Quick links

Quick links

SSH journals

Title / Date Editor-in-Chief Publisher
1. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, Klaipėda University, Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Institute of History, Siauliai University, Vilnius University, VMU
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VMU MF
3. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VMU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VMU TF
4. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VMU HMF
5. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VMU UKI
6. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VMU SMF
7. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Los Andes, Dublin City University, VMU
8. Istorija (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VMU ŠA
9. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VMU HMF
10. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Website), (VMU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė  VMU SMF
11. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VMU ŽŪA
12. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VMU HMF
13. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VMU EVF
14. Pedagogika (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Jurgilė VMU ŠA
15. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VMU SMF
16. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VMU ŠA
17. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VMU KTF
18. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VMU SMF
19. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VMU MF
20. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VMU TF

 

Libraries

V. Putvinskio St. 23, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos St. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos St. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio St. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto St. 25, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio St. 52, 2 floor, Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų St. 11–235, Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 752304