Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidinių skolinimas, pratęsimas, grąžinimas

Leidinių skolinimo terminus, skaičių, grąžinimo termino pratęsimo sąlygas ir kitas su leidinių skolinimu susijusias aplinkybes nustato naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka taisyklės.


Vaizdo pristatymas

Leidiniai skolinami į namus:

Universiteto bendruomenės nariai gali pasiskolinti į namus studijų literatūros vienam semestrui, mokslinės ir grožinės literatūros – 1, 2 savaitėms arba 1 mėnesiui, priklausomai nuo bibliotekos padalinio, kuriame leidinys laikomas. Mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo limitas – 50 leidinių. Vadovėlių skaičius neribojamas. Vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Rankraščiai, reti ir seni dokumentai, habilitaciniai darbai ir disertacijos, didelę paklausą turintys leidiniai skaitomi bibliotekoje.

Vartotojas užsakytus dokumentus pasiima pats; išimtis taikoma neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams: jiems dokumentų gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs neįgalaus studento įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą.

Leidiniai skolinami vartotojams į namus, pateikus galiojantį studento arba darbuotojo pažymėjimą, kai kuriais atvejais – kitą asmens dokumentą. Vartotojo tapatybės dokumente esančio brūkšninio kodo nuskaitymas skolinant dokumentus prilygsta vartotojo parašui.

! Skolinkitės ir grąžinkite leidinius naudodamiesi V. Biržiškos, L. Donskio, M. Romerio, Žemės ūkio akademijos bibliotekose įdiegta savitarnos paslauga.


Grąžinimo termino pratęsimas

Paskolinto leidinio grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jeigu leidinys buvo paskolintas 1, 2 savaitėms arba 1 mėnesiui (žr. Virtualioje bibliotekoje), leidinio neužsisakė kitas vartotojas arba jo nevėluojama grąžinti.

Grąžinimo termino pratęsimų limitas – 1, 2 savaitėms ar 1 mėnesiui pasiskolinto leidinio terminą galima pratęsti 3 kartus, semestrui paskolintų leidinių terminas nepratęsiamas.

Leidinio grąžinimo terminą vartotojai gali savarankiškai pratęsti, prisijungę prie savo Skaitytojo paskyros Virtualioje bibliotekoje, atėję į bet kurį bibliotekos padalinį, parašę žinutę el. paštu info.biblioteka@vdu.lt arba paskambinę bibliotekos telefonais.

Vaizdo pristatymas


Grąžinimas

Pasiskolintus leidinius galima grąžinti bet kuriame bibliotekos padalinyje, naudojantis savitarnos įrenginiais.

Pasiskolintus leidinius reikia grąžinti laiku. Pasibaigus panaudos terminui ir jo nepratęsus arba negrąžinus dokumento, kiti leidiniai vartotojui neskolinami. Teisė skolintis dokumentus atnaujinama, kai grąžinami visi pasibaigusio panaudos termino dokumentai.

! Norėdami sužinoti pasiskolintų leidinių grąžinimo datą, prisijunkite prie savo Skaitytojo paskyros Virtualioje bibliotekoje. Šias datas jums taip pat primins bibliotekos siunčiami laiškai Universiteto el. paštu.

Vaizdo pristatymas


Bibliotekos pranešimai

Biblioteka siunčia pranešimus vartotojams:

  • užsakymas įvykdytas,
  • užsakymas panaikintas (leidinys nepaimtas po 3 bibliotekos darbo dienų),
  • priminimas apie artėjantį grąžinimo terminą (likus 3 dienoms),
  • raginimas grąžinti (pavėlavus grąžinti).

Reikia pagalbos? Turite klausimų?

Rašykite mums el. paštu info.biblioteka@vdu.lt, skambinkite telefonu arba ateikite į bet kurį bibliotekos padalinį.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304