Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Rėmėjai (2018)

Dėkojame už 2018 metais padovanotus leidinius:
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Rasai Andriušytei-Žukienei
 • Audriui Balaišiui
 • Alexander Belohlavek
 • Tomasz Blaszczak
 • Alvydui Butkui
 • Gediminui Būdai
 • Eglei Chomynienei
 • Marijai Čepinskienei
 • Vyčiui Čiubrinskui
 • Gediminui Dragūnevičiui
 • Linui Eriksonui
 • Vytautui Germanui
 • Genutei Gedvilienei
 • Simonai Grušaitei
 • Editai Ivanauskienei
 • Feng Haiying
 • Robertui Jurgaičiui
 • Albinai Kepalaitei
 • Julijai Kiršienei
 • Peter Kornicki
 • Asijai Kovtun
 • Audronei Lašienei
 • Liudvikui Lašui
 • Aistei Lazauskienei
 • Šarūnui Liekiui
 • Teisučiui Makačinui
 • Alfonsui Motuzai
 • Algirdui Juozui Motuzai
 • Merete Pedersen
 • Rajmund Pietkiewicz
 • Vladislavui Proscevičiui
 • Karoliui Prosevičiui
 • Egdūnui Račiui
 • Jonui Sireikai
 • Vilijai Snieškienei
 • Jonui Stepšiui
 • Agnei Tikniūtei
 • Jūratei Tutlytei
 • Algei Ulevičienei
 • Ingridai Unikaitei-Jakuntavičienei
 • Nomedai ir Gediminui Urbonams
 • Jonui Urbui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Anelei Vaidakavičiūtei-Šlaitienei-Pečkaitienei
 • Ingridai Veliutei
 • Agnetai  Venckutei

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304