Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kas yra atviroji prieiga?

Atviroji prieiga – tai:

  • laisva, neribojama ir nemokama prieiga internete prie mokslinės produkcijos;
  • alternatyva uždariems komerciniams mokslo žurnalams, prieinamiems tik prenumeruojamose duomenų bazėse;
  • iniciatyva, skatinanti kuo didesnį mokslinės informacijos pasiekiamumą, sklaidą, mokslininkų bendradarbiavimą ir inovacijas;
  • kokybiška atvirosios prieigos leidyba;
  • vykdoma per atviros prieigos žurnalus ir institucines talpyklas, kur kiekvienas gali pasiekti turinį.

http://openaccess.cz/en/

Atvirosios prieigos principai yra paskelbti šiuose trijuose dokumentuose:

Deklaracijas pasirašiusios valstybės įsipareigoja atverti prieigą prie savo biudžeto lėšomis remtų tyrimų publikacijų ir skatina tyrėjus skelbti savo darbus atvirosios prieigos žurnaluose.

Atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų vykdoma dviem būdais:

  • Žaliasis kelias – atvirosios prieigos modelis, kai į atvirosios prieigos institucines arba tematines talpyklas archyvuojama išleista arba dar nepublikuota mokslinė produkcija iš karto po paskelbimo arba praėjus nustatytam embargo (draudimo atvirai skelbti) laikotarpiui.
  • Auksinis kelias – mokslinės produkcijos paskelbimas atvirosios prieigos leidiniuose. Dažniausiai šio modelio leidybos išlaidas apmoka institucija, fondai arba pats autorius, tačiau galutiniam vartotojui publikacijos yra prieinamos ir gali būti naudojamos laisvai ir nemokamai.

Atvirosios prieigos modeliai:

Parengta pagal https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/atvirasis-mokslas/atviroji-prieiga/739

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304