Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Laikina prieiga prie Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)

Iki 2021 m. birželio 30 d. universiteto bendruomenei suteikta prieiga prie EBSCO duomenų bazės Central & Eastern European Academic Source. Duomenų bazė suteikia prieigą prie beveik 2000 viso teksto mokslinių žurnalų 60 kalbų, leidžiamų Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Tematika apima verslą, ekonomiką, švietimą, istoriją, tarptautinius santykius, teisę, literatūrą, mediciną, politiką ir kt.

Jungtis: VDU kompiuterių tinkle arba Nuotolinė prieiga

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304