Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslinės komunikacijos skyrius

Studentų g. 11–143 ir 159, Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 788118, 2118 (vidaus)
Vedėja Dr. Giedrė Sabaitytė
el. paštas: giedre.sabaityte@vdu.ltdb@bibl.vdu.lt

Skyriaus tikslas –  kaupti, saugoti, skleisti universiteto mokslo produkciją, administruoti bibliotekos elektronines paslaugas ir informacinio raštingumo  mokymus.


Skyriaus funkcijos:

  • Rengti, administruoti mokslo publikacijų duomenų bazę, užtikrinti universiteto mokslinės produkcijos informacines ir statistines ataskaitas, matomumą bei prieigą, panaudą (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje).
  • Skatinti ir vykdyti universiteto atvirosios prieigos politiką per universiteto institucinę talpyklą, atviros prieigos mokslo žurnalų leidybos sistemą (Open Journal System).
  • Kurti ir plėtoti bei administruoti bibliotekos elektroninius išteklius ir paslaugas, aktualinti ir didinti jų panaudą, inicijuoti naujas.
  • Konsultuoti bibliotekos darbuotojus, informuoti bendruomenę, vykdyti mokymus.
  • Atsakinėti į užklausas, teikti konsultacijas mokslinės komunikacijos klausimais.
  • Administruoti ir vykdyti bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą per bibliotekos tinklalapį bei naudojant kitas Žiniatinklio 2 technologijas.
  • Rengti parodas, renginius, knygų pristatymus.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304