Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai (2021-2022)

Dėkojame už 2021-2022 metais padovanotus leidinius:
 • Aidai Adamavičienei
 • Antanui Adomėnui
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Virginijai Apanavičienei
 • Elenai Aperanei
 • Juozui Augučiui
 • Juliui Bačkaičiui
 • Liucijai Bačkauskas
 • Auksei Balčytienei
 • Edmundui Bartkevičiui
 • Ritai Bendaravičienei
 • Stasiui Biliui
 • Tomasz Blaszczak
 • Linai Blovesčiūnienei
 • Irenai Buckley
 • Gediminui Bučiūnui
 • Viktorui Bulotai
 • Silvijai Butkienei
 • Eglei Chomynienei
 • Virginijai Černiauskienei
 • Jūratei Čirūnaitei
 • Inetai Dabašinskienei
 • Mildai Danytei
 • Neringai Daniulaitienei
 • Midonai Dapkienei
 • Daivai Dapkutei
 • Linui Daugnorui
 • Robertai Didžiulienei
 • Andrew Fildsman
 • Mildai Gineikaitei
 • Editai Gruodytei
 • Violetai Ivanauskienei
 • Antanui Jakimavičiui
 • Giedriui Janauskui
 • Benediktui Jankauskui
 • Vyteniui Jankauskui
 • Danguolei Juozapavičiūtei-Breen
 • Robertui Jurgaičiui
 • Vaidai Jurgilei
 • Zigmui Kairaičiui
 • Violetai Kalėdaitei
 • Linai Kaminskienei
 • Vaidai Kamuntavičienei
 • Rūsčiui Kamuntavičiui
 • Martynui Karlonui
 • Vytautui Kavoliui
 • Gintarui Kazlauskui
 • Sasae  Kenichiro
 • Eugenijui Simonui Kisinui
 • Ryo Kojima
 • Laurai Krapauskaitei
 • Laurai Kurtinaitytei
 • Albinui Kustai
 • Tomui Lašui
 • Vytautui Levandauskui
 • Linai Lipavičienei
 • Ingai Lukoševičiūtei
 • Dainai Marcinkevičiūtei
 • Virgilijui Arvydui Matulioniui
 • Danutei Maziliauskienei
 • Gintautui Mažeikiui
 • Liudui Mažyliui
 • Nerijui Meilučiui
 • Rimantui Mikniui
 • Saulei Milčiuvienei
 • Stasiui Mileriui
 • Albertui  Miliniui
 • Linai Miltenienei
 • Linai Navardauskienei
 • Auksei Noreikaitei
 • Vytautui  Ostaševičiui
 • Tomui Pabedinskui
 • Neringai Palionienei
 • Palmirai Pečiuliauskienei
 • Giedrei Pranaitytei
 • Andžej Pukšto
 • Rimantui Pupeikiui
 • Donaldui Račiui
 • Aušrai Raguckaitei
 • Daivai Rimkienei
 • Daivai Rimkuvienei
 • Aurelijai Rudzenskaitei
 • Alisijai Rupšienei
 • Juozui Ruseckui
 • Danguolei Ruškienei
 • Edvardas Satkevičius
 • Vladimir Sazonov
 • Erhard Schumann
 • Liucijai Serapinaitei
 • Galim Sitdykov
 • Juozui Skiriui
 • Viktorijai Skrupskelytei
 • Henrikui Šadžiui
 • Kęstučiui Šapokai
 • Arvydui Šeškevičiui
 • Gražinai Šiaudikienei
 • Dainiui Šišlavui
 • Nijolei Špokienei
 • Artūrui Tereškinui
 • Algei Ulevičienei
 • Vytautui Steponui Vaičiūnui
 • Kristinai Vaisvalavičienei
 • Daivai Vaitiekūnienei
 • Sandrai Vasiliauskaitei
 • Audronei Veilentienei
 • Linui Venclauskui
 • Pranui Žagariui
 • Ingridai Žindžiuvienei
2019-2020 m.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.