Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

VDU mokslo produkcijos registracija

Universiteto darbuotojų mokslo publikacijos registruojamos: 1) elektroniniu būdu 2) bibliotekoje. Mokslo (meno) publikacijos registravimo el. būdu instrukcijaVaizdo instrukcijaKonsultantai

Registruodami publikaciją bibliotekoje, pateikite (publikacijų, išleistų Universitete, pateikti nereikia):

  • knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijos, kuriose matyti informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybiniai duomenys ir kita svarbi informacija apie leidinį;
  • knygos daliai – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijos, kuriose matyti informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie leidinį;
  • straipsniui – žurnalo ar konferencijos pranešimų medžiagos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei viso straipsnio kopijos, kuriose matyti informacija apie intelektinę atsakomybę, ISSN/ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie straipsnį ir leidinį;
  • kūrinio (atlikimo) skelbimui – meno kūrinio (atlikimo) pristatymas laikmenoje (CD, DVD, albumas), partitūros, vaizdo ir garso įrašai, architektūriniai projektai, meno kritikų atsiliepimai (jei yra), skelbimai, afišos, plakatai bei kita dokumentinė medžiaga;
  • kūriniui, kurį užsakė (įsigijo) meno muziejus, galerija, festivalis, teatras, koncertinė įstaiga – spektaklio, koncerto, parodos, kino filmo ar kito renginio reklaminis skelbimas, patvirtintas meno muziejaus, galerijos, teatro, koncertinės įstaigos ar festivalio užsakovo. Jei patvirtintame skelbime nenurodomas pilnas kūrinio (atlikimo) aprašymas, autorius ar užsakovas jį nurodo papildomu teikimu bibliotekai;
  • kūrinio (atlikimo) skelbimo apdovanojimui – meno kūrinio (atlikimo) apdovanojimo diplomas, pažymėjimas, apdovanojimo liudijimas, kitas pasižymėjimo ženklas ar jo kopija;
  • renginio kuravimui – pilnas renginio aprašymas (renginio pavadinimas, data, vieta, meno erdvė, renginio dalyvių skaičius). Kuratorius papildomu teikimu bibliotekai nurodo renginyje kuruotas veiklas;
  • patentui, augalų veislei – išradimą patvirtinančią kopiją.

Mokslo publikacijų ir duomenų rūšys

Mokslo ir meno kryptys

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304