Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai (2018)

Dėkojame už 2018 metais padovanotus leidinius:
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Rasai Andriušytei-Žukienei
 • Audriui Balaišiui
 • Alexander Belohlavek
 • Tomasz Blaszczak
 • Alvydui Butkui
 • Gediminui Būdai
 • Eglei Chomynienei
 • Marijai Čepinskienei
 • Vyčiui Čiubrinskui
 • Gediminui Dragūnevičiui
 • Linui Eriksonui
 • Vytautui Germanui
 • Genutei Gedvilienei
 • Simonai Grušaitei
 • Editai Ivanauskienei
 • Feng Haiying
 • Robertui Jurgaičiui
 • Albinai Kepalaitei
 • Julijai Kiršienei
 • Peter Kornicki
 • Asijai Kovtun
 • Audronei Lašienei
 • Liudvikui Lašui
 • Aistei Lazauskienei
 • Šarūnui Liekiui
 • Teisučiui Makačinui
 • Alfonsui Motuzai
 • Algirdui Juozui Motuzai
 • Merete Pedersen
 • Rajmund Pietkiewicz
 • Vladislavui Proscevičiui
 • Karoliui Prosevičiui
 • Egdūnui Račiui
 • Jonui Sireikai
 • Vilijai Snieškienei
 • Jonui Stepšiui
 • Agnei Tikniūtei
 • Jūratei Tutlytei
 • Algei Ulevičienei
 • Ingridai Unikaitei-Jakuntavičienei
 • Nomedai ir Gediminui Urbonams
 • Jonui Urbui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Anelei Vaidakavičiūtei-Šlaitienei-Pečkaitienei
 • Ingridai Veliutei
 • Agnetai  Venckutei

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304