Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003–

Scopus:
SNIP 0.485; kvartilis Q3 (2022 m.)
SNIP 0.667; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP 0.828; kvartilis Q2 (2020 m.)

Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005–

Scopus:
SNIP: 1.071; kvartilis Q2 (2022 m.)
SNIP: N/A; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP: N/A; kvartilis Q4 (2020 m.)

Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
3. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995–

CA Web of Science:
IF 0.800; kvartilis Q4 (2022 m.)
IF 0.686; kvartilis Q4 (2021 m.)
IF 0.732; kvartilis Q4 (2020 m.)
Scopus:
SNIP 0.325; kvartilis Q3 (2022 m.)
SNIP 0.542; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP 0.61; kvartilis Q2 (2020 m.)

Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA
4. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VDU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008–

Scopus:
SNIP 1.296; kvartilis Q2 (Law); Q3 (Sociology and Political Science) (2022 m.)
SNIP 0.277; kvartilis Q4 (2021 m.)
SNIP 0.321; kvartilis Q3 (Law); Q4 (Sociology and Political Science) (2020 m.)

Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
5. BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015–

Conference Proceedings Citation Index – Science (CA Web of Science)

Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
6. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012–

Scopus:
SNIP: 0.229; kvartilis Q3 (2022 m.)
SNIP: 0.555; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP: N/A; kvartilis Q4 (2020 m.)

Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
7. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009–

Scopus:
SNIP: 0.625; kvartilis Q3 (2022 m.)
SNIP 0.613; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP 0.534; kvartilis Q3 (2020 m.)

Prof. dr. Visvaldas Varžinskas KTU, LEI, ŠU, VDU ŽŪA
8. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010–

CA Web of Science:
IF 8.6; kvartilis Q1 (2022 m.)
IF 7.611; kvartilis Q1 (2021 m.)
IF 4.944; kvartilis Q1 (2020 m.)
Scopus:
SNIP 3.85; kvartilis Q1 (2022 m.)
SNIP 4.303; kvartilis Q1 (2021 m.)
SNIP 3.888; kvartilis Q1 (2020 m.)

Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
9. Istorija (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958–

CA Web of Science:
IF 0.1 (2022 m.)

Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
10. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999–

CA Web of Science:
IF 1.4 (2022 m.)

Dr. Rasa Pakeltienė VDU ŽŪA
11. Pedagogika (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962–

Scopus:
SNIP 0.326; kvartilis Q4 (2022 m.)
SNIP 0.343; kvartilis Q4 (2021 m.)
SNIP 0.195; kvartilis Q4 (2020 m.)

Dr. Vaida Jurgilė VDU ŠA
12. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003–

Conference Proceedings Citation Index – Science (CA Web of Science)

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CA Web of Science)

Doc. dr. Judita Černiauskienė VDU ŽŪA
13. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, eISSN 2335-8947, 1954–

CA Web of Science:
IF 0.9; kvartilis Q3 (2022 m.)
IF 1.281; kvartilis Q3 (2021 m.)
IF 1.083; kvartilis Q3 (2020 m.)
Scopus:
SNIP 0.539; kvartilis Q3 (2022 m.)
SNIP 0.758; kvartilis Q3 (2021 m.)
SNIP 0.894; kvartilis Q2 (2020 m.)

Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304