Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Žemės ūkio akademijos biblioteka: datos ir įvykiai

Virtuali paroda

1924 m. rugsėjo 3 d. įsteigta Žemės ūkio akademija Dotnuvoje. Kartu įkurta biblioteka; jos pradžią sudarė Dotnuvos Žemės ūkio technikumo biblioteka, kurioje tuo metu buvo 5043 leidiniai.

1939 m. – 29 300 egzempliorių fondas, 278 skaitytojai. Daugiausiai knygų buvo vokiečių kalba; surinkta nemaža senos žemės ūkio ir lituanistinės literatūros.

1944 m. liepos mėn. biblioteka sudeginta besitraukiančių vokiečių.

1944 m. lapkričio mėn. pradėjus veikti Lietuvos žemės ūkio akademijai, atkurta ir biblioteka.

1946 m. biblioteka perkelta į Kauną – centrinius Akademijos rūmus Kęstučio gatvėje.

Pirmaisiais pokario metais bibliotekos fondas augo gana sparčiai. Jai buvo perduoti leidiniai, sukaupti Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio ministerijos bibliotekose; nemaža leidinių gauta iš Lietuvos bei Rusijos aukštųjų mokyklų.

1946 – 1951 m iš naujo sukomplektuotai bibliotekai nepataisomą žalą padarė tuo metu vykdyta bibliotekų “valymo” akcija. Jos metu iš fondo buvo išimta ir sunaikinta virš 5000 leidinių, išleistų Lietuvoje ar užsienyje 1918 – 1944 m.

1950 m. – per 38 000 egzempliorių fondas, prenumeruota 150 periodinių leidinių.

1964 m. biblioteka kartu su Lietuvos žemės ūkio akademija persikėlė į Noreikiškes, specialiai jai įrengtas patalpas centriniuose rūmuose.

1980 m. įkurtas filialas trečiuosiuose rūmuose – Mokymo literatūros abonementas ir studentų skaitykla.

1995 m. bibliotekos automatizavimo pradžia: įdiegta bibliotekinė informacijos sistema ALISE, sukurta Rygos universitete.

1996 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka.

1998 m. biblioteka tapo pasaulinio žemės ūkio bibliotekų tinklo AGLINET nare.

2000 m. įdiegta integrali bibliotekinė sistema ALEPH500 (Izraelio firma ExLibris).

2011 m. – Aleksandro Stulginskio universiteto biblioteka.

2013-2014 m. atlikta bibliotekos rekonstrukcija: visos patalpos atnaujintos, įrengti atvirieji fondai.

2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos biblioteka.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304