Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Statistika

Pagrindiniai duomenys 2018 m. sausio 1 d. 
Rodiklis
2017 metai
BENDRI
 
Plotas (m2)
3181,44
Darbuotojai / etatai
38/39,75
Vartotojų aptarnavimo padaliniai
6
TRADICINIAI FONDAI
 
Bibliotekos fondas (fiz. vnt. / pavad.)
387176/189367
Dokumentai atviruose fonduose
216491
Gauta dokumentų per metus (fiz. vnt. / pavad.)
17296/9240
VARTOTOJAI
 
Vartotojų skaičius
7118
Lankytojų skaičius
247680
Išduotis į namus
83283
Vartotojų darbo vietos / iš jų kompiuterinės
545/187
ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA
 
Licencijuojamos duomenų bazės
52
Testuojamos duomenų bazės
35
El. dokumentai lic. duomenų bazėse
765878
El. dokumentai institucinėje talpykloje:
11667
El. knygos ir el. žurnalai
4683
ETD darbai
6984
Informacijos paieškos seansai (lic. duomenų bazėse ir bibliotekos informacinėje sistemoje) 
3072572
Atsisiųstieji dokumentai (iš lic. duomenų bazių ir institucinės talpyklos)
1470753
Įrašai bibliotekos informacinėje sistemoje
207111
Parodos ir renginiai
16
LEIDYBA
Išleista leidinių (pavad.) iš viso: 101
Leidybos finansinė vertė: 109281

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius