Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003–,

Scopus: SNIP 0.828; kvartilis Q3 (2020 m.)

Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005–

Scopus: SNIP: N/A; kvartilis Q4 (2020 m.)

Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
3. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995–,

CA Web of Science: IF 0.732; kvartilis Q4 (2020 m.)

Scopus: SNIP 0.61; kvartilis Q2 (2020 m.)

 

Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA
4. Baltic Journal of Law & Politics, eISSN 2029-0454, 2008–,

Scopus: SNIP 0.321; kvartilis Q3 (2020 m.)

Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
5. BALTTRIB. Materials of International Conferences (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5089, 2015–

Conference Proceedings Citation Index – Science (CA Web of Science)

Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
6. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012–

Scopus: SNIP: N/A; kvartilis Q4 (2020 m.)

Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
7. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009–,

Scopus: SNIP 0.534; kvartilis Q3 (2020 m.)

Prof. dr. Visvaldas Varžinskas KTU, LEI, ŠU, VDU ŽŪA
8. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010–,

CA Web of Science: IF 4.944; kvartilis Q1 (2020 m.)

Scopus: SNIP 3.888; kvartilis Q1 (2020 m.)

Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
9. Istorija, ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958–

Emerging Sources Citation Index (ESCI) (CA Web of Science)

Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
10. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, eISSN 2345-0355, 1999–

Emerging Sources Citation Index (ESCI) (CA Web of Science)

Dr. Rasa Pakeltienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, VDU ŽŪA
11. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962–,

Scopus: SNIP 0.195; kvartilis Q4 (2020 m.)

Doc. dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė VDU ŠA
12. Proceedings of the International Scientific Conference Rural Development, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003–

Conference Proceedings Citation Index – Science (CA Web of Science)

Prof. dr. Asta Raupelienė VDU ŽŪA
13. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, 1954–,

CA Web of Science: IF 1.083; kvartilis Q3 (2020 m.)

Scopus: SNIP 0.894; kvartilis Q3 (2020 m.)

Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius