Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Studentų g. 11–146, Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 327862, 5417, 5419 (vidaus)
Vedėja Daiva Turčinavičė
el. paštas: daiva.turcinavice@vdu.lt

Skyriaus tikslas – formuoti ir organizuoti prieigą prie informacijos išteklių fondo, atitinkančio universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis ir akademinės visuomenės poreikius.


Skyriaus funkcijos:

  • Formuoti VDU bibliotekos informacijos išteklių fondą (tradicinių ir elektroninių dokumentų: knygų, periodinių leidinių, natų, rankraščių ir kitų dokumentų) iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje, privačių asmenų, organizacijų, mainų ir kitų fondų.
  • Teikti paraiškas rengti viešuosius knygų, duomenų bazių ir periodinių leidinių prenumeratos konkursus.
  • Pildyti fondo dokumentų duomenis bibliotekos informacinėje sistemoje.
  • Kataloguoti, sisteminti, dalykinti, techniškai apipavidalinti dokumentus ir pateikti į bibliotekos elektroninį katalogą.
  • Tvarkyti bibliotekos apskaitos dokumentus.
  • Informuoti universiteto bendruomenę apie fondo dokumentus, teikti statistinę ir kitokią informaciją apie bibliotekos informacijos išteklius.
  • Tyrinėti rankraštinius dokumentus, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą.
  • Rengti informacijos išteklių parodas bibliotekoje ir kitur.
  • Tvarkyti mainų ir atsarginį fondus.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304