Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidinių skolinimas ir grąžinimas

Leidiniai skolinami į namus:
Savarankiškas leidinių skolinimas, grąžinimo termino pratęsimas, grąžinimas įdiegtas V. Biržiškos bibliotekoje, L. Donskio bibliotekoje, M. Römerio bibliotekoje, V. Čepinskio bibliotekoje.

Universiteto bendruomenės nariai gali skolintis į namus:

  • studijų literatūrą  – vienam semestrui,
  • mokslinę ir grožinę literatūrą – 1/2/3 savaitėms, priklausomai nuo bibliotekos padalinio, kuriame leidinys laikomas.

Mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo limitas – 30 leidinių. Vadovėlių skaičius neribojamas.

Vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Vienintelis mokslinės literatūros egzempliorius, išleistas per paskutinius 3 metus, į namus neskolinamas.

Vartotojas užsakytus dokumentus pasiima pats; išimtis taikoma neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams – jiems dokumentus gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs neįgalaus studento įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą.

Leidiniai skolinami vartotojams į namus, pateikus galiojantį studento / darbuotojo pažymėjimą.

Vartotojo tapatybės dokumente esančio brūkšninio kodo nuskaitymas, skolinant dokumentus,  prilygsta vartotojo parašui.


Leidinių grąžinimas:

Paimtus leidinius vartotojas grąžina į tą bibliotekos padalinį, kuriame jie buvo paskolinti.

K. Donelaičio g. 52 visą parą veikia išorinis knygų grąžinimo įrenginys (prie mašinų stovėjimo aikštelės), kur galima  palikti visus skolintus leidinius.

Vartotojas turi grąžinti tą patį knygos egzempliorių, kurį paėmė.  

Paimtus leidinius būtina grąžinti laiku. Pagal Rektoriaus įsakymą Nr. 229 už bibliotekai laiku negrąžintus leidinius vartotojams skaičiuojami delspinigiai: už kiekvieną uždelstą dieną po 0,03 Eur vienam leidiniui. Delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo 2009 m. kovo 1 d.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304