Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Apie citavimą

Citavimo terminai ir apibūdinimai:

Citavimas – itin svarbi sudėtinė mokslinio darbo dalis, kuri  atskleidžia mokslo darbų tarpusavio ryšius, suteikia informacijos apie autoriaus darbo indėlį ir įsigilinimą į tematiką, palengvina panaudotų informacijos šaltinių identifikaciją, paiešką bei padeda išvengti plagiato.

Citata – tiksli vieno teksto ištrauka kitame tekste, paprastai išskiriama kabutėmis arba kitu šriftu.

Pvz:

D. Šleikys teigia, kad konkretus karo suvokimas formuoja ateities karų ir karybos vaizdinius, kurie savo ruožtu veikia politinę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę veiklą.

Arba

D. Šleikys teigia, kad konkretus karo suvokimas formuoja ateities karų ir karybos vaizdinius, kurie savo ruožtu veikia politinę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę veiklą.

 

Perfrazavimas – kito autoriaus minčių performulavimas, pakeičiant leksiką, žodžių tvarką, tačiau  neiškraipant originalios minties.

Pvz.:

D. Šleikio nuomone, tam tikras karo suvokimas daro įtaką būsimų karų ir karybos sampratai, kuri taip pat veikia kultūrinę, ekonominę, socialinę ir politinę veiklą (Šlekys, 2015).

Nuoroda – užrašas, nurodantis teksto šaltinį. Gali būti pateikiama tekste arba puslapio apačioje.

Pvz.:

Konkretus karo suvokimas formuoja ateities karų ir karybos vaizdinius, kurie savo ruožtu veikia politinę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę veiklą“ (Šlekys, 2015).

Arba

Konkretus karo suvokimas formuoja ateities karų ir karybos vaizdinius, kurie savo ruožtu veikia politinę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę veiklą.1

_________________________

 1. Šlekys D. Mąslaus Vyčio beieškant, Vilnius, 2015, p. 19.

 

Bibliografinis aprašas – duomenų, reikalingų identifikuoti ir apibūdinti informacijos šaltinį ar jo dalį, visuma.

Pvz.:

Šlekys, D. Mąslaus Vyčio beieškant. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015.

 

Citavimo stilius – bibliografinio aprašo elementų išdėstymo tvarka. Įvairiose mokslo srityse naudojami skirtingi citavimo stiliai, pavyzdžiui, socialiniuose moksluose naudojamas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association – APA), humanitariniuose  moksluose – Čikagos (Chicago).

Pvz.:

APA citavimo stilius:

Šlekys, D. (2015). Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2015). Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Chicago citavimo stilius:

Šlekys, Deividas. Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2015). Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015.

ISO 690:2021 citavimo stilius:

ŠLEKYS, Deividas. Mąslaus Vyčio beieškant: lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990–2015). Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015. ISBN 978-609-8074-46-8.

 

Pagrindiniai citavimo principai:

 1. Panaudojus tekste citatą arba perfrazuotą mintį visada privaloma pateikti informaciją apie šaltinį nuorodose arba naudotos literatūros sąraše.
 2. Cituoti reikia tik tiek, kiek yra būtina, kad darbo autoriaus mintys nebūtų užgožtos kitų autorių minčių, o tekstas – kitų autorių teksto.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas:

21 straipsnis. Citavimas

 1. Leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo, jeigu toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.

 

Nors nėra nustatyta jokių formalių citatų ilgio reikalavimų, pasaulyje dažniausiai laikomasi praktikos, kad citatos, ilgesnės nei 4 eilutės, turėtų būti naudojamos tik išskirtiniais atvejais, o tekste turi būti ypatingai išskirtos (šriftu, kursyvu ar įrėmintos). Cituoti reikia negausiai ir tik jei būtina.  Citatų skaičius ir apimtis neturi viršyti citavimo tikslo poreikių.

 1. Skaitančiajam turi būti aišku, kurios mintys yra darbo autoriaus, o kurios – kitų šaltinių medžiaga.
 2. Citatos į darbą turi būti įterptos tikslingai, atlikti tam tikrą funkciją: įrodyti autoriaus teiginį, pripažinti kitų autorių intelektinį indėlį, kritikuoti ankstesnius darbus ar suteikti skaitančiajam papildomos informacijos.
 3. Gali būti cituojamas tik viešai išleistas ar kitaip viešai paskelbtas kūrinys (negalima cituoti neviešų paskaitų, leidybai parengtų, bet neišleistų darbų, neskelbtų ar slaptų tarnybinių dokumentų ir pan.).

 

Kokius citavimo stilius naudoti Universiteto studentams, mokslininkams?

 1. Studentai, rengdami kvalifikacinius (bakalauro, magistro ar kitus) darbus, turi vadovautis darbo vadovo, katedros, fakulteto nurodymais.
 2. Mokslininkai, rengdami publikacijas privalo pasidomėti, kokia bibliografinių nuorodų sistema naudojama tam tikro periodinio leidinio ar leidinio redkolegijos, leidyklos.
 3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, rekomenduojame naudoti tarptautinį standartą LST ISO 690:2021. Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės.

Vytauto Didžiojo universitete baigiamieji studijų darbai rengiami pagal šiuos citavimo stilius:

2016 m. gruodžio 21 d. VDU Rektoriaus įsakymas dėl citavimo stilių naudojimo studijų darbuose

Kodas Studijų krypties pavadinimas Citavimo stilius
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
L100 Ekonomika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
N100 Verslas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
N200 Vadyba Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
N300 Finansai Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
N500 Rinkodara Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
N900 Verslas ir vadyba Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
Gamtos mokslų fakultetas
C100 Biologija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
F300 Fizika LST ISO 690:2021: numeruojamų nuorodų metodas (numeric method)
F700 Aplinkotyra Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
J700 Biotechnologijos LST ISO 690:2021
J900 Technologijos LST ISO 690:2021: numeruojamų nuorodų metodas (numeric method)
Humanitarinių mokslų fakultetas
Q100 Lingvistika Harvardo (The Harvard System)
Q200 Literatūrologija Harvardo (The Harvard System)
Q300 Anglų filologija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
R100 Prancūzų filologija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
R200 Vokiečių filologija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
R300 Italų filologija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
T900 Filologija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
U100 Lietuvių filologija Harvardo (The Harvard System)
U700 Regiono kultūros studijos Harvardo (The Harvard System)
U800 Etnologija ir folkloristika Harvardo (The Harvard System)
V100 Istorija Čikagos (Chicago): išnašų ir bibliografijos metodas (notes and bibliography); archyviniams dokumentams – Kauno istorijos metraščio
V200 Istorija pagal teritoriją Čikagos (Chicago): išnašų ir bibliografijos metodas (notes and bibliography); archyviniams dokumentams – Kauno istorijos metraščio
Informatikos fakultetas
G100 Matematika Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electric and Electronics Engineers – IEEE)
I100 Informatika

 

Verslo informatika

Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electric and Electronics Engineers – IEEE)

Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)

E100 Informatikos inžinerija Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electric and Electronics Engineers – IEEE)
Katalikų teologijos fakultetas
V600 Teologija Čikagos (Chicago): autorius-data metodas (author-date)
V800 Religijos studijos Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
Menų fakultetas
U900 Menotyra LST ISO 690:2021
V700 Paveldo studijos LST ISO 690:2021
W400 Teatras ir kinas LST ISO 690:2021
W600 Fotografija ir medijos LST ISO 690:2021
W200 Dizainas LST ISO 690:2021
W300 Muzika LST ISO 690:2021
P900 Komunikacija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
Muzikos akademija
W300 Muzika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
X100 Pedagogika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
L200 Politikos mokslai Čikagos (Chicago): išnašų ir bibliografijos metodas (notes and bibliography)
N700 Viešasis administravimas LST ISO 690:2021
P200 Viešieji ryšiai Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
P500 Žurnalistika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
P900 Komunikacija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
V500 Filosofija Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA)
Socialinių mokslų fakultetas
L300 Sociologija Čikagos (Chicago): autorius-data metodas (author-date)
L400 Socialinė politika Čikagos (Chicago): autorius-data metodas (author-date)
L500 Socialinis darbas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
L600 Antropologija Čikagos (Chicago): autorius-data metodas (author-date)
S100 Psichologija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
X100 Pedagogika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
X200 Edukologija Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
X300 Andragogika Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association  – APA)
Teisės fakultetas
M900 Teisė Čikagos (Chicago): išnašų ir bibliografijos metodas (notes and bibliography)

 

Medžiaga parengta naudojantis:

 1. Gordon Harvey, Writing with sources, 1995
 2. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304