Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai

A   B   C-Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S-Š   T   U   V   W   X   Y   Z-Ž
Dėkojame už bibliotekai padovanotus leidinius:

A

Aberdyno universitetas (Jungtinė karalystė) = University of Aberdeen (Scotland, UK)
Adamavičienė, Aida
Adomėnas, Antanas
Airijos ambasada Lietuvoje = Embassy of Ireland in Lithuania
Akelaitis, Algirdas
Al-Anono šeimos grupės (JAV) = Al-Anon Family Groups (USA)
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas = AM&M publications
Ališauskienė, Stefanija
Almonaitis, Vytenis
Almos Adamkienės paramos ir labdaros fondas
Alytaus kraštotyros muziejus
Amsterdamo universitetas (Olandija) = University of Amsterdam (Netherlands)
Andriušytė – Žukienė, Rasa
Adziulis, Augustinas
Anoniminių alkoholikų draugija
Antanaitis, Arūnas
Apanavičienė, Virginija
Aperanė, Elena
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras
Arizonos universitetas (JAV) = Arizona State University (USA)
Armėnijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Respublic of Armenia in Lithuania
Atkočiūnienė, Vilma
Atviros Lietuvos fondas
Augalų genų bankas
Augutis, Juozas
Aukštųjų mokyklų nemokamų vadovėlių programa
Australijos lietuvių bendruomenė = Australian Lithuanian Community Association
Azerbaidžano Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Respublic of Azerbaijan in Lithuania

B

Bačkaitis, Julius
Bakšytė, Laura
Balčytienė, Auksė
Baležentienė, Ligita
Baltijos aplinkos forumas
Baltijos vadybos institutas
Baltoskandijos akademija
Barniškienė, Sigita
Belohlavek, Alexander
Bendaravičienė, Rita
Bendoraitienė, Evelina
Bendrasis Amerikos lietuvių fondas = United Lithuanian Relief Fund of America
Bergeno universitetas (Norvegija) = University of Bergen (Norway)
„Berghahn journals“ žurnalo redakcija (JAV) = Editioral board of „Berghahn journals“(USA)
Berlyno valstybinė biblioteka (Vokietija) = Berlin State Library (Germany)
Bilys, Stasys
Blane, Andrew
Blaszczak, Tomasz
Blavascunas, Eunice
Blinsturbienė, Aušra
Bloveščiūnienė, Lina
Brėdikytė, Milda
Brogienė, Romana
Bučinskas, Rimutis
Bučiūnas, Gediminas
Buckley, Irena
Butkienė, Silvija

C-Č

Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Czech Republic in Lithuania
Čepinskienė, Marija
Čepinskis, Jonas
Černiauskienė, Virgilija
Černius, Nerijus
Česlovo Gedgaudo labdaros fondo įmonė
Česnauskaitė, Diana
Čikagos Lituanistinių studijų centras (JAV) = Lithuanian Research and Studies Center in Chicago (USA)
Čirūnaitė, Jūratė
Čiubrinskas, Vytis

D

Dailininkų sąjungos leidykla
Danijos Karalystės ambasada Lietuvoje = Royal Danish Embassy in Lithuania
Daniulaitienė, Neringa
Danytė, Milda
Dapkienė, Midona
Dapkutė, Daiva
Daugnora, Linas
Daugpilio universitetas (Latvija) = Daugavpils University (Latvia)
Dautartė, Anželika
Davydavičienė, Aurelija
Degutytė, Janina
Demokratijos plėtros fondas
Demokratinės politikos institutas
Dialogo kultūros institutas
Didžiulienė, Roberta
Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras
Domeika, Povilas
Donecko nacionalinis technikos universitetas (Ukraina) = Donetsk National Technical University (Ukraine)
Donskienė, Jolanta
Dragūnevičius, Gediminas
Draudimo ir rizikos valdymo institutas
Dulskis, Romualdas

E

Ekologijos institutas, Gamtos tyrimų centras
Eriksonas, Linas
Eskytė, Ieva
Estijos istorinės atminties institutas = Estonian Institute of Historical Memory
Estijos nacionalinis archyvas = The National Archives of Estonia
Europos humanitarinis universitetas
Europos informacijos centras (Airija) = European Public Information Centre (Ireland)
Europos integracijos studijų centras
Europos Komisija = European Commission
Europos Komisijos delegacija Lietuvoje = Delegation of the European Commission in Lithuania
Europos migracijos tinklas = European Migration Network
Europos mokymo fondas (Italija) = European Training foundation (Italy)
Europos parlamentas (Prancūzija) = European Parliament (France)
Europos patentų biuras (Vokietija) = European Patent office (Germany)
Europos romų teisių centras (Belgija) = European Roma Rights centre (Belgium)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (Austrija) = European Union Agency for Fundamental Rights (Austria)
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Liuksemburgas) = Court of Justice of the European Union (Luxembourg)
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
Europos žurnalistikos centras (Olandija) = European Journalism Centre (Netherlands)

F

Filatelistų draugija „Lietuva“

G

Galdikas, Birutė Mary
Galerija „Arka“
Gamtos paveldo fondas
Gamtosaugos projektų vystymo fondas
Gedvilienė, Genutė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Geologijos ir geografijos institutas
Germanas, Vytautas
Giedraitytė, Giedrė
Gimbutas, Jurgis
Gineikaitė, Milda
Girstupio slėnis
Grigaitė-Georgiades, Rosota
Grunto valymo technologijos
Gruodytė, Edita
Grušaitė, Simona
Gudaitis, Leonas
Guldikauskienė, Silva
Gulgys, Arūnas
Gumbytė, Milda
Gurskienė, Virginija

H

Haiying, Feng
Helsinkio universitetas (Suomija) = University of Helsinki (Finland)
Herderio instituto biblioteka (Vokietija) = Herder-Institut Library (Germany)
Higienos institutas
Huseynli, Mirkemran

I

Indonezijos Respublikos ambasada (Danija) = Embassy of the Republic of Indonesia (Denmark)
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Informacinių leidinių platinimo centras
Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija
Inovatyvių studijų institutas
Israfilzade, Khalil
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune = The Historical Presidential Palace
Italų kultūros institutas
Ivanauskienė, Edita
Ivanauskienė, Violeta
Izraelio valstybės ambasada Lietuvoje = Embassy of the State of Israel in Lithuania

J

Jakimavičius, Algimantas
Janauskas, Giedrius
Jankauskas, Benediktas
Jankauskas, Vytenis
Janukaitis, Lukas
Japonijos ambasada Lietuvoje = Embassy of Japan in Lithuania
Japonijos fondas = Japan foundation
Jaunas sportas
Jauneikaitė, Asta
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
JAV ambasada Lietuvoje (JAV) = USA Embassy in Lithuania
JAV lietuviai = Lithuanian Americans
JAV organizacija „Saulutė“
Jogailos universitetas (Lenkija) = Jagiellonian University (Poland)
John Benjamins leidykla (Olandija) = John Benjamins Publishing Company (Netherlands)
Jonkoping universitetas (Švedija) = Jonkoping University (Sweden)
Jono ir Martyno Yčų knygų fondas
Jono Meko fondas
Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje = United Kingdom Embassy in Lithuania
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (Italija) = Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Italy)
Juodišiūtė, Justina
Jurbarko krašto muziejus
Jurgaitis, Robertas
Jurgilė, Vaida
Jūrinių tyrimų centras

K

Kalinkinaitė, Viktorija
Kalhina, Siuzanna

Kauno kunigų seminarija
Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas
Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras
Kauno regioninis Karo prievolės ir komplektavimo skyrius
Kauno Tauro „Lions“ klubas
Kauno Vedų kultūros centras
Kavaliūnaitė, Greta
Kavolis, Vytautas
Kazlauskas, Gintaras
Keleras, Julius
Kelmės krašto muziejus
Kepalaitė, Albina
Keras, Valerijus
Kilpys, Valdas
Kinijos Liaudies Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the People’s Republic of China in Lithuania
Kiršienė, Julija
Kisinas, Eugenijus Simonas
Kita komunikacija
Klimas, Evaldas
Kojima, Ryo
Kolpingo kolegija
Komaru Kotsu fondas (Japonija) = Komaru Katsu Foundation (Japan)
Kompiuterinės lingvistikos centras
Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondas
Koncertinė įstaiga Valstybinis Choras „Vilnius“
Kongreso biblioteka (JAV) = Library of Congress (USA)
Korėjos dvasios ir kultūros paramos projektas (Pietų Korėja) = Korean Spirit and Culture Promotion Project (South Korea)
Korėjos fondas (Pietų Korėja) = Korea Foundation (South Korea)
Korėjos kultūros ir kalbų klubas „Hallyu“
Korėjos literatūros vertimo institutas (Pietų Korėja) = Literature Translation Institute of Korea (South Korea)
Korėjos Respublikos ambasada Lenkijoje = Embassy of the Republic of Korea in Poland
Korėjos studijų akademija (Pietų Korėja) = Academy of Korean Studies (South Korea)
Kornicki, Peter
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
Kovtun, Asija
Koženiauskienė, Regina
Krapauskaitė, Laura
Kriaučiūnienė, Zita
Kubilius, Andrius
Kultūros, filosofijos ir meno institutas
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Kurtinaitytė, Laura
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Kviklys, Bronius

L

Labdaros ir paramos fondas „A. ir AA AVIŽIENIŲ fondas“
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Agrocheminių tyrimų laboratorija
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Žemdirbystės institutas
Lietuvos antstolių rūmai
Laptevų jūros tremtinių brolija
Lašas, Liudvikas
Lašas, Tomas
Lašienė, Audronė
Lasinskas, Marius
Latvijos nacionalinė biblioteka = National Library of Latvia
Latvijos Respublikos ambasada = Embassy of the Republic of Latvia
Latvijos universitetas = University of Latvia
Latvijos valstybinis istorijos archyvas = Latvian State Historical Archive
Latvijos žemės ūkio universitetas = Latvia University of Agriculture
Latvių kalbos agentūra = Latvian Language Agency
Latvių kalbos institutas = Latvian Language Institute
Lazauskienė, Aistė
LCC tarptautinis universitetas
Leidykla „Briedis“
Leidykla „New era“ (Danija) = „New era“ publication (Denmak)
Lenkijos institutas
Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Republic of Poland in Lithuania
Levandauskas, Vytautas
LGBT judėjimai
Liekis, Algimantas
Liekis, Šarūnas
Lietuvių fondas (JAV) = Lithuanian Foundation (USA)
Lietuvių gestų kalbos institutas
Lietuvių išeivijos institutas
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių katalikų religinė šalpa (JAV) = Lithuanian Catholic Religious Aid (USA)
Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje = Lithuanian Cultural Institute in Germany
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvių skautų sąjunga
Lietuvos advokatūra
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija
Lietuvos archeologijos draugija
Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Lietuvos bankas
Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų institutas
Lietuvos biblijos draugija
Lietuvos buriuotojų sąjunga
Lietuvos Caritas
Lietuvos dailininkų sąjunga
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas
Lietuvos fizikų draugija
Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Lietuvos gamtos fondas
Lietuvos gėjų lyga
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Lietuvos inovacijų centras
Lietuvos ir Prancūzijos asociacija
Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius
Lietuvos ir Suomijos Draugija
Lietuvos išeivijos dailės fondas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Lietuvos kalinių globos draugija
Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centras
Lietuvos kompozitorių sąjunga
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Lietuvos kultūros institutas
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Lietuvos laipiojimo sporto federacija = Lithuanian Climbing Sports Federation
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriatas
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas
Lietuvos notarų rūmai
Lietuvos olimpinė akademija
Lietuvos orintologų draugija
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Lietuvos psichologų sąjunga
Lietuvos Raudonasis Kryžius
Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija
Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Šaulių sąjunga
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos šeimos centras
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija
Lietuvos socialinių mokslų centras
Lietuvos studentų sąjunga
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
Lietuvos tautodailės institutas
Lietuvos teatro sąjunga
Lietuvos technikos biblioteka
Lietuvos teisės institutas
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
Lietuvos turto vertintojų asociacija
Lietuvos universitetų rektorių konferencija
Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
Lietuvos viešojo administravimo institutas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Lietuvos Vyskupų konferencija
Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos žaliųjų judėjimas
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Lietuvos žmogaus teisių centras
Lietuvos žurnalistų sąjunga
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
Linčiopingo universitetas (Švedija) = Linköping University (Sweden)
Lingytė, Kristina
Lipavičienė, Lina
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
Liublianos universitetas (Slovėnija) = University of Ljubljana (Slovenia)
Liuksemburgo universitetas = University of Luxembourg
Lizdenis, Vilius
Los Andželo Juozo Daumanto šaulių kuopa
Lukoševičiūtė, Inga
Lydeka, Zigmas
Lygių galimybių plėtros centras

M

Makačinas, Teisutis
Makarevičius, Rimantas
Makauskienė, Vilma
Makūnas, Darius
Malinauskaitė, Rasa
Malkevičius-Malkus Stasys
Marcinkevičienė, Ilma
Marcinkevičiūtė, Daina
Marčiauskas, Arūnas
Markevičienė, Gražina
Martinkienė, Daiva
Matulionis, Virgilijus Arvydas
Mažeikis, Gintautas
Maziliauskienė, Danutė
Mažosios Lietuvos Fondas
Mažosios Lietuvos reikalų tarnyba
Meilutis, Nerijus
Meno parkas
Meno rinkos agentūra
Miceikienė, Astrida
Michaliuk, Dorota
Mičiulienė, Rita
Mikalojaus Koperniko universitetas (Lenkija) = Nicolaus Copernicus University (Poland)
Miknys, Rimantas
Mikulionienė, Sabina
Milčuivienė, Saulė
Mileris, Stasys
Milinis, Albertas
Miltenienė, Lina
Mincevičiūtė, Gabrielė
Minelgaitė, Jūratė
Mitrulevičius, Gintaras
Modernaus meno centras
Mokytojų kompetencijos centras
Monkevičienė, Ona
Moterų informacijos centras
Motiejūnienė, Reda
Motuzas, Alfonsas
Motuzas, Algirdas Juozas

N

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus
Narkevičiūtė, Ugnė
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Nefas, Mindaugas
Neimantas, Romualdas
Nielsen, Jorgen
Nippon fondas (Japonija) = Nippon Foundation (Japan)
Noreikaitė, Auksė
Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje = Royal Norwegian Embassy in Lithuania
Nosovas, Jokūbas
Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje = Royal Netherlands Embassy in Lithuania

O

Omran, Orestis
Ostaševičius, Vytautas

P

Pabedinskas, Tomas
Pagalbos, Rytų ir Centrinės Europos Katalikų Bažnyčiai, biuras
Palionienė, Neringa
Parselis, Martin
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras
Pečiuliauskienė, Palmira
Pečiurienė, Austėja
Pedersen, Merete
Pietkiewicz, Rajmund
Pilietinės visuomenės institutas
Pilkauskienė, Ina
Plakytė, Ieva
Portugalijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Portuguese Republic in Lithuania
Pranaitytė, Giedrė
Pranckietis, Viktoras
Pranskūnienė, Rasa
Prancūzijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the French Republic in Lithuania
Preišegalavičienė, Lina
Prosevičius, Karolis
Pukšto, Andžej
Punsko lietuvių kultūros namai
Pupeikis, Rimantas

R

Rabačius, Aurimas
Račius, Egdūnas
Radiacinės saugos centras
Rambyno regioninio parko direkcija
Rapool-Ring atstovybė Baltijos šalyse = Rapool-Ring representation in the Baltics states
Ratkevičiūtė-Misevičienė, Joana
Raugevičiūtė, Nijolė
Reddaway, Peter
Reklamos ir marketingo idėjos
Rėzeknes aukštoji mokykla (Latvija) = Rezekne University of Applied Sciences (Latvia)
Rietavo miškų urėdija
Rimidis, Evaldas
Rimidis, Mindaugas
Rimkienė, Daiva
Ringailienė, Teresė
Rinkauskienė, Regina
Roberto Šumano centras
Rukuiža, Raimundas
Rupšienė, Alisija
Ruseckas, Juozas
Ruškytė, Indrė

S-Š

Sabonytė, Gema
Sakadolskienė, Emilija
Sakartvelo ambasada Lietuvoje = Embassy of Sakartvelo in Lithuania
Sakuros asociacija (Japonija) = The Sakura Association (Japan)
Satkevičius, Edvardas
Scenos meno kritikų asociacija
Serapinaitė, Liucija
Skirius, Juozas
Skirkevičius, Algirdas
Skrodenis, Stasys
Skrupskelytė, Viktorija
Sliesaravičius, Algirdas
Smetona, Antanas Algirdas
Snieškienė, Vilija
Socialinių darbuotojų rengimo centras
Sokolovska, Henrika
Stabingis, Linas
Stanaitytė, Ieva
Stanevičius, Simas
Stankevičiūtė, Jolanta
Staliliūnaitė, Rūta
Stašaitis, Jurgis
Steikūnienė, Asta
Stepšys, Jonas
Stremaitytė, Aistė
Strukčinskienė, Birutė
Suomijos ir Lietuvos kultūros fondas
Suomijos Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Republic of Finland in Lithuania
Sveikatos centras „Amžinoji sandora“
Štromas, Aleksandras
Švarcaitė, Ieva
Šv. Pijaus X kunigų brolija (Šveicarija) = Society of Saint Pius X (Switzerland )
Šv. Kazimiero seserų kongregacija (Čikaga) = Congregation of the Sisters of St. Casimir (Chicago)
Šv. Kirilo ir Metodijaus universitetas (Šiaurės Makedonija) = Ss. Cyril and Methodius University (North Macedonia)
Švedijos Karalystės ambasada Lietuvoje = Royal Swedish Embassy in Lithuania
Švedijos akademija (Stokholmas) = Swedish Academy (Stockholm)
Švietimo mainų paramos fondas

T

Takeshige, Hinaho
Tamoliūnė, Giedrė
Tarptautinė dailės kritikų asociacija = International Association of Art Critics
Tarptautinė darbo organizacija (Šveicarija) = International Labour Organization (Switzerland)
Tarptautinė kampanija už Tibetą (JAV) = International Campaign for Tibet (USA)
Tarptautinė migracijos organizacija (Šveicarija) = International Organization for Migration (Switzerland)
Tartu universitetas (Estija) = University of Tartu (Estonia)
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
Teisinės informacijos centras
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Tereškinas, Artūras
Tikniūtė, Agnė
Trakšelytė, Aušra
Tutlytė, Jūratė

U

Ulevičienė, Algė
Unikaitė – Jakuntavičienė, Ingrida
Urbas, Jonas
Urbonas, Gediminas
Urbonienė, Nomeda
Urmonienė, Daiva
Užimtumo tarnyba

V

Vaičaitis, Rimas
Vaičenonis, Jonas
Vaičiukynas, Vilimantas
Vaidakavičiūtė – Šlaitienė – Pečkaitienė, Anelė
Vaiko raidos centras
Vaisvalavičienė, Kristina
Vaisvalavičius, Rimantas
Vaitiekūnienė, Daiva
Valančiauskienė, Živilė
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Valstybinė miškų tarnyba
Valstybinio archeologijos muziejaus biblioteka Varšuvoje (Lenkija) = Library of the National Archaeological Museum in Warsaw (Poland)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinis turizmo departamentas
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Varšuvos nacionalinė biblioteka ( Lenkija) = National Library of Warsaw (Poland)
Varšuvos universitetas (Lenkija) = University of Warsaw (Poland)
Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus (Lenkija) = National Archaeological Museum in Warsaw (Poland)
Vasiliauskaitė, Sandra
Vasiliauskienė, Aušra
Vasinauskas, Romualdas
Vašingtono universitetas (JAV) = University of Washington ( USA)
Vaškelis, Bronius
VDU Japonistikos klubas „Hashi“
Veilentienė, Audronė
Veliutė, Ingrida
Venckutė, Agneta
Venclauskas, Linas
Venger, Angela Marija
Veršinskas, Tomas
Veržbolauskas, Leonas
Viešojo administravimo lavinimo asociacija
Viešosios politikos ir vadybos institutas
Villanova universitetas (JAV) = Villanova University (USA)
Vilniaus arbitražo asociacija
Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus surdologijos centras
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas
Vitkutė, Karolina
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje = Embassy of the Federal Republic of Germany in Lithuania
Vokietijos lietuvių bendruomenė
Vokietijos vidaus reikalų ministerija = German Ministry of the Interior
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Vytauto Landsbergio fondas
Vyzdys, V. Juraičio fotografijos studija

Z-Ž

Zhumaakhmet, Kanatov
Zozaitė, Rasa
Žagarys, Pranas
Žalimas, Dainius
Žemaitytė, Žydrūnė
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Žiliukas, Antanas
Žindžiuvienė, Ingrida
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Žvaliauskienė, Sidona
Žydų bendruomenė „Vilnius – Lietuvos Jeruzalė“
Žydžiūnaitė, Vilma

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304