Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bendras leidžiamų ir anksčiau leistų žurnalų sąrašas

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2006–2018 Dr. Dalia Cidzikaitė Lietuvos lyginamoji literatūros asociacija, VDU ŠA
2. Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 Prof. dr. Lauras Bielinis VDU
3. Agricultural Engineering, ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
4. Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 Dr. Rolandas Domeika VDU ŽŪA
5. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003– Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
6. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, KU, LKI, LII, ŠU, VU, VDU
7. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
8. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 Prof. dr. Kęstutis Pukelis VDU
9. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995– Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA
10. Baltic Journal of Law & Politics, eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
11. BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
12. Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– Doc. dr. Rolandas Domeika VDU ŽŪA
13. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 Prof. dr. Asija Kovtun VDU
14. Darbai ir dienos = Deeds and Days, ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VDU HMF
15. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
16. Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 Prof. dr. Stankūnienė, Vlada, prof. dr. Maslauskaitė, Aušra VDU SMF
17. Economics and Rural Development, ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 Prof. dr Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības universitāte, VDU ŽŪA
18. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009– Prof. dr. Jolita Kruopienė  KTU, LEI, ŠU, VDU ŽŪA
19. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 Prof. dr. Saulius Stanaitis VDU ŠA
20. Green Tribology, ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
21. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 Doc. dr. Egidija Kiškina VDU
22. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VDU SMF
23. International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 Doc. dr. Aurelijus Zykas VDU SMF
24. International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 Dr. Tadas Klimas Florida Coastal School of Law, VDU
25. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman VDU SMF
26. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
27. Istorija, ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
28. Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, 2015–2019 Dr. Talis Juhna Rīgas Tehniskā universitāte, VDU ŽŪA
29. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335-2205, 2012 – 2015 Prof. Kęstutis Pukelis VDU
30. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VDU HMF
31. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research, ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė VDU SMF
32. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 Prof. Leonas Gudaitis VDU
33. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 Prof. dr. Juozas Augutis ESTC, LEI, VDU
34. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus  LKA, VU, VDU
35. Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 Prof. dr. Juozas Augutis ESTC, LEI, VDU
36. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus  LKA, VU, VDU
37. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VDU ŽŪA
38. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 Prof. Auksė Balčytienė, Prof. Peter Gross. VDU
39. Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 Prof. dr. Stasys Karazija Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, VDU ŽŪA
40. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VDU HMF
41. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research, ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VDU EVF
42. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Rugilė  VDU ŠA
43. Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 Doc. dr. Andžej Pukšto VDU
44. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Doc. dr. Judita Černiauskienė VDU ŽŪA
45. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos (OJS), eISSN 2351-5597, 1998–2022 Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VDU ŽŪA
46. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods, ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VDU SMF
47. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VDU ŠA
48. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science, ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VDU KTF
49. Sporto mokslas = Sport science, ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949, 1995– Prof. habil. dr. Kazys Milašius VDU ŠA, Lietuvos olimpinė akademija
50. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
51. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research, ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007–2022 Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VDU EVF
52. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VDU MF
53. Teisės apžvalga = Law Review, eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VDU TF
54. Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 Doc. dr. Gitana Vanagaitė VDU ŠA
55. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 Dr. Vilija Snieškienė VDU
56. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VDU ŠA
57. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, e-ISSN 2335-8947, 1954– Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
58. Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2019 Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė VDU ŠA

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.