Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Biblioteka šiandien

Biblioteka šiandien. Faktai ir skaičiai                                                  
 • Bibliotekos plotas – per 5 tūkst. m2.
 • Visi bibliotekos veiklos procesai (komplektavimas, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas, informacijos paieška ir pateikimas, statistika) automatizuoti. Nuo 1996 m. iki 1999 m. veikė bibliotekos sistema CICERO, Dantek, Danija; nuo 1999 m. veikia integrali bibliotekos informacijos sistema ALEPH 500 ExLibris, Izraelis. Nuo 2022 m. veikia bibliotekinių paslaugų platforma Alma (ExLibris).
 • Bibliotekos paslaugos teikiamos daugiau nei 9 tūkst. vartotojų, kurie aptarnaujami 7 bibliotekos padaliniuose su 636 darbo vietų: 262 jų kompiuterizuotos, 18 individualaus ir grupinio darbo patalpų (87 darbo vietos). Visuose bibliotekos padaliniuose įrengta 19 darbo vietų lankytojams, turintiems specialiųjų poreikių. Bibliotekoje veikia savarankiško leidinių išdavimo/grąžinimo įrenginiai (RFID), kuriais naudodamiesi vartotojai patys gali pasiskolinti/ grąžinti leidinius, prasitęsti leidinių grąžinimo terminus. Taip pat sudarytos sąlygos pasiskolintus leidinius grąžinti visą parą (įrengtas savarankiško grąžinimo įrenginys bibliotekos pastato sienoje K. Donelaičio g. 52).
 • Bibliotekos informacijos išteklių fondas kaupiamas pagal universiteto studijų ir mokslo kryptis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikius, studijų programų kaitą. Iš viso bibliotekos fonde saugoma per 1 mln. spausdintinių  dokumentų ir kitų dokumentų fizinėse laikmenose. Nuo 2011 m. kaupiamas rankraščių fondas. Apie 240 tūkst. aktualiausių leidinių prieinami vartotojams atviruose bibliotekos fonduose (lentynose). Didžioji fondo sudedamoji dalis – el. dokumentai. Universiteto bendruomenė turi prieigą prie 62 mokslinės informacijos licencijuojamų duomenų bazių, kuriose gali skaityti per 667 tūkst. el. dokumentų (490 tūkst. el. knygų, 33 tūkst. el. žurnalų, 143 tūkst. el. konferencijų medžiagų ir kt. el. dokumentų); per 40 tūkst. el. dokumentų VDU Mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) talpykloje. Bendruomenės nariai kasmet atlieka daugiau nei 1,8 mln. paieškų, atsisiunčia ir skaito daugiau nei 3,3 mln. viso teksto dokumentų.
 • Svarbi bibliotekos veiklos kryptis – informacinio raštingumo ugdymas. Mokymai skirti bendruomenės narių gebėjimų – identifikuoti, surasti, gauti, vertinti, atrinkti, etiškai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių ir efektyviai ją tvarkyti – ugdymui.
 • Bibliotekos administruojamos ir kuriamos informacinės sistemos ir duomenų bazės:
  • Virtuali biblioteka (VDU PRIMO VE; ExLibris) yra integrali paieškos sistema (pagrįsta vieno langelio principu), leidžianti ieškoti universiteto bibliotekos kataloge, VDU CRIS, mokslinėse licencijuojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose, kuriuose sukaupta daugiau nei 400 mln. išteklių.
   • Bibliotekos el. katalogas. Jame atspindimi bibliotekos įsigyti ir saugomi/prieinami dokumentai. Sudarytos sąlygos užsisakyti (rezervuoti) knygas skolintis į namus, skaityti vietoje, matyti užsakymo vykdymo proceso eigą, savarankiškai prasitęsti knygos grąžinimo terminą, sužinoti, kokius leidinius vartotojai yra pasiskolinę iš bibliotekos, kada juos grąžinti, sužinoti, kada reikalingas leidinys bus grąžintas kito vartotojo, gauti pranešimus el. paštu apie užsakymų įvykdymą, pasiskolintų leidinių grąžinimo vėlavimą ir kt.
  • Universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS). Tai informacinė sistema, skirta universiteto bendruomenės sukurtos mokslo ir studijų produkcijos bei informacijos apie mokslinę veiklą kaupti, išsaugoti, valdyti, vertinti ir skleisti. Sistemą sudaro:

1) Publikacijų duomenų bazė. Duomenų bazėje sistemingai registruojamos universiteto mokslo publikacijos. Kiekvieno publikacija turi nekintamą interneto adresą.

2) Magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų (ETD) duomenų bazė skirta universiteto studijų baigiamiesiems darbams kaupti.

3) El. publikacijų talpykla skirta universiteto bendruomenės narių sukurtų mokslinių el. publikacijų, studijų baigiamųjų darbų, universiteto išleistų el. knygų ir žurnalų, kt. reikalingų el. dokumentų kaupimui ir valdymui pagal leidėjo ir autorių licencinėse sutartyse nurodytas prieigos sąlygas. Siekiant įgyvendinti Atviros prieigos principus, svarbiausia talpykloje – organizuoti prieigą prie universiteto el. mokslinių tyrimų ir studijų darbų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą.

4) Universiteto mokslininkų duomenų bazė. Joje kaupiama informacija apie mokslininko mokslinius interesus, mokslinę veiklą, karjerą, pasiekimus ir kt. Pateikiamos sąsajos su publikacijomis, įgyvendinamais  projektais, padaliniais, kuriuose dirba mokslininkas. Kiekvieno mokslininko profilis turi nekintamą interneto adresą.

5) Universiteto projektų duomenų bazė. Joje pateikiama informacija apie universiteto koordinuojamus ir /ar partnerio teisėmis vykdomus projektus. Pateikiamos sąsajos su projektuose dalyvaujančiais mokslininkais, padaliniais. Kiekvienas projektas turi nekintamą interneto adresą.

6) Universiteto akademinių padalinių duomenų bazė. Joje pateikiama informacija apie įvairių lygių universiteto padalinius, mokslo klasterius, darbo grupes. Pateikiamos sąsajos su padaliniuose dirbančiais mokslininkais ir publikacijomis, vykdomais projektais. Kiekvienas padalinys turi nekintamą interneto adresą.

 • Bibliotekos tinklalapis. Jame pateikta informacija apie biblioteką ir jos paslaugas, nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie licencijuojamas ar testuojamas mokslinės informacijos duomenų bazes, bibliotekos renginius, parodas, įvykius.
 • Biblioteka dalyvauja programose, projektuose, organizacijų veikloje.
 • Biblioteka atlieka informacinę, švietėjišką veiklą, rengdama menines, temines parodas, organizuodama renginius.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304