Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis leidinių skolinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis tarpusavio ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimo tarnybos paslaugų teikimo apibrėžimas“ (LST ISO 10160+A1).

Universiteto studentai ir dėstytojai gali užsisakyti leidinius bei straipsnių kopijas iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų, jeigu jų nėra Universiteto bibliotekoje. Dokumentai iš Kauno miesto bibliotekų neužsakomi.

Universiteto bibliotekos leidinius gali skolintis kitos Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekos. Leidiniai, esantys skaityklose, reti ir seni, vienetiniai leidiniai, periodika, garsiniai, vaizdiniai ir elektroniniai dokumentai, informaciniai ir kartografiniai leidiniai, meno albumai kitoms bibliotekoms neskolinami.

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikiamos visuose vartotojus aptarnaujančiuose padaliniuose, el. paštas tba@bibl.vdu.lt). Užsakymas
Paslauga mokama.

Leidiniai, gauti per TBA, skaitomi tik skaityklose, jų grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka.

Už sugadintą ar prarastą iš kitų bibliotekų skolintą leidinį skaitytojas moka bibliotekos siuntėjos nustatytą kainą.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304