Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslinės komunikacijos skyrius

Studentų g. 11–143 ir 159, Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 788118, 2118 (vidaus)
Vedėja Dr. Giedrė Sabaitytė
el. paštas: giedre.sabaityte@vdu.ltdb@bibl.vdu.lt

Skyriaus tikslas –  kaupti, saugoti, skleisti universiteto mokslo produkciją, administruoti bibliotekos elektronines paslaugas ir informacinio raštingumo  mokymus.


Skyriaus funkcijos:

  • Rengti, administruoti mokslo publikacijų duomenų bazę, užtikrinti universiteto mokslinės produkcijos informacines ir statistines ataskaitas, matomumą bei prieigą, panaudą (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje).
  • Skatinti ir vykdyti universiteto atvirosios prieigos politiką per universiteto institucinę talpyklą, atviros prieigos mokslo žurnalų leidybos sistemą (Open Journal System).
  • Kurti ir plėtoti bei administruoti bibliotekos elektroninius išteklius ir paslaugas, aktualinti ir didinti jų panaudą, inicijuoti naujas.
  • Konsultuoti bibliotekos darbuotojus, informuoti bendruomenę, vykdyti mokymus.
  • Atsakinėti į užklausas, teikti konsultacijas mokslinės komunikacijos klausimais.
  • Administruoti ir vykdyti bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą per bibliotekos tinklalapį bei naudojant kitas Žiniatinklio 2 technologijas.
  • Rengti parodas, renginius, knygų pristatymus.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304