Užsakymas 

Lankytojų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų patalpa, aprūpinta jiems skirta įrangaUžsakymas 

Poilsio kampas (8 minkštasuolių). 


Internetas:

Bibliotekoje yra 34 kompiuteriai, skirti studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengtos 33 vietos dirbti su asmeniniais kompiuteriais.

Veikia belaidės prieigos tinklas „Eduroam“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos Universiteto intranete.


Specializuota programinė įranga:

Kokybinių duomenų analizės programa „SPSS IBM Statistics 22“ vienu metu gali dirbti 5 Universiteto bendruomenės nariai.

Kokybinių duomenų analizės programa „NVivo 10“ vienu metu gali dirbti 2 Universiteto bendruomenės nariai.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304