Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Vartotojų paslaugų skyrius

K. Donelaičio g. 52–105
Tel.: (8 37) 327861, 5403 (vidaus)
Vedėja Audronė Vaitiekaitė
el. paštas: audrone.vaitiekaite@vdu.lt

Skyriaus tikslas – tenkinti informacinius universiteto bendruomenės narių poreikius ir kurti palankią mokymosi aplinką.


Skyriaus funkcijos:

  • Organizuoti patogią ir aiškią prieigą prie tradicinių ir elektroninių dokumentų.
  • Aptarnauti, konsultuoti vartotojus fizinėse (tradicinėse), savitarnos bei virtualiose erdvėse (leidinių paieška, užsakymai, skolinimas, grąžinimo termino pratęsimas, tarpbibliotekinis aptarnavimas, el. komunikavimas ir kt.).
  • Aptarnauti ir konsultuoti vartotojus bibliotekos kuruojamų fakultetų teminėse informacijos išteklių kolekcijose, ypač užtikrinti studijų programų literatūros prieinamumą, rūpintis tikslingu teminių išteklių formavimu (atliekant panaudos analizę ir apklausas).
  • Integruotis į aptarnaujamų fakultetų akademinę bendruomenę, siekiant išsiaiškinti reikalingų informacijos išteklių ir paslaugų poreikius.
  • Kuruoti ir koordinuoti aptarnaujamų fakultetų Elektroninių tezių bei disertacijų (ETD) archyvavimą.
  • Ugdyti vartotojų informacinio raštingumo gebėjimus, mokymus integruojant į studijų procesą.
  • Rengti mokomuosius vaizdo įrašus, mokymų medžiagą, instrukcijas ir kitą pagalbinę metodinę medžiagą, reikalingą informaciniam vartotojų aprūpinimui.
  • Aptarnauti, mokyti vartotojus darbo su bibliotekos technika ir technologijomis, administruoti individualių/grupinių darbo vietų bei patalpų užsakymus.
  • Viešinti bibliotekos išteklius ir teikiamas paslaugas, vesti ekskursijas įvairioms tikslinėms grupėms bei bendruomenėms lietuvių, anglų ir kt. kalbomis, rengti parodas ir renginius.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius