Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Anksčiau leisti žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Acta litteraria comparativa (VDU CRIS), ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2012–2018 Dr. Dalia Cidzikaitė Lietuvos lyginamoji literatūros asociacija, VDU ŠA
2. Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 Prof. dr. Lauras Bielinis VDU
3. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 Prof. dr. Kęstutis Pukelis VDU
4. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 Prof. dr. Asija Kovtun VDU
5. Economics and Rural Development (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 Prof. dr Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības universitāte, VDU ŽŪA
6. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 Prof. dr. Saulius Stanaitis VDU ŠA
7. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 Doc. dr. Egidija Kiškina VDU
8. International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 Doc. dr. Aurelijus Zykas VDU
9. International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 Dr. Tadas Klimas Florida Coastal School of Law, VDU
10. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman VDU SMF
11. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335–2205, 2012–2015 Prof. Kęstutis Pukelis  VDU
12. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 Prof. Leonas Gudaitis VDU
13. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 Prof. Auksė Balčytienė, prof. Peter Gross.  VDU
14. Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 Doc. dr. Andžej Pukšto VDU
15. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 Dr. Vilija Snieškienė VDU
16. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VDU ŠA
17. Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2019 Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė VDU ŠA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius