Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslo publikacijų ir duomenų rūšys

Mokslo publikacijų ir duomenų rūšys
K KNYGOS
K1 MONOGRAFIJOS
K1a Monografija
K1b Mokslo studija
K1c Teorinis sintezės mokslo darbas
K2 STUDIJŲ LITERATŪRA
K2a Vadovėlis
K2a1 Aukštosios mokyklos vadovėlis
K2a2 Kitas vadovėlis
K2b Mokomoji knyga
K2c Mokymo ir metodinė priemonė
K2d Kita studijų literatūra
K2e Atvejo studija
K3 INFORMACINIAI LEIDINIAI
K3a Žodynas
K3b Žinynas
K3c Enciklopedija
K3d Vadovas
K3e Atlasas, žemėlapis
K3f Kitas informacinis leidinys
K4 KITOS KNYGOS
K4a Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija
K4a1 Mokslo šaltinių publikacija (dokumentų rinkinys nuo seniausių laikų iki XX a.)
K4a2 Mokslo šaltinių publikacija (parengta iš rankraščio)
K4a3 Mokslo šaltinių publikacija (XX-XXI a. dokumentų rinkinys)
K4a4 Mokslo šaltinių publikacija (kai publikuojamas vienas dokumentas)
K4b Teisės aktų komentarai
K4c Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kita ataskaita
K4d Mokslo (meno) populiarinimo ir kitos knygos
K4e Literatūros ir meno kritika
K4f Meno leidinys
K4g Parodos katalogas
K5 Sudarytas ir /ar redaguotas mokslo darbas
Y KNYGOS DALIS
Y1 Monografijos dalis
Y2 Mokslo studijos dalis
Y3 Sintezės mokslo darbo dalis
Y4 Vadovėlio dalis
Y5 Mokomosios knygos dalis
Y6 Mokslo, meno populiarinimo knygos dalis
Y7 Kitos knygos dalis
S STRAIPSNIAI SERIALINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE
S1 Straipsnis Web of Science ir Scopus duomenų bazėse (patikslinta 2022-12-01)
S1a Straipsnis Web of Science duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
S1b Straipsnis Scopus duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
S2 Straipsnis Master Journal List  (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2020-01-01)
S3 Straipsnis LMT patvirtintose DB (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2010-06-21)
S4 Straipsnis kitoje duomenų bazėje
S5 Straipsnis kitame recenzuojamame leidinyje
S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje
S7 Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniame leidinyje
S8 Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis)
S9 Bibliografija  (straipsnis)
S10 Publicistinis straipsnis ir kt.
L Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis)
C MOKSLINĖ RECENZIJA
C1 Recenzija Web of Science ir Scopus duomenų bazėse (patikslinta 2022-12-01)
C1a Recenzija Web of Science duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
C1b Recenzija Scopus duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
C2 Recenzija Master Journal List (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2020-01-01)
C3 Recenzija LMT patvirtintoje duomenų bazėje (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2010-06-21)
C4 Recenzija kitoje duomenų bazėje
C5 Recenzija kitame recenzuojamame leidinyje
C6 Recenzija mokslo populiarinimo leidinyje
C7 Recenzija mokslo, meno, kultūros leidinyje
P STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1 STRAIPSNIAI RECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P1a Straipsnis konferencijos medžiagoje Web of Science ir Scopus duomenų bazėse (patikslinta 2022-12-01)
P1a1 Straipsnis konferencijos medžiagoje Web of Science duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
P1a2 Straipsnis konferencijos medžiagoje Scopus duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
P1b Straipsnis konferencijos medžiagoje LMT patvirtintoje duomenų bazėje (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2010-06-21)
P1c Straipsnis konferencijos medžiagoje kitoje duomenų bazėje
P1d Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1e Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P1f Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
P1g Straipsnis recenzuojamoje užsienio konferencijos medžiagoje
P2 STRAIPSNIAI NERECENZUOTUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
P2a Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2b Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
P2c Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
T KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
T1 KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
T1a Tezės Web of Science ir Scopus duomenų bazėse (patikslinta 2022-12-01)
T1a1 Tezės Web of Science duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
T1a2 Tezės Scopus duomenų bazėje (papildyta 2022-12-01)
T1b Tezės Master Journal List (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2020-01-01)
T1c Tezės kitoje duomenų bazėje
T1d Recenzuojamos išplėstinės tezės
T1e Tezės kitame recenzuojamame leidinyje
T2 Konferencijų tezės nerecenzuojamame leidinyje
N PATENTAI IR PATENTINĖS PARAIŠKOS
N1 Patentas, įregistruotas Europos patentų biure EPO
N2 Patentas, įregistruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO
N3 Patentas, įregistruotas Japonijos patentų biure JPO
N4 Patentas, įregistruotas kitoje šalyje
N5 Patentas,  įregistruotas Lietuvoje
N6 Kitas patentas
N7 Patentinė paraiška Europos patentų biurui EPO
N8 Patentinė paraiška JAV patentų ir prekių ženklų biurui USPTO
N9 Patentinė paraiška Japonijos patentų biurui JPO
N10 Patentinė paraiška Lietuvos patentų biurui
N11 Patentinė paraiška WIPO biurui
N12 Patentinė paraiška kitų šalių patentų biurams
V VERTIMAI (MOKSLINIO TEKSTO)
V1 Vertimas (knyga)
V2 Vertimas (knygos dalis)
V3 Vertimas (straipsnis)
B VERTIMAI (GROŽINĖ LITERATŪRA)
B1 Vertimas (grožinė literatūra  – knyga)
B2 Vertimas (grožinė literatūra  – straipsnis )
M MENO KŪRINYS
M1 Muzikos kūrinys
M2 Dailės kūrinys
M3 Dizaino kūrinys
M4 Architektūros kūrinys
M5 Teatro kūrinys
M6 Kino kūrinys
M7 Šokio kūrinys
M8 Audiovizualinio meno kūrinys
M9 Rašytinės kūrybos kūrinys
M10 Tarpkryptinio (tarpdisciplininio) meno darbas
A AUGALŲ VEISLIŲ REGISTRACIJA
A1 Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios  augalų veislės
A1a Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (patikslinta 2022-12-01)
A1b Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios nedekoratyvinių augalų veislės (patikslinta 2022-12-01)
A2 Lietuvos augalų veislių tyrimo centro vykdoma registracija
A3 Kitos tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės
G GYVŪNŲ VEISLĖS
G1 Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė.
G2 Kita tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė
G3 Lietuvoje registruota gyvūnų veislė
O ORGANIZMŲ RŪŠYS
O1 Tarptautinę ekspertizę praėjusi organizmų rūšis
O2 Lietuvoje registruota organizmų rūšis
D SANTRAUKOS
D1 Daktaro disertacijos santrauka (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2016-01-01)
D2 Habilitacinio darbo santrauka (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2016-01-01)
D3 Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2016-01-01)
R DISERTACIJOS IR HABILITACINIAI DARBAI (RANKRAŠČIAI)
R1 Daktaro disertacija (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2016-01-01)
R2 Habilitacinis darbas (nebenaudojama publikacijos rūšis nuo 2016-01-01)
Z Žemėlapis, planas leidinyje
MTD MOKSLO DUOMENYS

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304