Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

2021 m. leidžiami žurnalai

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Agricultural Engineering (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
2. Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999– Dr. Rolandas Domeika VDU ŽŪA
3. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003– Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA
4. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, KU, LKI, LII, ŠU, VU, VDU
5. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
6. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995– Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras, VDU ŽŪA
7. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VDU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
8. BALTTRIB. Materials of International Conferences (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5089, 2015– Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
9. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Rūta Petrauskaitė VDU HMF
10. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
11. Demografija visiems : informacinis biuletenis (VDU CRIS), eISSN 2351-6887, 2014– Prof. dr. Vlada Stankūnienė, prof. dr. Aušra Maslauskaitė VDU SMF
12. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009– Prof. dr. Visvaldas Varžinskas KTU, LEI, ŠU, VDU ŽŪA
13. Green Tribology (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018– Prof. dr. Juozas Padgurskas VDU ŽŪA
14. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VDU SMF
15. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
16. Istorija (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
17. Journal of Water Security (OJS), (VDU CRIS), eISSN 2345-0363, 2015– Dr. Talis Juhna Rīgas Tehniskā universitāte, VDU ŽŪA
18. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Jonas Vaičenonis VDU HMF
19. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Svetainė), (VDU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Prof. dr. Milda Ališauskienė VDU SMF
20. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013– Prof. dr. Juozas Augutis ESTC, LEI, VDU
21. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus LKA, VU, VDU
22. Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045 , 2013– Prof. dr. Juozas Augutis ESTC, LEI, VDU
23. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus LKA, VU, VDU
24. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, VDU ŽŪA
25. Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994– Prof. dr. Stasys Karazija Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, VDU ŽŪA
26. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius VDU HMF
27. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VDU EVF
28. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Prof. dr. Ona Monkevičienė, Ieva Pažusienė VDU ŠA
29. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Prof. dr. Asta Raupelienė VDU ŽŪA
30. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, eISSN 2351-5597, 1998– Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VDU ŽŪA
31. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (Svetainė), (VDU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VDU SMF
32. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VDU ŠA
33. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924– 1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VDU KTF
34. Sporto mokslas = Sport science, ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949, 1995– Prof. habil. dr. Kazys Milašius Lietuvos olimpinė akademija, LSU, VDU ŠA
35. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
36. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007– Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VDU EVF
37. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, 2000– Dr. Martynas Petrikas VDU
38. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VDU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VDU TF
39. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, 1954– Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VDU ŽŪA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius