Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Atviros prieigos nauda

  • Nemokama atvira prieiga prie naujausios mokslinės produkcijos, didesnis jos matomumas, cituojamumas ir sklaida;
  • Didesnė socialinė ir ekonominė investicijų į mokslą grąža;
  • Greitesnis publikavimosi procesas, didesnė panauda, greitesnis pritaikymas, didesnis poveikis.

Pavyzdžiai.

Mokslininkai, studentai, politikai, įvairių sričių profesionalai, visuomenė gauna naudos iš atviros prieigos.

Atviroji prieiga reiškia, kad dėstytojai ir studentai gali pasiekti reikalingą naujausią mokslo ir studijų informaciją greitai, laisvai, nemokamai, negaišdami laiko, kol, pavyzdžiui, bibliotekai pateiks prašymą, kol jis bus patvirtintas, universitetas skirs lėšas, kol leidinys bus nupirktas ar biblioteka atsisiųs leidinį per TBA ar pan. Atviroji prieiga reiškia, kad, pvz., medikas gali greitai ir laisvai susipažinti su naujausiais savo srities tyrimų rezultatais ir, remiantis jais, suteikti pacientams efektyvesnę medicininę pagalbą ir gydymą.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304