Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kontaktai

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. kabinetas vidinis tel. miesto tel. el.paštas
Direktorė  Lina Bloveščiūnienė 148 5410 +370 37 327860 lina.blovesciuniene@vdu.lt
BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KONTAKTAI
K.Donelaičio g. 52 
Mokymai studentams (Daiva Steponavičienė) 109 5409/5411 +370 37 327864 daiva.steponaviciene@vdu.lt
Mokslo (meno) publikacijų registravimas:
Daiva Jocienė. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Užsienio kalbų institutas 109 5409/5411 +370 37 327864 daiva.jociene@vdu.lt
V.Čepinskio g. 5
Liudmila Sargsyan. Muzikos akademija. 429 3407 +370 37 295913 liudmila.sargsyan@vdu.lt
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
Renata Aleškevičienė. Žemės ūkio akademija, Švietimo akademija 143 2103 +370 37 788103 renata.aleskeviciene@vdu.lt
Rita Rimkienė. Gamtos mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Botanikos sodas, Žemės ūkio akademija 143 2103 +370 37 788103 rita.rimkiene@vdu.lt
Mokslininkų profilių rengimas/redagavimas, mokslo įvykiai VDU CRIS:
Aušra Raguckaitė. Žemės ūkio akademija, Švietimo akademija, Gamtos mokslų fakutetas, Muzikos akademija 147 2234 +370 37 752234 ausra.raguckaite@vdu.lt
Aušra Dovidonienė. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Užsienio kalbų institutas 147 5424 +370 37 752234 ausra.dovidoniene@vdu.lt
Teksto sutapties patikros programų administravimas, Atviroji žurnalų sistema (Open Journal Systems) (Nerijus Bakas) 142 a. 2354 +370 37 752354 nerijus.bakas@vdu.lt
Pažymos dėl daktaro disertacijų ir jų santraukų (žr. VARTOTOJŲ PASLAUGŲ ar INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ FORMAVIMO SKYRIAI) 5417/5421 +370 37 327862
+370 37 327861
info.biblioteka@vdu.lt
S. Daukanto g. 25
ETD (magistrantūros baigiamųjų darbų  ir daktaro disertacijų/santraukų el.dokumentų) archyvavimo koordinavimas (Lolita Atkočiūnienė) I a. 5406 +370 37 424960 lolita.atkociuniene@vdu.lt
MOKSLINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIUS 
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
Vedėja Giedrė Sabaitytė 143 2118 +370 37 788118 giedre.sabaityte@vdu.lt; db@bibl.vdu.lt
INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ FORMAVIMO SKYRIUS
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.
Vedėja Daiva Turčinavičė 146 5417 +370 37 327862 daiva.turcinavice@vdu.lt
Dokumentų komplektavimas, apskaita 146/140 2104/5418 +370 37 788104
Rankraščių grupė, UDK nustatymas leidiniams, katalogavimas 144/142 5419/2137 +370 37 788137
Dokumentų tvarkymas 140/145 5418/2148 +370 37 788148
VARTOTOJŲ PASLAUGŲ SKYRIUS    
K.Donelaičio g. 52 / Studentų g. 11, Akademija
Vedėja Audronė Vaitiekaitė 218/235 5421/5413 audrone.vaitiekaite@vdu.lt
K.Donelaičio g. 52 
Vaclovo Biržiškos biblioteka  II a. 5402 +370 37 327863
Menų fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas (Giedrė Vilėniškytė) giedre.vileniskyte@vdu.lt
Humanitarinių mokslų fakultetas, Švietimo akademija Kaune, Užsienio kalbų institutas (Gitana Virganavičienė) gitana.virganaviciene@vdu.lt
V. Putvinskio g. 23 
Leonido Donskio biblioteka      I a. 5414 +370 37 327861
Ekonimikos ir vadybos fakultetas (Rita Bačėnaitė) rita.bacenaite@vdu.lt
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (Inga Lukoševičiūtė) inga.lukoseviciute@vdu.lt
Viešojo administravimo katedra, Filosofijos studijos (Karolina Vitkutė) karolina.vitkute@vdu.lt
Jonavos g. 66
Mykolo Romerio biblioteka       106 5401 +370 37 751046
Teisės fakultetas (Vilija Juodikienė) vilija.juodikiene@vdu.lt
Socialinių mokslų fakultetas (Laima Katauskienė) laima.katauskiene@vdu.lt
S. Daukanto g. 25
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka      I a. 5406 +370 37 424960 lolita.atkociuniene@vdu.lt
V.Čepinskio g. 5
Muzikos akademijos biblioteka  429 3407 +370 37 295913 liudmila.sargsyan@vdu.lt
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Meilės Lukšienės biblioteka 2335 +370 5 2337682
2343 +370 5 2339513
Švietimo akademija (Modesta Meškauskienė) modesta.meskauskiene@vdu.lt
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
Žemės ūkio akademijos biblioteka      235 2304 +370 37 752304
Bioekonomikos plėtros, Informatikos, Inžinerijos fakultetai (Ilma Marcinkevičienė) ilma.marcinkeviciene@vdu.lt
Agronomijos, Gamtos mokslų, Miškų ir ekologijos fakultetai (Gražina Šiaudikienė) grazina.siaudikiene@vdu.lt
INFORMACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ   
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.
VDU mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) administravimas. Vyr. specialistas Vilius Kučiukas 148 5410 +370 37 327860 vilius.kuciukas@vdu.lt
Bibliotekinės informacijos sistemos administravimas. Vyr. specialistė Daiva Martinkienė 142 a. 2354 +370 37 752354 daiva.martinkiene@vdu.lt
VDU bibliotekos svetainės administravimas. Vyr. specialistė Vida Statkevičienė 142 2354 +370 37 752354 vida.statkeviciene@vdu.lt

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304