Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Žurnalai, leidžiami tik VDU

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agricultural Engineering, ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
3. Baltic Journal of Law & Politics, eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
4. BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
5. Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– Doc. dr. Rolandas Domeika VDU ŽŪA
6. Darbai ir dienos = Deeds and Days, ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Rūta Petrauskaitė VDU HMF
7. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
8. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VDU SMF
9. Istorija, ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
10. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VDU HMF
11. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research, ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė VDU SMF
12. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, (Sciendo), (OJS),  eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VDU ŽŪA
13. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VDU HMF
14. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research, ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VDU EVF
15. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Jurgilė VDU ŠA
16. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Doc. dr. Judita Černiauskienė VDU ŽŪA
17. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods, ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VDU SMF
18. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VDU ŠA
19. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science, ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VDU KTF
20. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
21. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VDU MF
22. Teisės apžvalga = Law Review, eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VDU TF

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.