Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Darbuotojų publikacijos 2015-

 • Bucevičiūtė, Laima. Lithuanian grand-ducal demesne pledges (from the 1500s to mid-1520s): geographical aspects // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych = Social and economic history annals. Warszawa : Instytut Historii PAN. 2022, T. 83, p. 75-98. ISSN 2450-8470.
 • Milerytė, Giedrė; Bucevičiūtė, Laima; Jazavita, Simonas; Kasparavičius, Gediminas; Mikalkėnaitė, Lina; Puidokienė, Inga; Sinkevičius, Rokas; Žemaitytė-Strazdė, Sigita. Kaunas : pasakojimai apie miestą ir jo žmones. Kaunas : Kauno miesto muziejus, 2022. 224 p. ISBN 9786098164145. Leidimas anglų kalba: Stories of the city and its people. Kaunas, 2022.
 • Kiršienė, Julija;  Bloveščiūnienė, Lina. Data-driven research management: what we owe to rankings // (Un)pädagogische Visionen für das 21. Jahrhundert = (Non-)educational visions for the 21st century : Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‹großen› Menschheitsgeschichte = Humanities and social science concepts after the end of the ‹Great› history of mankind / edited by Gerd-Bodo von Carlsburg, Annette Miriam Stross. Berlin : Peter Lang, 2021. ISBN 9783631843970. p. 169-187.
 • Bucevičiūtė, Laima. Laivyba Nemunu XV–XVIII amžiais // Viešvilė. I dalis. Vilnius : Versmės leidykla, 2021. P. 1116-1135. ISBN 9786094860102.
 • Bucevičiūtė, Laima. LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 400-ųjų gimimo metinių sukaktis: tarptautinės mokslininkų bendruomenės dėmesys Pacų giminei ir Lietuvos barokui // Istorija : mokslo darbai = History. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2021, T. 122, nr. 2, p. 139-143. ISSN 1392-0456.
 • Bucevičiūtė, Laima. Podlaska domena wielkiego księcia litewskiego w XVI wieku // Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2021. P. 87-102. ISBN 9788362374427.
 • Kunigas, sociologas, ekonomistas, mokslų daktaras, profesorius Fabijonas Kemėšis (1880–1954) : bibliografija / parengė Algirdas Juozas Motuzas; Vitunskienė, Vladzė; Rimkienė, Rita; Aleškevičienė, Renata; Šiaudikienė, Gražina; Treinienė, Elena. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Kaunas : Vitae Litera, 2021. 105, [1] p. : iliustr., portr. ISBN 9786094674808.
 • Bucevičiūtė, Laima. Žemaitijos vardas senojoje kartografijoje // Žemaitija = Samogitia / sudarė Marius Iršėnas, Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. ISBN 9786094473449. p. 185-205.
 • Bucevičiūtė, Laima. Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-4095. 2019, T. 39, p. 25-48.
 • Bucevičiūtė, Laima. Aktualūs XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Nuo Liublino iki Gardino (1569–1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos 3“. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2019, nr.1, p. 241-243.
 • Bucevičiūtė, Laima. Leono Gudaičio ir Rimvydo Šilbajorio dienos ir darbai (1995–2000) // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-0588. 2019, T. 72, p. 159-206.
 • Bucevičiūtė, Laima. [Recenzija]: Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis. Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2019, nr. 2, p. 203-206.
 • Bucevičiūtė, Laima. Nemunas – Lietuvos ir Kauno gyvenimas : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-2617. 2019, T. 17, p. 219-222.
 • Bloveščiūnienė, Lina; Krupavičius, Algis. Lituanistikos duomenų bazė 2012–2014 metais: kas, kur, kaip? // Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786094673207. p. 5-17. Prieiga per internetą: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36534
 • Bucevičiūtė, Laima. Mokslinė diskusija profesorės Jūratės Kiaupienės 70-mečio proga ir konferencija „Nuo Liublino iki Gardino (1569–1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos 2“. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2017, nr. 2 (2018), p. 217-219.
 • Bucevičiūtė, Laima. Ilgasis trumpojo Lietuvos istorijos aštuonioliktojo amžiaus pasakojimas : [recenzija] // Istorija : mokslo darbai = History. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0456. 2018, T. 111, nr. 3, p. 129-133.
 • Butrimė, Edita; Melninkaitė, Vida; Valterytė, Rita; Statkevičienė, Vida. ICT teachers’ and distant ICT students’ approach towards work and communication in VLE // INTED 2018: 12th international technology, education and development conference, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain: proceedings / edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Madrid : IATED Academy, 2018. ISBN 9788469794807. p. 364-373.
 • Bucevičiūtė, Laima. Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku. // Rocznik Lituanistyczny. Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. ISSN 2450-8446. 2017, no. 3, p. 7-25.
 • Bucevičiūtė, Laima. Ketvirtasis Lietuvos istorikų suvažiavimas Kaune: duoklė Lietuvos šimtmečiui. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2017, nr. 2 (2018), p. 5-10.
 • Bucevičiūtė, Laima. Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku. // Rocznik Lituanistyczny. Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. ISSN 2450-8446. 2017, no. 3, p. 7-25.
 • Bucevičiūtė, Laima. Mokslinė konferencija „Nuo Liublino iki Gardino (1569-1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos“. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2016, nr. 2 (2017), p. 230-232.
 • Bucevičiūtė, Laima. 20-asis Kauno istorijos konferencijos pavasaris dvaro ir miesto perspektyvoje. // Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus. ISSN 1822-2617. 2016, T. 16, p. 377-381.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos panorama rankraštiniuose žemėlapiuose : [recenzija] // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. ISSN 0202-3342. 2015, nr. 2 (2016), p. 143-148.
 • Bucevičiūtė, Laima. Atsarginės Lietuvos paieškos : Kazio Pakšto ir Juozo Vitėno korespondencija (1958–1960) // Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588. 64 (2015) 181-239.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata : mokslo monografija / Laima Bucevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas ; Vilnius : Versus Aureus, 2015. 396 p. : iliustr., žml. ISBN 9786094671616.
 • Gedvilienė, Genutė; Bortkevičienė, Virginija; Tūtlys, Vidmantas; Vaičiūnienė, Vilhelmina; Stancikas, Egidijus; Staniulevičienė, Dalia; Krivickienė, Vita; Vaitkevičius, Raimundas; Gedvilas, Paulius. Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra : mokslo monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus Aureus, 2015. 436 p. ISBN 9789955345718.
 • Tūtlys, Vidmantas; Gedvilienė, Genutė; Vaičiūnienė, Vilhelmina; Bortkevičienė, Virginija; Stancikas, Egidijus; Staniulevičienė, Dalia; Krivickienė, Vita. Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2015. 176 p. ISBN 9786094671371.
 • Butrimė, Edita; Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva; Zuzevičiūtė, Vaiva; Statkevičienė, Vida. Digital native student’s attitude on learning using ICT tools. // ALTA’15 : Pažangios mokymosi technologijos = Advanced learning technologies : konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. gegužės 7 d. / edited by Vilma Rūta Musankovienė, Vakarė Užkuraitytė. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-2140. 2015, p. 24-29.
 • Butrimė, Edita; Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva; Zuzevičiūtė, Vaiva; Statkevičienė, Vida. Digital native student attitude on learning with modern ICT tools. // EDULEARN 15 proceedings : 7th international conference on education and new learning technologies, Jul 6-8, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. Barcelona : International association of technology, education and development, 2015, p. 5651-5661. ISBN 9788460682431.

Ankstesnių metų darbuotojų publikacijos

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304