Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Vartotojų paslaugų skyrius

K. Donelaičio g. 52–105
Tel.: (8 37) 327861, 5403 (vidaus)
Vedėja Audronė Vaitiekaitė
el. paštas: audrone.vaitiekaite@vdu.lt

Skyriaus tikslas – tenkinti informacinius universiteto bendruomenės narių poreikius ir kurti palankią mokymosi aplinką.


Skyriaus funkcijos:

  • Organizuoti patogią ir aiškią prieigą prie tradicinių ir elektroninių dokumentų.
  • Aptarnauti ir konsultuoti vartotojus fizinėse, savitarnos bei virtualiose erdvėse (leidinių paieška, užsakymai, skolinimas, grąžinimo termino pratęsimas, tarpbibliotekinis aptarnavimas, el. komunikavimas ir kt.).
  • Aptarnauti ir konsultuoti vartotojus bibliotekos kuruojamų akademinių padalinių teminėse informacijos išteklių kolekcijose, ypač užtikrinti studijų programų literatūros prieinamumą, rūpintis tikslingu teminių išteklių formavimu (atliekant panaudos analizę ir apklausas).
  • Integruotis į universiteto akademinius padalinius, siekiant išsiaiškinti reikalingų informacijos išteklių ir paslaugų poreikius.
  • Kuruoti ir koordinuoti universiteto elektroninių magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų bei jų santraukų archyvavimą mokslo valdymo sistemoje CRIS.
  • Ugdyti vartotojų informacinio raštingumo gebėjimus, mokymus integruojant į studijų procesą.
  • Rengti mokomuosius vaizdo įrašus, mokymų medžiagą, instrukcijas ir kitą pagalbinę medžiagą, reikalingą informaciniam vartotojų aprūpinimui.
  • Aptarnauti, mokyti vartotojus darbo su bibliotekos technika ir technologijomis, administruoti individualių/ grupinių darbo vietų bei patalpų užsakymus.
  • Viešinti bibliotekos išteklius ir teikiamas paslaugas, vesti ekskursijas įvairioms tikslinėms grupėms bei bendruomenėms lietuvių, anglų ir kt. kalbomis, rengti parodas ir renginius.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304