Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslo publikacijų rūšys

(Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo klasifikatorius)
Kodas
K KNYGOS
K1
MONOGRAFIJOS
K1a
Monografija
K1b
Studija
K1c
Teoriniai sintetiniai mokslo darbai
K2
STUDIJŲ LITERATŪRA
K2a
Vadovėlis
K2b
Mokomoji knyga
K2c
Mokymo ir metodinė priemonė
K2d
Kita studijų literatūra
K3
INFORMACINIAI LEIDINIAI
K3a
Žodynas
K3b
Žinynas
K3c
Enciklopedija
K3d
Vadovas
K3e
Atlasai, žemėlapiai
K3f
Kiti informaciniai leidiniai
K4
KITOS KNYGOS
K4a
Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos
K4a1
Dokumentų rinkinys nuo seniausių laikų iki XX a.
K4a2
Dokumentų rinkinys iš XX a. (parengtas iš rankraščio)
K4a3
Dokumentų rinkinys iš XX-XXI a.
K4a4
Publikuojamas vienas dokumentas
K4b
Teisės aktų komentarai
K4c
Mokslo tiriamųjų darbų (MTD), projektų ir kitos ataskaitos
K4d
Kitos knygos
K4e
Literatūros ir meno kritika
K5
Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas
Y
Knygų dalys
D SANTRAUKOS
D1
Daktaro disertacijos santrauka
D2
Habilitacinio darbo santrauka
D3
Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
S STRAIPSNIAI SERIALINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE
S1
Straipsnis Thomson Reuters Web of Science
S2
Straipsnis Thomson Reuters Master Journal List
S3/S4
Straipsnis tarptautinėse DB ir/ar pripažintose leidyklose
S5
Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose
S6
Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje
S7
Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose
S8
Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis)
L Mokslo šaltinių publikacijos ir mokslo palikimo publikacija
C MOKSLINĖ RECENZIJA
C1
Recenzija ISI Web of Science
C2
Recenzija ISI Master Journal List
C3/C4
Recenzija tarptautinėse DB
C5
Recenzija kituose recenzuojamuose leidiniuose
C6
Recenzija mokslo-populiarinimo leidinyje
C7
Recenzija mokslo, meno, kultūros leidinyje
P
STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1
STRAIPSNIAI RECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1a
Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings
P1b/P1c
Straipsnis konferencijos medžiagoje, išleistoje pripažintoje leidykloje ir/ar tarptautinėse DB
P1d
Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1e
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1f
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
P2
STRAIPSNIAI NERECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P2a
Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2b
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2c
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
T KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
T1
KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
T1a
Tezės ISI Web of  Science ir ISI Proceedings
T1b
Tezės ISI Master Journal List
T1c
Tezės kitose DB
T1d
Recenzuojamos išplėstinės tezės
T1e
Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose
T2 Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose
N PATENTAI
N1
Patentai įregistruoti Europos patentų biure EPO
N2
Patentai įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO
N3
Patentai įregistruoti Japonijos patentų biure JPO
N4
Patentai įregistruoti kitose šalyse
N5
Patentai įregistruoti Lietuvoje
N6
Kiti patentai
V VERTIMAI (mokslinio teksto)
V1
Knyga (vertimas)
V2
Knygos dalis (vertimas)
V3
Straipsnis (vertimas)
B VERTIMAI (grožinio teksto)
B1
Knyga
B2
Knygos dalis
M MENO KŪRINYS
M1
Muzikos kūrinys
M2
Dailės kūrinys
M3
Dizaino kūrinys
M4
Architektūros kūrinys
M5
Teatro kūrinys
M6
Kino kūrinys
M7
Šokio kūrinys
M8
Audiovizualinio meno kūrinys
M9
Rašytinės kūrybos kūrinys
A AUGALŲ VEISLIŲ REGISTRACIJA
A1
Tarptautinę ekspertizę praėjusių augalų veislių registracija
A2
Lietuvos augalų veislių tyrimo centro vykdoma registracija

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218
V. Putvinskio g. 23, I a.
Jonavos g. 66–106
Vileikos g. 8–602/605
V. Čepinskio g. 5–429