Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai (2021-2022)

Dėkojame už 2021-2022 metais padovanotus leidinius:
 • Aidai Adamavičienei
 • Antanui Adomėnui
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Virginijai Apanavičienei
 • Elenai Aperanei
 • Juozui Augučiui
 • Juliui Bačkaičiui
 • Liucijai Bačkauskas
 • Auksei Balčytienei
 • Edmundui Bartkevičiui
 • Ritai Bendaravičienei
 • Stasiui Biliui
 • Tomasz Blaszczak
 • Linai Blovesčiūnienei
 • Irenai Buckley
 • Gediminui Bučiūnui
 • Viktorui Bulotai
 • Silvijai Butkienei
 • Eglei Chomynienei
 • Virginijai Černiauskienei
 • Jūratei Čirūnaitei
 • Inetai Dabašinskienei
 • Mildai Danytei
 • Neringai Daniulaitienei
 • Midonai Dapkienei
 • Daivai Dapkutei
 • Linui Daugnorui
 • Robertai Didžiulienei
 • Andrew Fildsman
 • Mildai Gineikaitei
 • Editai Gruodytei
 • Violetai Ivanauskienei
 • Antanui Jakimavičiui
 • Giedriui Janauskui
 • Benediktui Jankauskui
 • Vyteniui Jankauskui
 • Danguolei Juozapavičiūtei-Breen
 • Robertui Jurgaičiui
 • Vaidai Jurgilei
 • Zigmui Kairaičiui
 • Violetai Kalėdaitei
 • Linai Kaminskienei
 • Vaidai Kamuntavičienei
 • Rūsčiui Kamuntavičiui
 • Martynui Karlonui
 • Vytautui Kavoliui
 • Gintarui Kazlauskui
 • Sasae  Kenichiro
 • Eugenijui Simonui Kisinui
 • Ryo Kojima
 • Laurai Krapauskaitei
 • Laurai Kurtinaitytei
 • Albinui Kustai
 • Tomui Lašui
 • Vytautui Levandauskui
 • Linai Lipavičienei
 • Ingai Lukoševičiūtei
 • Dainai Marcinkevičiūtei
 • Virgilijui Arvydui Matulioniui
 • Danutei Maziliauskienei
 • Gintautui Mažeikiui
 • Liudui Mažyliui
 • Nerijui Meilučiui
 • Rimantui Mikniui
 • Saulei Milčiuvienei
 • Stasiui Mileriui
 • Albertui  Miliniui
 • Linai Miltenienei
 • Linai Navardauskienei
 • Auksei Noreikaitei
 • Vytautui  Ostaševičiui
 • Tomui Pabedinskui
 • Neringai Palionienei
 • Palmirai Pečiuliauskienei
 • Giedrei Pranaitytei
 • Andžej Pukšto
 • Rimantui Pupeikiui
 • Donaldui Račiui
 • Aušrai Raguckaitei
 • Daivai Rimkienei
 • Daivai Rimkuvienei
 • Aurelijai Rudzenskaitei
 • Alisijai Rupšienei
 • Juozui Ruseckui
 • Danguolei Ruškienei
 • Edvardas Satkevičius
 • Vladimir Sazonov
 • Erhard Schumann
 • Liucijai Serapinaitei
 • Galim Sitdykov
 • Juozui Skiriui
 • Viktorijai Skrupskelytei
 • Henrikui Šadžiui
 • Kęstučiui Šapokai
 • Arvydui Šeškevičiui
 • Gražinai Šiaudikienei
 • Dainiui Šišlavui
 • Nijolei Špokienei
 • Artūrui Tereškinui
 • Algei Ulevičienei
 • Vytautui Steponui Vaičiūnui
 • Kristinai Vaisvalavičienei
 • Daivai Vaitiekūnienei
 • Sandrai Vasiliauskaitei
 • Audronei Veilentienei
 • Linui Venclauskui
 • Pranui Žagariui
 • Ingridai Žindžiuvienei
2019-2020 m.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304