Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Žemės ūkio akademijos žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agricultural Engineering, ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
2. BALTTRIB. Materials of International Conferences (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5089, 2015– Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
3. Green Tribology, ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
4. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, VDU ŽŪA
5. Proceedings of the International Scientific Conference Rural Development, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Prof. dr. Asta Raupelienė VDU ŽŪA
6. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, eISSN 2351-5597, 1998– Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VDU ŽŪA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius