Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslo publikacijų rūšys

 

Kodas Publikacijos rūšys
K KNYGOS
K1 MONOGRAFIJOS
K1a Monografija
K1b Mokslo studija
K1c Teorinis sintetinis mokslo darbas
K2 STUDIJŲ LITERATŪRA
K2a Vadovėlis
K2a1 Kitas vadovėlis
K2b Mokomoji knyga
K2c Mokymo ir metodinė priemonė
K2d Kita studijų literatūra
K3 INFORMACINIAI LEIDINIAI
K3a Žodynas
K3b Žinynas
K3c Enciklopedija
K3d Vadovas
K3e Atlasas, žemėlapis
K3f Kitas informacinis leidinys
K4 KITOS KNYGOS
K4a Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija
K4a1

Mokslo šaltinių publikacija (dokumentų rinkinys nuo seniausių laikų iki

XX a.)

K4a2 Mokslo šaltinių publikacija ( XX a. dokumentų rinkinys (parengtas iš rankraščio)
K4a3 Mokslo šaltinių publikacija (XX-XXI a. dokumentų rinkinys)
K4a4 Mokslo šaltinių publikacija (kai publikuojamas vienas dokumentas)
K4b Teisės aktų komentarai
K4c Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos
K4d Kitos knygos
K4e Literatūros ir meno kritika
K5 Sudarytas ir /ar redaguotas mokslo darbas
Y Knygos dalis
D SANTRAUKOS
D1 Daktaro disertacijos santrauka
D2 Habilitacinio darbo santrauka
D3 Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
S STRAIPSNIAI SERIALINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE
S1 Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science
S2 Straipsnis Clarivate Analytics Master Journal List
S4 Straipsnis kitose duomenų bazėse
S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose
S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje
S7 Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniame leidinyje
S8 Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis)
L Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis)
C MOKSLINĖ RECENZIJA
C1 Recenzija Clarivate Analytics Web of Science
C2 Recenzija Clarivate Analytics Master Journal List
C4 Recenzija kitose duomenų bazėse
C5 Recenzija kituose recenzuojamuose leidiniuose
C6 Recenzija mokslo-populiarinimo leidinyje
C7 Recenzija mokslo, meno, kultūros leidinyje
P STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1 STRAIPSNIAI RECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1a Straipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science
P1c Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse
P1d Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1e Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1f Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
P1g Straipsnis recenzuojamoje užsienio konferencijos medžiagoje
P2 STRAIPSNIAI NERECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P2a Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2b Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2c Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
T KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
T1 KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
T1a Tezės Clarivate Analytics Web of  Science
T1b Tezės Clarivate Analytics Master Journal List
T1c Tezės kitose duomenų bazėse
T1d Recenzuojamos išplėstinės tezės
T1e Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose
T2 Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose
N PATENTAI
N1 Patentai įregistruoti Europos patentų biure EPO
N2 Patentai įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO
N3 Patentai įregistruoti Japonijos patentų biure JPO
N4 Patentai įregistruoti kitose šalyse
N5 Patentai įregistruoti Lietuvoje
N6 Kiti patentai
N7 Patentinė paraiška Europos patentų biurui EPO
N8 Patentinė paraiška JAV patentų ir prekių ženklų biurui USPTO
N9 Patentinė paraiška Japonijos patentų biurui JPO
N10 Patentinė paraiška Lietuvos patentų biurui
N11 Patentinė paraiška WIPO biurui
N12 Patentinė paraiška kitų šalių patentų biurams
V VERTIMAI (mokslinio teksto)
V1 Vertimas (knyga)
V2 Vertimas (knygos dalis)
V3 Vertimas (straipsnis)
B VERTIMAI (grožinė literatūra)
B1 Vertimas (grožinė literatūra  – knyga)
B2 Vertimas (grožinė literatūra  – straipsnis )
M MENO KŪRINYS
M1 Muzikos kūrinys
M2 Dailės kūrinys
M3 Dizaino kūrinys
M4 Architektūros kūrinys
M5 Teatro kūrinys
M6 Kino kūrinys
M7 Šokio kūrinys
M8 Audiovizualinio meno kūrinys
M9 Rašytinės kūrybos kūrinys
A AUGALŲ VEISLIŲ REGISTRACIJA
A1 Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės (išskyrus dekoratyvinius augalus)
A1a Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės
A2 Lietuvos augalų veislių tyrimo centro vykdoma registracija
A3 Kitos tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės

 

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius