Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

ISO 690:2021 citavimo stilius

ISO 690:2021  – tai Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International Organization for Standartization – ISO) technikos komiteto ISO/TC 46 Information and documentation parengtas tarptautinis  standartas „ISO 690:2021 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources“, kurį Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas) atgaminimo būdu perėmė kaip tapatų Lietuvos standartą LST ISO 690:2010. Šis standartas pakeičia LST ISO 690-2:1999, LST ISO 690:2002, LST 690:2010.

Numeruojamų nuorodų metodas (Numeric method).

Kaip pateikti nuorodas tekste?

Kaip sudaryti literatūros sąrašą?

Pavyzdžiai

Daugiau informacijos apie ISO 690:2021 standartą

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304