Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kompiuteriai ir kiti įrenginiai

Universiteto studentai ir darbuotojai gali naudotis asmeniniais ir bibliotekos kompiuteriais visuose padaliniuose:

Padalinys

Kompiuteriai

Vietos prisijungti asmeninius kompiuterius

Vaclovo Biržiškos biblioteka

57

51

Leonido Donskio biblioteka

47

118

Mykolo Romerio biblioteka

32

33

Muzikos akademijos biblioteka

12

13

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka 1 (paieškai bibliotekos kataloge)
Žemės ūkio akademijos biblioteka

30

83

Švietimo akademijos Vilniuje biblioteka

18

15

Veikia belaidės prieigos tinklas EDUROAM. Galima pasiskolinti ausines.

Bibliotekos mokymų klasėje (K. Donelaičio g. 52-221) galima naudotis kompiuteriais, projektoriumi, magnetine lenta.

Svarbu! Duomenys kompiuteryje saugomi tik laikinai, jie ištrinami sesijos pabaigoje ar atsijungus nuo kompiuterio. Patariame nuolat išsaugoti duomenis atminties įrenginiuose.

Bibliotekos svečiai naudoja kompiuterius, skirtus informacijos išteklių paieškai bibliotekos kataloguose.


Vartotojų darbo su kompiuteriais galimybes ir atsakomybę nustato Naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka taisyklės.

Bibliotekoje veikia leidinių skolinimo, grąžinimo termino pratęsimo ir grąžinimo savitarna. Šiais įrenginiais galima naudotis:
  • Vaclovo Biržiškos bibliotekoje
  • Leonido Donskio bibliotekoje
  • Mykolo Romerio bibliotekoje
  • Žemės ūkio akademijos bibliotekoje

Pastato (K. Donelaičio g. 52) sienoje įtaisytas visą parą veikiantis išorinis leidinių grąžinimo įrenginys.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius