Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Studentų g. 11–146, Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 327862, 5417, 5419 (vidaus)
Vedėja Daiva Turčinavičė
el. paštas: daiva.turcinavice@vdu.lt

Skyriaus tikslas – formuoti ir organizuoti prieigą prie informacijos išteklių fondo, atitinkančio universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis ir akademinės visuomenės poreikius.


Skyriaus funkcijos:

  • Formuoti VDU bibliotekos informacijos išteklių fondą (tradicinių ir elektroninių dokumentų: knygų, periodinių leidinių, natų, rankraščių ir kitų dokumentų) iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje, privačių asmenų, organizacijų, mainų ir kitų fondų.
  • Teikti paraiškas rengti viešuosius knygų, duomenų bazių ir periodinių leidinių prenumeratos konkursus.
  • Pildyti fondo dokumentų duomenis bibliotekos informacinėje sistemoje.
  • Kataloguoti, sisteminti, dalykinti, techniškai apipavidalinti dokumentus ir pateikti į bibliotekos elektroninį katalogą.
  • Tvarkyti bibliotekos apskaitos dokumentus.
  • Informuoti universiteto bendruomenę apie fondo dokumentus, teikti statistinę ir kitokią informaciją apie bibliotekos informacijos išteklius.
  • Tyrinėti rankraštinius dokumentus, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą.
  • Rengti informacijos išteklių parodas bibliotekoje ir kitur.
  • Tvarkyti mainų ir atsarginį fondus.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304