Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Centrinė saugykla

Fondai:

Saugykloje kaupiami įvairių mokslo sričių leidiniai bei grožinė literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis. 2022 m. pradžioje joje buvo daugiau nei 200 tūkst. įvairių rūšių dokumentų.
Specialios kolekcijos:
  • Retų ir senų leidinių kolekcija
  • Rankraščių kolekcija
  • Periodikos kolekcija
  • VDU leidinių kolekcija
Privačių asmenų dovanotos kolekcijos:
  • Algio Mickūno kolekcija
  • Janinos Degutytės kolekcija
  • Leono Gudaičio kolekcija – kolekciją sudaro XX a. antrosios pusės Lietuvos periodikos rinkinys – 4600 vnt., XX a. antrosios pusės lietuviškų knygų rinkinys – 6048 vnt., užsienio autorių kūrinių vertimų į lietuvių kalbą iki 1945 m. rinkinys – 1736 vnt.
  • Šv. Kazimiero seserų (Čikaga) kolekcija
  • Prof. Andrew Blane kolekcija
  • Prof. Peter Reddaway kolekcija

Leidinių paieška:

Informacija apie saugykloje esančius leidinius pateikiama VDU virtualioje bibliotekoje.

Leidinių užsakymas, skolinimas, grąžinimas:

Leidiniai, esantys Centrinėje saugykloje, užsakomi virtualioje bibliotekoje, išduodami V. Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52–2 a.).

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304