Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidinių skolinimas, pratęsimas, grąžinimas

Leidinių skolinimo terminus, skaičių, grąžinimo termino pratęsimo sąlygas ir kitas su leidinių skolinimu susijusias aplinkybes nustato naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka taisyklės.


Leidiniai skolinami į namus:

Universiteto bendruomenės nariai gali pasiskolinti į namus studijų literatūros vienam semestrui, mokslinės ir grožinės literatūros – 1, 2 arba 3 savaitėms, priklausomai nuo bibliotekos padalinio, kuriame leidinys laikomas.

Mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo limitas – 30 leidinių. Vadovėlių skaičius neribojamas. Vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Rankraščiai, reti ir seni dokumentai, habilitaciniai darbai ir disertacijos, didelę paklausą turintys leidiniai skaitomi bibliotekoje.

Vartotojas užsakytus dokumentus pasiima pats; išimtis taikoma neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams: jiems dokumentų gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs neįgalaus studento įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą.

Leidiniai skolinami vartotojams į namus, pateikus galiojantį studento arba darbuotojo pažymėjimą, kai kuriais atvejais – kitą asmens dokumentą. Vartotojo tapatybės dokumente esančio brūkšninio kodo nuskaitymas skolinant dokumentus prilygsta vartotojo parašui.

! Skolinkitės ir grąžinkite leidinius naudodamiesi V. Biržiškos, L. Donskio, M. Romerio ir V. Čepinskio bibliotekose įdiegta savitarnos paslauga.


Grąžinimo termino pratęsimas

Paskolinto leidinio grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jeigu leidinys buvo paskolintas 1, 2 arba 3 savaitėms (žr. bibliotekos kataloguose ir Virtualioje bibliotekoje), leidinio neužsisakė kitas vartotojas, nevėluojama grąžinti ir nėra priskaičiuota delspinigių.

Leidinio grąžinimo terminą vartotojai gali savarankiškai pratęsti, prisijungę prie Mano paskyros bibliotekos kataloguose ir Virtualioje bibliotekoje, atėję į bet kurį bibliotekos padalinį, parašę žinutę el. paštu info@bibl.vdu.lt arba paskambinę bibliotekos telefonais.

Grąžinimo termino pratęsimas bibliotekos kataloguose ir Virtualioje bibliotekoje


Grąžinimas

Pasiskolintus leidinius galima grąžinti bet kuriame bibliotekos padalinyje, naudojantis savitarnos įrenginiais.

! Universiteto pastate K. Donelaičio g. 52 visą parą veikia išorinis grąžinimo įrenginys (prie automobilių stovėjimo aikštelės), kuriuo galima grąžinti visus pasiskolintus leidinius.

Pasiskolintus leidinius reikia grąžinti laiku. Už vėlavimą grąžinti skaičiuojami delspinigiai – 0,03 € už kiekvieną uždelstą dieną ir kiekvieną leidinį.

! Norėdami sužinoti pasiskolintų leidinių grąžinimo datą, prisijunkite prie Mano paskyros bibliotekos kataloguose ir Virtualioje bibliotekoje. Šias datas jums taip pat primins bibliotekos siunčiami laiškai Universiteto el. paštu.


Bibliotekos pranešimai

Biblioteka siunčia pranešimus vartotojams įvairiais jų veiklos bibliotekoje atvejais:

  • užsakymas įvykdytas,
  • užsakymas negali būti įvykdytas (leidinį jau užsisakė arba pasiskolino kitas vartotojas),
  • užsakymas panaikintas (leidinys nepaimtas po 3 bibliotekos darbo dienų),
  • priminimas apie artėjantį grąžinimo terminą (likus 3 dienoms),
  • raginimas grąžinti (pavėlavus grąžinti),
  • prašymas sumokėti priskaičiuotus delspinigius.

Reikia pagalbos? Turite klausimų?

Rašykite mums el. paštu info@bibl.vdu.lt, skambinkite telefonu arba ateikite į bet kurį bibliotekos padalinį.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218
V. Putvinskio g. 23, I a.
Jonavos g. 66–106
Vileikos g. 8–602/605
V. Čepinskio g. 5–429