Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kompiuteriai ir kiti įrenginiai

Universiteto studentai ir darbuotojai gali naudotis asmeniniais ir bibliotekos kompiuteriais visuose padaliniuose:

Padalinys

Kompiuteriai

Vietos prisijungti asmeninius kompiuterius

Vaclovo Biržiškos biblioteka

34

26

Leonido Donskio biblioteka

46

118

Mykolo Romerio biblioteka

32

33

Muzikos akademijos biblioteka

12

13

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka 1 (paieškai bibliotekos kataloge) 1
Žemės ūkio akademijos biblioteka

24

48

Meilės Lukšienės biblioteka Vilniuje

18

20

Veikia belaidės prieigos tinklas EDUROAM. Galima pasiskolinti ausines.

Bibliotekos svečiai naudoja kompiuterius, skirtus informacijos išteklių paieškai bibliotekos kataloguose.


Vartotojų darbo su kompiuteriais galimybes ir atsakomybę nustato Naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka taisyklės.

Bibliotekoje veikia leidinių skolinimo, grąžinimo termino pratęsimo ir grąžinimo savitarna. Šiais įrenginiais galima naudotis:
  • Vaclovo Biržiškos bibliotekoje
  • Leonido Donskio bibliotekoje
  • Mykolo Romerio bibliotekoje
  • Žemės ūkio akademijos bibliotekoje
  • Meilės Lukšienės bibliotekoje Vilniuje

Pastato (K. Donelaičio g. 52) sienoje įtaisytas visą parą veikiantis išorinis leidinių grąžinimo įrenginys.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304