Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

ISO 690:2010 citavimo stilius

ISO 690:2010  – tai Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International Organization for Standartization – ISO) technikos komiteto ISO/TC 46 Information and documentation parengtas tarptautinis  standartas „ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources“, kurį Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas) atgaminimo būdu perėmė kaip tapatų Lietuvos standartą LST ISO 690:2010. Šis standartas pakeičia LST ISO 690-2:1999, LST ISO 690:2002.

Daugiau informacijos apie ISO 690:2010 standartą: „LST ISO 690:2010. Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės (tapatus ISO 690:2010)“. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2010.

Yra 2 metodai, kaip parengti nuorodas ir literatūros sąrašus pagal LST ISO 690:2010 standartą:

1) Pirmojo elemento ir datos metodas (First element date)

Kaip pateikti nuorodas tekste?

Kaip sudaryti literatūros sąrašą?

Pavyzdžiai

2) Numeruojamų nuorodų metodas (Numeric method).

Kaip pateikti nuorodas tekste?

Kaip sudaryti literatūros sąrašą?

Pavyzdžiai

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius