Quick links

Quick links

Previously published scientific journals

Title / Date Editor-in-Chief Publisher
1. Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2012–2018 Dr. Dalia Cidzikaitė Association of Lithuanian Comparative Literature, VMU ŠA
2. Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 Prof. dr. Lauras Bielinis VMU
3. Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 Dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
4. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 Prof. dr. Kęstutis Pukelis VMU
5. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 Prof. dr. Asija Kovtun VMU
6. Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 Prof. dr. Vlada Stankūnienė, prof. dr. Aušra Maslauskaitė VMU SMF
7. Economics and Rural Development (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 Prof. dr Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, VMU ŽŪA
8. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 Prof. dr. Saulius Stanaitis VMU ŠA
9. Green Tribology (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
10. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 Doc. dr. Egidija Kiškina VMU
11. International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 Doc. dr. Aurelijus Zykas VMU
12. International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 Dr. Tadas Klimas Florida Coastal School of Law, VMU
13. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman VMU SMF
14. Journal of Water Security (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2345-0363, 2015–2019 Dr. Talis Juhna Rīgas Tehniskā Universitāte, VMU ŽŪA
15. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335–2205, 2012–2015 Prof. Kęstutis Pukelis VMU
16. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 Prof. Leonas Gudaitis VMU
17. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
18. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
19. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
20. Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
21. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 Prof. Auksė Balčytienė, prof. Peter Gross. VMU
22. Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 Prof. dr. Stasys Karazija Lithuanian
Research Centre
for Agriculture
and Forestry, VMU ŽŪA
23. Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 Doc. dr. Andžej Pukšto VMU
24. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos (OJS), eISSN 2351-5597, 1998–2022 Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VMU ŽŪA
25. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007–2021 Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VMU EVF
26. Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 Doc. dr. Gitana Vanagaitė VMU ŠA
27. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 Dr. Vilija Snieškienė VMU
28. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VMU ŠA
29. Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2019 Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė VMU ŠA

 

Libraries

V. Putvinskio St. 23, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos St. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos St. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio St. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto St. 25, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio St. 52, 2 floor, Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų St. 11–235, Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 752304