Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Universiteto prieskyrų rašymas

DĖL UNIFIKUOTO UNIVERSITETO PAVADINIMO PUBLIKACIJŲ PRIESKYROSE RAŠYMO

Vadovaujantis vienu iš svarbiausių Vytauto Didžiojo universiteto strateginių tikslų – didinti universiteto ir mokslininkų matomumą, cituojamumą ir reitingus – siekiama, kad universiteto mokslininkų publikacijos būtų vienareikšmiai susietos su Vytauto Didžiojo universitetu ir atpažįstamos mokslo leidiniuose, duomenų bazėse, informacinėse sistemose. Todėl publikacijų prieskyrose būtina naudoti unifikuotas Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimo rašymo formas. Publikacijose, rengiamose įvairiomis kalbomis, rašytinas autentiškas universiteto pavadinimas lotyniškais ir lietuviškais rašmenimis – Vytauto Didžiojo universitetas arba Vytautas Magnus University.

Teikiant papildomą informaciją apie universiteto miestą, šalį, adresą, rašyti: Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas, Lietuva), Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania); adresas – K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304