Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Lina Bloveščiūnienė, VDU bibliotekos direktorė

El. paštas: lina.blovesciuniene@vdu.lt
1988 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijo bibliotekininko-bibliografo specialybę. Nuo 1988 m. iki 2006 m. rugpjūčio 19 d. dirbo Kauno technologijos universitete (KTU):  bibliotekos Bibliografijos skyriuje, nuo 1995 m. ėjo Katalogavimo skyriaus vedėjos, 1998–2002 m. – Bibliotekos tarybos pirmininkės pareigas; nuo 1999 m. dirbo KTU Informatikos fakulteto Informacinių technologijų diegimo centro Bibliotekų programinės įrangos skyriuje sistemos analitike. Nuo 2006 m. rugpjūčio 21 d. – Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorė. Nuo 1995 m. dirbo su bibliotekine informacijos sistema CICERO, nuo 1999 m. – su ALEPH, vykdė šios sistemos adaptavimą, duomenų bazių projektavimą, diegimą, projekto „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“ (LABT) bibliotekose palaikymą ir vedė seminarus-mokymus tinklo darbuotojams. Nuo 2001 m. dalyvavo projektuojant Lietuvos virtualią biblioteką ir diegiant jos bazinę programinę įrangą (ALEPH, MetaLib ir SFX), taip pat planavo, diegė ir prižiūrėjo Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos mokslo publikacijų duomenų bazę (PDB). 2003 m. dalyvavo visateksčių dokumentų duomenų bazės pirmosios dalies (turinių, santraukų ir anotacijų el. versijų) įgyvendinimo projekte, Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų duomenų bazės (Lietuvos ETD) projektavime, diegime, palaikyme. Nuo 2005 m.  – ekspertė Europos struktūrinių fondų projektuose „Lietuvos  virtuali  biblioteka bei  visateksčių  dokumentų  duomenų  bazės  sukūrimas“,  „Empirinių duomenų ir informacijos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas“  bei „Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“. Pastarajame projekte  –  mokymo modulio „Informacijos paieška ir pateikimas visateksčių dokumentų duomenų bazėje“ (VDDB) sudarytoja ir  dėstytoja.  Nuo 2006 m. dalyvauja projektuojant Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) ir diegiant eLABa talpyklų programinę įrangą Fedora. Nuo 2009 m. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) tarybos narė, 2015 m. tarybos pirmininkė; 2012–2015 m. – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) tarybos narė. 2013 m. Unesco atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupės narė. 2010–2014 m. – Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui  ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) valdybos narė, 2015–2019 m. – Lietuvos akademinės el. bibliotekos (eLABa) konsorciumo valdybos pirmininkė. Nuo 2011 m. Lietuvos mokslo tarybos projekto Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra vadovė.
 
Drauge su bendraautoriais paskelbė publikacijų  apie bibliotekines informacijos sistemas, atviros prieigos talpyklas  ir kt. tematika.
 • Bloveščiūnienė, Lina,  Krupavičius, Algis.  Lituanistikos duomenų bazė 2012–2014 metais: kas, kur, kaip? // Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786094673207. p. 5-17.
 • Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas. The “Lituanistika” Database as a Research Infrastructure for Lithuanian Studies: abstract  // LIBER 43rd Annual Conference, 2-5 July 2014, Riga (Latvia). Prieiga per internetą: http://liber2014.lnb.lv/programme/papers/abstracts-and-biographies/#LinaBlovesciuniene
 • Bloveščiūnienė, Lina; Petrauskaitė, Rūta. „Lituanistika“ – tarptautiškumo link // Lietuvos žinios. 2013 m. spalio 10 d.
 • Bloveščiūnienė, Lina. Tobulinama tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“ // Lietuvos žinios. 2013 m. liepos 24 d.Bloveščiūnienė, Lina; Petrauskaitė, Rūta. From bibliographic to full text open access database on Lithuanian Studies // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [elektroninis išteklius] ISSN 1652-3202. Vol 9, No 2 (2013), p. 1-3. Prieiga per internetą: http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/7314/6124 
 • Bloveščiūnienė, Lina; Marcinkevičienė, Rūta;  Kolesinskienė, Nijolė;  Štreimikis, Antanas.  Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtros gairės // Aukštasis mokslas: IKT diegimo projektai [elektroninis išteklius], konferencija „Lietuvos virtualus universitetas“, 2011 m. gruodžio 14 d., Kaunas. Kaunas, 2011. ISBN 9786094520181. p. 1-11.
 • Tautkevičienė, Gintarė; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Bloveščiūnienė, Lina; Stabingis, Linas. Integration of the Lithuanian academic e-library (eLABa) into the integrational open access infrastructure // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Lund : [s.n.]. ISSN 1652-3202. 2010, Vol. 6, no. 3, p. 1-7. Prieiga per internetą:  http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/4318/3943.
 • Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-7.
 • Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-8.
 • Lina Bloveščiūnienė … [et al.].  Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Igmovila, 2008. 158 p. ISBN 9789955791034.
 • Lina Bloveščiūnienė … [et al.].  Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės. Kaunas : Technologija, 2007. 154 p. ISBN 9789955252474.
 • Bloveščiūnienė, Lina. Kiekvienas universitetas prasideda nuo bibliotekos : pokalbis su VDU bibliotekos direktore Lina Bloveščiūniene / kalbėjosi Gražina Širvytė // Universitas Vytauti Magni. 2007, nr. 2(112) (kovas), p. 8-9. Prieiga per internetą: http://uvm.vdu.lt/Universitas%20Vytauti%20Magni/2007%20m./2007_03.pdf.
 • Kolesinskienė, Nijolė;  Sasnauskaitė, Giedrė.  Publikacijų duomenų bazė : bendroji sudarymo metodika / atsakomoji redaktorė Lina Bloveščiūnienė. Kaunas, 2005. 136 p. ISBN 9955059526.
 • Targamadzė, Aleksandras;  Štreimikis, Antanas;  Kučiukas, Vilius;  Bloveščiūnienė, Lina.  Lithuanian Electronic Theses and Dissertations (ETD) project as a Pilot Project for the Baltic States // Diversity in Unity: Baltic Libraries in the European Union : proceedings of the 7th Congress of Baltic Librarians, September 30-October 2, 2004, Jumurda, Madona Region, Latvia / Library Association of Latvia, National Library of Latvia. Riga : National Library of Latvia, 2004. ISBN 9984-607-60-7. p. 96-102.
 • Visateksčių dokumentų duomenų bazės pirmosios dalies (turinių, santraukų ir anotacijų e versijų) įgyvendinimo projektas / parengė L. Bloveščiūnienė, G. Duobinienė. Kaunas, 2003.
 • Bloveščiūnienė, Lina;  Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. ALEPH 500 at the Lithuanian higher school libraries // Library as information gateway to the new millennium : proceedings of the 6th Congress of Baltics Librarians, October 5-6, 2000 Vilnius, Lietuva / Lithuanian Librarians’ Association. Vilnius, 2000. p. 28-33; Prieiga per internetą: http://www.labt.lt/Apie-LABT/Publikacijos/ALEPH-500-Lietuvos-aukstuju-mokyklu-bibliotekose/
 • Kauno technologijos universiteto biblioteka = Library of Kaunas University of Technology / [sudarė:  L. Bloveščiūnienė, V. Dovydaitytė]. Kaunas : Dakra, 1998. 23 p.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304