Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Prenumeruojamas mokslinis žurnalas Cell

Universiteto bendruomenei suteikiama prieiga prie prenumeruojamo mokslinio žurnalo Cell (ISSN 0092-8674), kuriame publikuojami straipsniai eksperimentinės biologijos srityje: ląstelių biologija, molekulinė biologija, neuromokslai, imunologija, virusologija ir mikrobiologija, žmogaus genetika, sistemų biologija ir kt. 2021 metų žurnalo cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor, IF) 66.850 (2020 metų – 41.584; 2019 metų – 38.637). Žurnalą du kartus per mėnesį leidžia Elsevier leidykla Cell Press.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304