Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003–,

Scopus: SNIP 0.473 (2019 m.); Quartile Q3 (2019 m.)

Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995–,

Clarivate Analytics: IF 0.772; Quartile Q4 (2019 m.)

Scopus: SNIP 0.523; Quartile Q3 (2019 m.)

 

Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA
3. Baltic Journal of Law & Politics, eISSN 2029-0454, 2008–,

Scopus: SNIP 0.535; Quartile Q4 (2019 m.)

Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
4. BALTTRIB. Materials of International Conferences (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5089, 2015– Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
5. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
6. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009–,

Scopus: SNIP 0.271; Quartile Q4 (2019 m.)

Prof. dr. Visvaldas Varžinskas KTU, LEI, ŠU, VDU ŽŪA
7. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010–,

Clarivate Analytics: IF 3.080; Quartile Q1 (2019 m.)

Scopus: SNIP 2.895; Quartile Q1 (2019 m.)

Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
8. Istorija, ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
9. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, VDU ŽŪA
10. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962–,

Scopus: SNIP 0.275; Quartile Q3 (2019 m.)

Prof. dr. Ona Monkevičienė, Ieva Pažusienė VDU ŠA
11. Proceedings of the International Scientific Conference Rural Development, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Prof. dr. Asta Raupelienė VDU ŽŪA
12. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, 1954–,

Clarivate Analytics: IF 0.833; Quartile Q3 (2019 m.)

Scopus: SNIP 0.635; Quartile Q3 (2019 m.)

Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius