Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Vartotojų paslaugų skyrius

K. Donelaičio g. 52–105
Tel.: (8 37) 327861, 5403 (vidaus)
Vedėja Audronė Vaitiekaitė
el. paštas: audrone.vaitiekaite@vdu.lt

Skyriaus tikslas – tenkinti informacinius universiteto bendruomenės narių poreikius ir kurti palankią mokymosi aplinką.


Skyriaus funkcijos:

  • Organizuoti patogią ir aiškią prieigą prie tradicinių ir elektroninių dokumentų.
  • Aptarnauti ir konsultuoti vartotojus fizinėse, savitarnos bei virtualiose erdvėse (leidinių paieška, užsakymai, skolinimas, grąžinimo termino pratęsimas, tarpbibliotekinis aptarnavimas, el. komunikavimas ir kt.).
  • Aptarnauti ir konsultuoti vartotojus bibliotekos kuruojamų akademinių padalinių teminėse informacijos išteklių kolekcijose, ypač užtikrinti studijų programų literatūros prieinamumą, rūpintis tikslingu teminių išteklių formavimu (atliekant panaudos analizę ir apklausas).
  • Integruotis į universiteto akademinius padalinius, siekiant išsiaiškinti reikalingų informacijos išteklių ir paslaugų poreikius.
  • Kuruoti ir koordinuoti universiteto elektroninių magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų bei jų santraukų archyvavimą mokslo valdymo sistemoje CRIS.
  • Ugdyti vartotojų informacinio raštingumo gebėjimus, mokymus integruojant į studijų procesą.
  • Rengti mokomuosius vaizdo įrašus, mokymų medžiagą, instrukcijas ir kitą pagalbinę medžiagą, reikalingą informaciniam vartotojų aprūpinimui.
  • Aptarnauti, mokyti vartotojus darbo su bibliotekos technika ir technologijomis, administruoti individualių/ grupinių darbo vietų bei patalpų užsakymus.
  • Viešinti bibliotekos išteklius ir teikiamas paslaugas, vesti ekskursijas įvairioms tikslinėms grupėms bei bendruomenėms lietuvių, anglų ir kt. kalbomis, rengti parodas ir renginius.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304