Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokymai

Dėl mokymų kreiptis: tel./faks.: (8-37) 327860, el. paštas: lina.blovesciuniene@vdu.lt                               

I. Kur ir kaip surasti reikalingus informacijos išteklius studijoms ir mokslui?

  1. Universiteto bibliotekos informacijos išteklių apžvalga ir prieigos galimybės. Pristatymas ir pratybos. 1 akad. val.

Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie universiteto bibliotekos tradicinius ir elektroninius informacijos išteklius, jų paieškos ir prieigos galimybes. Supažindinti su pagrindiniais bibliotekos informacijos paieškos įrankiais – bibliotekos svetaine, bibliotekos el. katalogu bei virtualia biblioteka – vieno langelio principu organizuota paieškos sistema, leidžiančia ieškoti informacijos bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, mokslo valdymo sistemoje, prenumeruojamose duomenų bazėse  bei įvairiose pasaulio bibliotekose, duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose bei archyvuose.

  1. Kaip atlikti efektyvią informacijos paiešką? Pristatymas ir pratybos. 1 akad. val.

Mokymo tikslas – suteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus ir principus. Paskaitoje bus mokoma nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, numatyti paieškos klausimo formulavimo kriterijus, tinkamai suformuluoti užklausą, atlikti efektyvią paiešką, naudotis įvairiais informacijos paieškos būdais bei analizuoti ir vertinti informacijos paieškos rezultatus.

  1. VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Pristatymas ir pratybos. 1 akad. val.

Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie VDU paslaugų ir priemonių infrastruktūrą, skirtą Universiteto bendruomenės sukurtos mokslo produkcijos ir informacijos apie mokslinę veiklą kaupimui, valdymui, išsaugojimui ir sklaidai. Pratybose bus pristatyta, kaip registruoti naują publikaciją, kaip pasirengti mokslininko ar padalinio publikacijų sąrašą ar ataskaitą, susikurti mokslininko profilį (VDU ir ORCID).

  1. Duomenų bazių (pasirinktinai) pristatymai. Pristatymas ir pratybos. 1 akad. val.

Mokymų tikslas – suteikti informacijos apie universiteto licencijuojamas ir kitas duomenų bazes, kurios teikia prieigą Universiteto bendruomenei prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų, laikraščių, garso, vaizdo, grafinių ir kt. dokumentų ir sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką, straipsnį išsiversti į kitą kalbą, klausytis įgarsinto dokumento ir kt.

II. Kaip teisingai cituoti studijų ar mokslo darbe naudotus informacijos šaltinius?

  1. Akademinis sąžiningumas ir plagiato prevencija studijų ir mokslo darbuose. Pristatymas. 1 akad. val.

Mokymų tikslas – supažindinti su plagiato problema ir jo apraiškomis bei Universiteto  plagijavimo prevencijos politika ir priemonėmis.

  1. Informacijos šaltinių citavimas studijų ar mokslo darbe. Pristatymas ir pratybos. 1 akad. val. Vaizdo paskaita

Paskaitos tikslas –  suteikti informacijos apie teisingą informacijos šaltinių, naudojamų studijų ar mokslo darbe, citavimą  bei supažindinti su konkrečiu fakultete naudojamu citavimo stiliumi.

  1. Informacijos apie šaltinius kaupimo, saugojimo, jų tvarkymo, naudojimo studijų ir mokslo darbuose programa RefWorks. Programos pristatymas ir pratybos. 1 akad. val. Vaizdo paskaita

Mokymų tikslas – supažindinti su specialia informacijos išteklių tvarkymo programa RefWorks:  kaip kaupti ir saugoti reikalingų informacijos šaltinių aprašus su visateksčiais dokumentais ar nuorodomis į juos pagal temas ar kitus požymius, kaip įrankį naudoti rengiant studijų darbus, mokslines publikacijas, nes tekste galima įterpti nuorodas į cituojamus šaltinius ir darbo ar publikacijos pabaigoje automatiškai suformuoti panaudotos literatūros sąrašą, pasirenkant reikalingą citavimo stilių.

  1. Tekstų sutapties programa Oxsico. Programos pristatymas ir pratybos. 1 akad. val. Vaizdo paskaita

Mokymų tikslas – supažindinti dėstytojus ir mokslininkus su tekstų sutapties programa,  jos funkcionalumu.

III. Kas yra atvirasis mokslas ir kodėl naudingas mokslininkams ir visuomenei (ruošiama).

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius