Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Statistika

Biblioteka 2020 m.

Bibliotekos plotas – 5593 m2
Bibliotekoje 9 vartotojų aptarnavimo padaliniai (bibliotekos)

Vartotojų apsilankymai ir darbo vietos

Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius – 459 638
Vartotojams skirta 770 darbo vietų :
         Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 237
         Individualaus/grupinio darbo vietų skaičius – 133
         Lankytojams su negalia – 19

Informacijos ištekliai ir jų panauda

Bibliotekos tradicinių dokumentų fondas – 1 139 592 vnt.
Bibliotekos el. kataloge (2020-12-31)  510 653 bibliografiniai įrašai
Dokumentų išduotis – 78 276 vnt.
Skaityta vietoje ir skolintasi į namus – 128 322 vnt.
Leidinių atviruose bibliotekos fonduose – 280 152 vnt.
Prenumeruota 61 duomenų bazė
Testuotos 25 duomenų bazės
Viso teksto dokumentų prenumeruojamose duomenų bazėse – 657 096
Duomenų bazėse atliktos  804 477 paieškos ir peržiūros
Iš duomenų bazių vartotojai atsisiuntė 397 815 viso teksto dokumentų
VDU CRIS:
      Įrašų skaičius iš viso 90 454:
      Viso teksto dokumentų – 29 672
–      Interaktyvios nuorodos į visateksčius dokumentus – 10 000
      Publikacijų skaičius  – 65 314
      Universiteto žurnalų skaičius – 41
      Studijų baigiamųjų darbų skaičius  – 18 450
      Užpildytų mokslininkų profilių – 667
      Užpildytų padalinių profilių – 178
      Įtrauktų projektų – 299

Informacinio raštingumo ugdymas

Mokymai – 44 ak. val. 528 dalyviai
Atsakyta į 34 329 informacines užklausas
Parengta 10 vaizdo pristatymų
Teminėje rodyklėje SubjectPlus parengtos 42 temos

Kiti ištekliai  ir paslaugos

Atviroji žurnalų sistemos platforma (ejournals.vdu.lt) – 9 žurnalai
DOI suteiktas – 471 el. dokumentui

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius