Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Darbuotojų publikacijos 2015-

 • Bucevičiūtė, Laima,  Mokslinė diskusija profesorės Jūratės Kiaupienės 70-mečio proga ir konferencija „Nuo Liublino iki Gardino (1569–1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos 2“. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2017, nr. 2 (2018), p. 217-219.
 • Bucevičiūtė, Laima,  Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku. // Rocznik Lituanistyczny. Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. ISSN 2450-8446. 2017, no. 3, p. 7-25.
 • Bloveščiūnienė, Lina,  Krupavičius, Algis. Lituanistikos duomenų bazė 2012–2014 metais: kas, kur, kaip? // Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija [elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786094673207. p. 5-17. Prieiga per internetą: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36534
 • Bucevičiūtė, Laima.  Ketvirtasis Lietuvos istorikų suvažiavimas Kaune: duoklė Lietuvos šimtmečiui. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2017, nr. 2 (2018), p. 5-10.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku. // Rocznik Lituanistyczny. Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. ISSN 2450-8446. 2017, no. 3, p. 7-25.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Mokslinė konferencija „Nuo Liublino iki Gardino (1569-1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos“. // Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2016, nr. 2 (2017), p. 230-232.
 • Bucevičiūtė, Laima.  20-asis Kauno istorijos konferencijos pavasaris dvaro ir miesto perspektyvoje. // Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus. ISSN 1822-2617. 2016, T. 16, p. 377-381.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos panorama rankraštiniuose žemėlapiuose : [recenzija] // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. ISSN 0202-3342. 2015, nr. 2 (2016), p. 143-148.
 • Bucevičiūtė, Laima. Atsarginės Lietuvos paieškos : Kazio Pakšto ir Juozo Vitėno korespondencija (1958–1960) // Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588. 64 (2015) 181-239.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata : mokslo monografija / Laima Bucevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas ; Vilnius : Versus Aureus, 2015. 396 p. : iliustr., žml. ISBN 9786094671616.
 • Gedvilienė, Genutė, Bortkevičienė, Virginija, Tūtlys, Vidmantas, Vaičiūnienė, Vilhelmina, Stancikas, Egidijus, Staniulevičienė, Dalia,  Krivickienė, Vita, Vaitkevičius, Raimundas, Gedvilas, Paulius. Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra : mokslo monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus Aureus, 2015. 436 p. ISBN 9789955345718.
 • Tūtlys, Vidmantas, Gedvilienė, Genutė, Vaičiūnienė, Vilhelmina, Bortkevičienė, Virginija, Stancikas, Egidijus, Staniulevičienė, Dalia,  Krivickienė, Vita. Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2015. 176 p. ISBN 9786094671371.
 • Butrimė, Edita, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Zuzevičiūtė, Vaiva, Statkevičienė, Vida. Digital native student’s attitude on learning using ICT tools. // ALTA’15 : Pažangios mokymosi technologijos = Advanced learning technologies : konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. gegužės 7 d. / edited by Vilma Rūta Musankovienė, Vakarė Užkuraitytė. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-2140. 2015, p. 24-29.
 • Butrimė, Edita, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Zuzevičiūtė, Vaiva, Statkevičienė, Vida. Digital native student attitude on learning with modern ICT tools. // EDULEARN 15 proceedings : 7th international conference on education and new learning technologies, Jul 6-8, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. Barcelona : International association of technology, education and development, 2015, p. 5651-5661. ISBN 9788460682431.

Ankstesnių metų darbuotojų publikacijos

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius