Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Muzikos akademijos biblioteka

V. Čepinskio g. 5–429, LT-46257 Kaunas
Tel.: (8 37) 295913, 3407 (vidaus)
Kaip mus rasti (žemėlapis)

Darbo laikas

Darbuotoja

Liudmila Sargsyan  liudmila.sargsyan@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Muzikos akademijos bendruomenės informacinis aprūpinimas.

Informacijos ištekliai:

  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 23 tūkst. vnt. muzikos teorijos ir istorijos, atlikimo meno, muzikos kūrinių analizės, pedagogikos, didaktikos ir kitų susijusių sričių knygų, natų rinkinių, muzikos garso įrašų kasetėse, vinilinėse plokštelėse, skaitmeninėse laikmenose.

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama VDU virtualioje bibliotekoje. Fondas yra laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje arba skolinami mėnesiui ar 1 semestrui.


Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • Mokymai. Mokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką.


Darbo vietos:

20 darbo vietų lankytojams, 2 iš jų skirtos muzikos įrašų klausymui.

Lankytojų, turinčių specialiųjų poreikių darbo vieta aprūpinta jiems skirta įranga.

Poilsio kampas (4 minkštasuoliai). 

Internetas:

Bibliotekoje yra 11 kompiuterių, skirtų studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengta 10 vietų dirbti su asmeniniais kompiuteriais. 

Veikia belaidės prieigos tinklas „EDUROAM“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos universiteto intranete.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304