Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Biblioteka – euroCRIS narys

euroCRIS yra tarptautinė ne pelno siekianti asociacija, įkurta 2002 m., siekiant suburti mokslinių tyrimų informacinių sistemų (CRIS) ekspertus. EuroCRIS misija – skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis mokslinių tyrimų informacijos bendruomenėje ir skatinti mokslinių tyrimų informacijos sąveiką, taikant CERIF standartą, bendrą Europos mokslinių tyrimų informacijos formatą. Papildomos veiklos sritys – įvairių suinteresuotųjų šalių CRIS sistemų įsisavinimas, mokslinių tyrimų informacijos infrastruktūros instituciniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, sistemų sąveikumas, standartų naudojimas bei jų diegimas. Plačiau. VDU CRIS įtrauktas į mokslo informacinių sistemų rodyklę

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304