Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokymai

Dėl mokymų kreiptis: tel./faks.: (8-37) 327860, el. paštas: lina.blovesciuniene@vdu.lt                               

I. Kur ir kaip surasti reikalingus informacijos išteklius studijoms ir mokslui?

  1. Universiteto bibliotekos informacijos išteklių apžvalga ir prieigos galimybės.

Apie biblioteką pirmakursiams (vaizdo pristatymas)

Bibliotekos informacijos ištekliai ir jų paieška (vaizdo pristatymas)

VDU virtuali biblioteka (vaizdo pristatymas)

Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie universiteto bibliotekos tradicinius ir elektroninius informacijos išteklius, jų paieškos ir prieigos galimybes. Supažindinti su pagrindiniais bibliotekos informacijos paieškos įrankiais – bibliotekos svetaine, bibliotekos el. katalogu bei virtualia biblioteka – vieno langelio principu organizuota paieškos sistema, leidžiančia ieškoti informacijos bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, mokslo valdymo sistemoje, prenumeruojamose duomenų bazėse  bei įvairiose pasaulio bibliotekose, duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose bei archyvuose.

  1. Duomenų bazių (pasirinktinai) pristatymai. 

Universiteto licencijuojamų duomenų bazių apžvalga ir prieigos galimybės (vaizdo pristatymas)

Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie universiteto licencijuojamas ir kitas duomenų bazes, kurios teikia prieigą Universiteto bendruomenei prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų, laikraščių, garso, vaizdo, grafinių ir kt. dokumentų ir sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką, straipsnį išsiversti į kitą kalbą, klausytis įgarsinto dokumento ir kt.

II. Kaip teisingai cituoti studijų ar mokslo darbe naudotus informacijos šaltinius?

  1. Informacijos šaltinių citavimas studijų ar mokslo darbe. 

Citavimas ir citavimo stiliai (vaizdo pristatymas)

Paskaitos tikslas –  suteikti informacijos apie teisingą informacijos šaltinių, naudojamų studijų ar mokslo darbe, citavimą  bei supažindinti su konkrečiu fakultete naudojamu citavimo stiliumi.

  1. Informacijos apie šaltinius kaupimo, saugojimo, jų tvarkymo, naudojimo studijų ir mokslo darbuose programos. 

RefWorks programa. Informacijos šaltinių kaupimas, saugojimas, tvarkymas bei naudojimas studijų ir mokslo darbuose (vaizdo pristatymas)

EndNote programa – bibliografinis informacijos tvarkymo įrankis (vaizdo pristatymas)

Mokymų tikslas – supažindinti su specialia informacijos išteklių tvarkymo programos: kaip kaupti ir saugoti reikalingų informacijos šaltinių aprašus su visateksčiais dokumentais ar nuorodomis į juos pagal temas ar kitus požymius, kaip įrankį naudoti rengiant studijų darbus, mokslines publikacijas, nes tekste galima įterpti nuorodas į cituojamus šaltinius ir darbo ar publikacijos pabaigoje automatiškai suformuoti panaudotos literatūros sąrašą, pasirenkant reikalingą citavimo stilių.

  1. Tekstų sutapties programa Oxsico.

Tekstų sutapties programa Oxsico (vaizdo pristatymas)

Mokymų tikslas – supažindinti dėstytojus ir mokslininkus su tekstų sutapties programa,  jos funkcionalumu.

III. Kas yra atvirasis mokslas ir kodėl naudingas mokslininkams ir visuomenei (ruošiama).

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius