Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai

Dėkojame už 2021 metais padovanotus leidinius:
 • Antanui Adomėnui
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Juozui Augučiui
 • Juliui Bačkaičiui
 • Liucijai Bačkauskas
 • Edmundui Bartkevičiui
 • Irenai Buckley
 • Viktorui Bulotai
 • Inetai Dabašinskienei
 • Midonai Dapkienei
 • Andrew Fildsman
 • Mildai Gineikaitei
 • Editai Gruodytei
 • Antanui Jakimavičiui
 • Vaidai Kamuntavičienei
 • Sasae  Kenichiro
 • Ryo Kojima
 • Albinui Kustai
 • Liudui Mažyliui
 • Albertui  Miliniui
 • Vytautui  Ostaševičiui
 • Giedrei Pranaitytei
 • Andžej Pukšto
 • Donaldui Račiui
 • Aušrai Raguckaitei
 • Vladimir Sazonov
 • Erhard Schumann
 • Kęstučiui Šapokai
 • Arvydui Šeškevičiui
 • Gražinai Šiaudikienei
 • Dainiui Šišlavui
 • Artūrui Tereškinui
 • Vytautui Steponui Vaičiūnui
 • Kristinai Vaisvalavičienei
 • Linui Venclauskui
 • Ingridai Žindžiuvienei
2019-2020 m.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius