Quick links

Quick links

Scientific journals published only by VMU

Title / Date Editor-in-Chief Publisher
1.  Agricultural Engineering (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VMU MF
3. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VMU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VMU TF
4. BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
5. Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– Doc. dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
6. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Rūta Petrauskaitė VMU HMF
7. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VMU UKI
8. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VMU SMF
9. Istorija (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VMU ŠA
10. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VMU HMF
11. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Website), (VMU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė VMU SMF
12. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VMU ŽŪA
13. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VMU HMF
14. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VMU EVF
15. Pedagogika (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Jurgilė VMU ŠA
16. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Doc. dr. Judita Černiauskienė VMU ŽŪA
17. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VMU SMF
18. Socialinis ugdymas, (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VMU ŠA
19. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VMU KTF
20. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VMU SMF
21. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VMU MF
22. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VMU TF

 

Libraries

V. Putvinskio St. 23, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos St. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos St. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio St. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto St. 25, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio St. 52, 2 floor, Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų St. 11–235, Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 752304