Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

HSM žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, KU, LKI, LII, ŠU, VU, VDU
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
3. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VDU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
4. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VDU HMF
5. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
6. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VDU SMF
7. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
8. Istorija (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
9. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VDU HMF
10. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Svetainė), (VDU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė  VDU SMF
11. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VDU ŽŪA
12. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VDU HMF
13. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VDU EVF
14. Pedagogika (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Jurgilė VDU ŠA
15. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VDU SMF
16. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VDU ŠA
17. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VDU TF
18. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
19. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VDU MF
20. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VDU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VDU TF

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304