Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Statistika

Biblioteka 2021 m.

Bibliotekos plotas – 5 tūkst. m2
Bibliotekoje 8 vartotojų aptarnavimo padaliniai (bibliotekos)

Vartotojų apsilankymai ir darbo vietos

Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius – 901 tūkst.
Vartotojams skirta 637 darbo vietų :
         Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 196
         Individualaus/grupinio darbo vietų skaičius – 84
         Lankytojams su negalia – 19

Informacijos ištekliai ir jų panauda

Bibliotekos tradicinių dokumentų fondas – 1,1 mln. vnt.
Bibliotekos el. kataloge (2021-12-31)  524 tūkst. bibliografinių įrašų
Dokumentų išduotis – 69 tūkst. vnt.
Leidinių atviruose bibliotekos fonduose – 280 tūkst. vnt.
Prenumeruota 62 duomenų bazės
Testuotos 23 duomenų bazės
Prieiga prie 890 tūkst. el. dokumentų
El. išteklių atsisiuntimai 3,8 mln. viso teksto dokumentų
VDU CRIS:
      Įrašų skaičius iš viso 109 tūkst.
      Viso teksto dokumentų – 35 tūkst.
–      Interaktyvios nuorodos į visateksčius dokumentus – 14 tūkst.
      Publikacijų skaičius  – 69 tūkst.
      Universiteto žurnalų skaičius – 23
      Studijų baigiamųjų darbų skaičius  – 21 tūkst.
       Aktyvių mokslininkų profilių – 1,5 tūkst.
      Padalinių profilių – 139
      Projektų – 664

Informacinio raštingumo ugdymas

Mokymai (kontaktiniai ir nuotoliniai) – 75 ak. val. 528 dalyviai
Atsakyta į 34 tūkst. informacines užklausas
Parengta 10 vaizdo pristatymų
Teminėje rodyklėje SubjectPlus parengtos 42 temos

Kiti ištekliai  ir paslaugos

Atviroji žurnalų sistemos platforma (ejournals.vdu.lt) – 9 žurnalai
DOI suteiktas – 471 el. dokumentui

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius